BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kolegijoje aptarta sveikatos apsaugos sistemos vizija

Data

2007 12 17

Įvertinimas
0

Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos posėdyje pritarta tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2008–2015 m. metmenų projektui. Palankaus vertinimo taip pat sulaukė programos, skirtos neurochirurginės pagalbos kokybės gerinimui, šeimos sveikatos stiprinimui ir traumatizmo profilaktikai. Kolegijos posėdžiui pirmininkavo sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas.

Kolegijos nariams pristatytas Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 2008–2015 m. metmenų projektas, kuriame išdėstytos pagrindinės Lietuvos sveikatos sistemos kryptys. Jame taip pat pateikta svarbiausius valstybės siekius atitinkanti jų įgyvendinimo strategija. Sveikatos sistemos viziją pristačiusi Sveikatos apsaugos viceministrė Janina Kumpienė pažymėjo: „Šio dokumento tikslas – inicijuoti nuoseklią ir kryptingą sveikatos sistemos pertvarką, kuriant efektyvią, konkurencingą sveikatos sistemą. Siekėme išanalizuoti pastarųjų metų sveikatos apsaugos problemas ir jų priežastis, pasiūlyti sistemos tobulinimo galimybes.“ Rengiant šį projektą, atsižvelgta į LR Prezidentūros, Seimo Sveikatos reikalų komiteto gautus siūlymus, taip pat į Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotos daugiau nei 300 įstaigų ir specialistų apklausos rezultatus. Vieninga kolegijos narių nuomonė – pritarti vizijos projektui, atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktas pastabas. Viziją siūloma svarstyti LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitete ir derinti su Seimo frakcijomis.
Kolegijos narių dėmesio susilaukė ministerijos sekretorės Rimos Vaitkienės pristatyta Neurochirurginės pagalbos kokybės gerinimo Lietuvoje 2008–2010 m. programa. Joje numatyta didžiųjų Lietuvos miestų neurochirurgines paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas aprūpinti medicinos prietaisais bei įranga, kuri užtikrintų ankstyvąją nervų sistemos susirgimų ir traumų diagnostika bei tinkamą chirurginį gydymą laiku. Programoje numatyta, kad ateinančiais metais bus nustatomi neurochirurgijos paslaugų kokybės vertinimo rodikliai, parengiamos ir įdiegiamos svarbiausios neurochirurgijos profilio susirgimų diagnostikos bei gydymo metodinės rekomendacijos.
Kolegijoje pritarta siekiams gerinti šeimos sveikatą, ligų profilaktiką ir ankstyvą diagnostiką, teikiant laiku kokybiškas, prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas visiems šeimos nariams. Pristatydama Valstybinę šeimos sveikatos 2008–2009 m. programą Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus Motinos ir vaiko sveikatos poskyrio vedėja Aušrutė Armonavičienė akcentavo, kad numatyta atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę, diegti naujausias diagnostikos ir gydymo technologijas, priartinti šeimos gydytojo paslaugas prie šeimos. Bus gerinama motinos ir vaiko sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas, toliau įgyvendinama naujagimiams palankios ligoninės iniciatyva. Didesnis dėmesys bus skiriamas psichikos sveikatai šeimose ir senyvo amžiaus žmonių aktualijoms. 
Po diskusijų Kolegijoje pritarta Valstybinio traumatizmo profilaktikos 2000–2010 m. programos pakeitimui. Numatytos priemonės, kurios padėtų valdyti traumatizmo situaciją ir mažinti sergamumą, mirtingumą ir neįgalumą dėl traumų, patirtų nelaimingų atsitikimų metu. Akcentuojamos aktyviosios saugos priemonės, žalos sveikatai mažinimas ir traumų profilaktika.

Papildomai svarstyti Nacionalinio transplantacijos biuro direktorės Astos Kubilienės pristatyti mirusio žmogaus audinių ir organų transplantacijos klausimai.

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411,

natalja.keturkiene@sam.lt
www.sam.lt