BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ateities ekonomikos DNR plane – inovatyvūs sveikatos sektoriaus sprendimai

Data

2020 09 28

Įvertinimas
0
Neutralu4.jpg

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad į Ateities ekonomikos DNR planą įtraukti ir svarbūs sprendimai sveikatos sektoriuje, už kuriuos atsakinga ministerija. Jiems įgyvendinti 2020-metams skirta– 684 tūkst. eurų, o iki 2022-ųjų pabaigos – daugiau nei 39 mln. eurų. 

Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformai įgyvendinti numatyta skirti apie 1,28 mln. eurų. Sukurta ir įdiegta Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma padės tobulinti licencijavimo veiklą. 2020 m. skirta iki 114 tūkst. eurų.

Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pažymi, kad, efektyvūs būdai skatinti sveikatos priežiūros specialistus teikti kokybiškas paslaugas yra tęstinis medicininis ir nuolatinis profesinis tobulėjimas. Sukurta Kompetencijų platforma sudarys sąlygas institucijai vykdyti specialistų veiklos ir kvalifikacijos priežiūrą, planuoti šių specialistų poreikį, jų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Tai prisidės prie saugesnių, veiksmingesnių ir kokybiškesnių asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

Už projekto įgyvendinimą atsakinga Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.

Iki 9 milijonų numatyta skirti Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus atitinkančios infrastruktūros, kuri skirta strateginės reikšmės pradinės medžiagos rinkimui ir kraujo ruošimui, pažangiosios terapijos preparatams ir reagentams gaminti bei jiems validuoti, sukūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose (VULSK). 2020 m. skirta ne daugiau 20 tūkst. eurų.

Naujausio gydymo ir tinkamų vaistų savalaikis prieinamumas yra viena didžiausių šiuo metu gyvybei pavojingų ūminių bei lėtinių (taip pat ir onkohematologinių) ligų gydymo problema. Taigi, šiuo projektu sprendžiama kompleksinė asmens sveikatos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimo, užtikrinant pažangios terapijos vaistinių preparatų sunkioms ūminėms bei lėtinėms (taip pat ir onkohematologinėms) ligoms gydyti prieinamumą bei kraujo vaistinių preparatų (ypač krizės sąlygomis) nenutrūkstamą tiekimą, problema.

Tuo tikslu Santaros klinikose bus sukurta geros gamybos praktikos reikalavimus atitinkanti infrastruktūra, skirta strateginės reikšmės pradinės medžiagos plazmos rinkimui, ištyrimui ir ruošimui pažangios terapijos preparatams bei jų sudėtinėms dalims gaminti. Projekto tikslas – pažangiausiais mokslo ir inovatyviais technologiniais sprendimais užtikrinti gydymui tiekiamų pažangios terapijos vaistinių preparatų ir kraujo vaistinių preparatų nepriklausomumą bei sudaryti sąlygas aukščiausio lygio sveikatos paslaugoms įprastinėmis bei ekstremaliomis sąlygomis. 

Projekto vykdytojas VULSK.

Iki 8 milijonų skirta Pažangiųjų imuninio atsako mokslinių tyrimų centrui. Toks centras kuriamas, siekiant gauti naujų kompleksinių mokslo žinių, susijusių su žmogaus imunine sistema. Sukurta infrastruktūra ir numatomi atlikti aukšto lygio su imuniniu atsaku siejamų ligų tyrimai sudarys galimybes Lietuvos mokslui lygiaverčiai bendradarbiauti Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Naujų diagnostikos ir gydymo metodikų kūrimas, pažangios personalizuotos sveikatos priežiūros paslaugų plėtra leis gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir jų gyvenimo kokybę. Sustiprės gyvybės mokslų srities verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimas. 2020 m. skirta ne daugiau 0,5 mln. eurų.

Projektą įgyvendina Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

Infekcinių ligų klasteriui (Vilniaus centrui) numatyta skirti beveik iki 21 mln. eurų. Šiuo metu esama infrastruktūra infekcinių ligų gydymui ir skubiosios medicinos pagalbos teikimui nepakankamai užtikrina tinkamo pavojingų ir ypač pavojingų infekcinių ligų valdymo, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės bei prieinamumo šalies gyventojams, ypač pandemijos atveju. 2020 m. skirta ne daugiau 50 tūkst. eurų.

Taigi, infekcinių ligų klasterio centrų įkūrimas bus pagrindas veiksmingam, šiandienos poreikius atitinkančiam užkrečiamųjų ligų valdymui, užtikrinant savalaikį bendrųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Centruose bus gydomi patys sunkiausi šalies pacientai, jie gaus visavertę, integralią, multidisciplininę pagalbą. Gydymo paslaugos bus teikiamos saugiomis pacientams, personalui ir visuomenei sąlygomis, be to, nebus sutrikdoma kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistema. 

Dar vienas svarbus aspektas – centrai ne tik turės sąlygas aktyviai mokslinių tyrimų plėtrai, bet ir integracijai į tarptautines mokslines programas.

Projekto vykdytojas VULSK. 


SAM Spaudos tarnyba