BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ateities pasaulis priklauso mūsų vaikams

Data

2006 06 01

Įvertinimas
0

Seminaro „Aplinka ir vaikų sveikatos rizikos veiksniai Lietuvoje“ dalyviai – politikai, valstybinių ir visuomeninių institucijų bei organizacijų, kurių veikla yra susijusi su vaikų teisių, aplinkos,  sveikatos ir socialinio gyvenimo apsauga, priežiūra bei stiprinimu, atstovai, mokslininkai, visuomenės sveikatos specialistai.

[end_header]

Atidarydamas aplinkos vaikų sveikatos iššūkiams skirtą seminarą Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius Romualdas Sabaliauskas padėkojo Pasaulio sveikatos organizacijai, ryžtingai vienijančiai visų valstybių pastangas, siekiant nuosekliai spręsti vieną aktualiausių šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemų. „Vaikų sveikatos ir aplinkos apsauga – lemiamas darnaus valstybių vystymosi veiksnys. Galime didžiuotis aktyviu Lietuvos dalyvavimu vaikų aplinkos sveikatinimo srityje, įgyvendinant Nacionalinį aplinkos ir sveikatos veiksmų planą, – pabrėžė R. Sabaliauskas. – Tačiau efektyvesnių rezultatų pasieksime tik sustiprindami tarpžinybinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą bei susitelkimą.“

Aplinkos sveikatos politikos įgyvendinimą šalyje koordinuojančio Valstybinio aplinkos sveikatos centro direktorius Erikas Mačiūnas pristatė Lietuvoje įgyvendinamos vaikų aplinkos sveikatinimo strategijos gaires. PSO biuro Lietuvoje vadovas Robertas Petkevičius kartu su svečiais iš PSO Europos regioninio biuro – dr. Lucianne Licari, Leda Nemer bei Viv Taylor Lee seminaro dalyvius supažindino su aplinkos rizikos veiksnių poveikiu sveikatai ir kitų šalių patirtimi, žvelgiant į ateities pasaulio vaikų sveikatai palankios aplinkos kūrimo aktualijas. Darbas grupėse ir diskusijos buvo skirtos  nacionalinio plano krypčių nustatymui ir bendradarbiavimo svarbai, planuojant bei įgyvendinant Europos vaikų aplinkos ir sveikatos veiksmų planą nacionaliniu lygmeniu.

Pasaulio sveikatos politikų pripažįstama, kad Europos vaikai šiandien valgo geresnį maistą, geria švaresnį vandenį, naudojasi efektyvesnėmis sveikatos profilaktikos priemonėmis. Kylant gyvenimo lygiui, gerėja vaikų sveikata 52-jose PSO Europos regiono valstybėse. Tačiau neramina  vaikų sveikatai grėsmę keliančios nepalankios aplinkos sąlygos, skurdas, socialinės ir politinės krizės, terorizmas, prievarta.

PSO vaikų aplinkos sveikatos politikos lyderiai 1999 m. Londone vykusioje Trečioje ministrų konferencijoje aplinkos apsaugos ir sveikatos klausimais akcentavo vaikų sveikatos svarbą. Vaikai – pažeidžiamiausia ir pati savęs negalinti apsaugoti visuomenės dalis – kenčia nuo užteršto oro, dirvožemio ir vandens, chemikalų, netinkamo maisto, radiacijos pavojaus, nesveikos gyvenamosios ir darbo aplinkos, triukšmo, transporto ir nelaimingų atsitikimų. 2004 m. Budapešte vykusios Ketvirtosios ministrų konferencijos metu patvirtintas visoms PSO Europos regiono šalims bendras Europos vaikų aplinkos ir sveikatos veiksmų planas, kurio tikslas – užkirsti kelią ir žymiai sumažinti vaikų sergamumą bei mirtingumą, kylantį dėl virškinamojo trakto sutrikimų, dėl nelaimingų atsitikimų ir traumų, fizinio aktyvumo stokos ar nepalankios gyvenamosios bei darbo aplinkos, dėl lauko ir vidaus oro taršos, dėl pavojingų chemikalų.

Lietuvoje, aktyviai vykdant PSO įpareigojimą parengti ir pradėti vykdyti nacionalinius vaikų aplinkos ir sveikatos veiksmų planus ne vėliau kaip iki 2007 m., nuo 2003 metų sėkmingai įgyvendinamas Nacionalinis aplinkos sveikatinimo veiksmų planas. Jo plėtros priemonės, skirtos vaikų aplinkos sveikatos gerinimui, kasmet atnaujinamos. Modernizuojant mūsų šalies visuomenės sveikatą, didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos priežiūros mokyklose programoms ir projektams. 2005 m. duomenimis, sveikatos priežiūros ir apsaugos veiklą mokyklose vykdė 769 sveikatos priežiūros specialistai. Šiuo metu šalyje populiarėjantis Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimas vienija 159 bendrojo lavinimo ir 203 ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Savo sveikatai palankios aplinkos kūrime entuziastingai dalyvauja ir patys vaikai.

Apibendrindami seminaro rezultatus, jo dalyviai išreiškė vieningą nuomonę, kad reikia aktyviau plėtoti, rinkti ir skleisti informaciją apie moksliniais įrodymais pagrįstus aplinkos poveikio vaikų sveikatai vertinimus, numatant aiškias tolesnės veiklos šioje srityje perspektyvas. Vaikų sveikatos apsaugos politikos efektyvumas reikalauja ryžtingų veiksmų ir glaudaus bendradarbiavimo, paremto patirtimi bei gerosios praktikos pavyzdžiais. Susitikimai, skirti vaikų aplinkos sveikatai, bus rengiami ir ateityje.

SAM Ryšių su visuomene skyrius   
Tel. (8 5) 266 14 11
[email protected]
www.sam.lt