copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kaip planuoti ir organizuoti pratybas, imituojant radiologines avarijas, mokysis užsienio ir

Data

2010 11 08

Įvertinimas
0
Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas bei poreikius, 2010 m. lapkričio 8-12 d. Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) kartu su Radiacinės saugos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoja regioninius mokymo kursus „Pasirengimas ir reagavimo į radiacines avarijas pratybų organizavimas bei jų vertinimas“ pagal regioninį TATENA techninio bendradarbiavimo projektą RER/9/100 „Nacionalinių gebėjimų ir pasirengimo reaguoti radiacinių avarijų atveju stiprinimas“. Kursuose dalyvauja 21 atstovas iš 12 užsienio šalių ir 11 specialistų iš Lietuvos įstaigų bei institucijų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (VSAT), Muitinės departamento prie FM, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto, Kauno medicinos universiteto klinikų, Valstybinės atominės energetikos inspekcijos ir Radiacinės saugos centro.
[end_header]
Tarptautinės organizacijos, tokios kaip TATENA ir kitos, Europos Komisija, kiekviena valstybė atskirai, suprasdamos ir įvertindamos galimus pavojus, didelį dėmesį skiria pasiruošimui reaguoti radiacinių avarijų metu. Viena iš pagrindinių pasirengimo priemonių yra pratybos, kurių metu įvairios avarijų likvidavime dalyvaujančios institucijos mokosi ir treniruojasi dirbti drauge, koordinuoti savo veiksmus, taip įgalina užtikrinti savalaikį, kvalifikuotą ir saugų tiek patiems reaguojantiesiems, tiek gyventojams ir aplinkai, reagavimą. Pratybų organizavimas tampa labai atsakingu ir daug žinių bei išmanymo reikalaujančiu procesu, todėl ypatingai svarbus uždavinys yra specialistų, organizuojančių pratybas, rengimas, mokymas ir jų kvalifikacijos tobulinimas.
 
Nors kiekvienoje šalyje yra skirtinga teisinė bazė, reglamentuojanti atsakingų institucijų veiksmus radiacinių avarijų valdymo srityje, tačiau bendros reagavimo schemos, būtini atlikti veiksmai įvykio vietoje yra panašūs.
 
Mokymų metu dalyviai pagilins savo žinias apie pasirengimą pratyboms, jų organizavimą, pravedimą bei vertinimą (kursų programa rusų k.). Yra numatyti tiek teoriniai, tiek ir praktiniai užsiėmimai, o kursų pabaigą vainikuos lauko pratybos, kurios vyks PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo skyriuje Valčiūnų km. (Vilniaus raj.). Pratybose dalyvaus ugniagesiai gelbėtojai, greitosios pagalbos medikai, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros bei Radiacinės saugos centro specialistai.
 
Radiacinės saugos centras jau daugelį metų aktyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei Lietuvos institucijomis, įstaigomis ir įmonėmis radiacinės saugos mokymo srityje. Mokomi ne tik asmenys, dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, bet ir  kitų sričių specialistai, kurie su jonizuojančiąja spinduliuote gali susidurti tarnybos metu (pavyzdžiui, muitinės ir VSAT pareigūnai bei kt.), organizuojamos bendros pratybos, gerinant praktinį specialistų pasirengimą. Taip Radiacinės saugos centras prisideda sprendžiant aktualų valstybės uždavinį – užtikrinti visų Lietuvos gyventojų radiacinę saugą.