BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Dirbtinio apšvietimo matavimai mokyklose

Data

2010 11 22

Įvertinimas
0
Vykdydamas sveikatos apsaugos ministro pavedimą, Panevėžio visuomenės sveikatos centras organizavo dirbtinio apšvietimo matavimus Panevėžio apskrities bendrojo lavinimo mokyklose. Matavimų tikslas buvo išsiaiškinti, ar dirbtinis apšvietimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2010 ,,Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 21:2010) (Žin., 2010, Nr. 14-678) reikalavimus.
[end_header]
Dirbtinis apšvietimas buvo matuotas 8 Panevėžio apskrities bendrojo lavinimo mokyklose, kur 40-yje atsitiktinai pasirinktų mokymo patalpų buvo atlikti 166 matavimai. Gauti apšvietimo matavimų duomenys buvo vertinami pagal HN 21:2010 pateiktas patalpų dirbtinio apšvietimo ribines vertes. Iš visų atliktų matavimų, 97 vietose (58,4 proc.) dirbtinis apšvietimas neatitiko HN 21:2010 reglamentuojamų dirbtinio apšvietimo verčių.
 
Daugiausiai buvo nustatytas per mažas dirbtinis apšvietimas, tai sudarė net 93,8 proc. Apšvietos lygis kiekvienoje pasirinktoje mokykloje buvo matuotas mokyklos mokymo patalpose, pasirinktuose kontroliniuose taškuose: prie klasės lentos; pradžioje, gale ar viduryje kabineto prie stalo ir/ar lango; prie kompiuterių vaizduoklių. Dirbtinė apšvieta matuota įjungus visus dirbtinio apšvietimo šaltinius.
 
Tyrimo duomenimis, tik 1 bendrojo lavinimo mokykloje dirbtinis apšvietimas visuose tirtuose taškuose atitiko HN 21:2010 reikalavimus. Nustatyta, kad net 67,5 proc. mokymo patalpų, prie lentos užfiksuotas dirbtinis apšvietimas neatitiko HN 21:2010 reikalavimų.
 
Atlikus dirbtinio apšvietimo matavimus nustatyta, kad yra klasių, kur naudojamos kaitrinės lempos, nors HN 21:2010 nurodyta, kad dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojamos liuminescencinės lempos. Dirbtinis apšvietimas dažniau neatitiko HN 21:2010 reikalavimų tose klasėse, kur naudojamos kaitrinės lempos.
 
 
Daugiau informacijos Jums pateiks Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Vida Vyčienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: vida.vyciene@panevezys.vvspt.lt
 
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@panevezys.vvspt.lt