BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pradedama teikti metodinė pagalba infekcijų kontrolės klausimais

Data

2020 03 30

Įvertinimas
0
atvejis.jpg

Higienos institutas pradeda teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms metodinę pagalbą infekcijų kontrolės klausimais.

Siekiant užkirsti kelią tolesniam koronaviruso (COVID-19) plitimui šalyje, Higienos institutas įpareigotas koordinuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ) metodinę pagalbą rengiant infekcijų kontrolės valdymo planus, priemones, susijusias su COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos prevencija, kontrole, organizavimu ir įgyvendinimu.

Veikla vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“. 

ASPĮ į Higienos institutą gali kreiptis minėtos pagalbos el. p. [email protected], taip pat šiais tel.: (8 5) 261 8390 ir 8 682 45 782 (Rolanda Valintėlienė); (8 5) 206 1056 ir 8 628 85 466 (Jolanta Kuklytė).
Daugiau informacijos Higienos intituto tiklalapyje http://hi.lt/lt/korona.html.

COVID-19 INFEKCIJOS VALDYMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE SKUBAUS PASIRUOŠIMO PRIEMONIŲ PLANAS (PARUOŠTA PAGAL ECDC INSTRUKCIJAS)

Įvertinę Jūsų pateiktus duomenis COVID-19 pasirengimo įsivertinimo kontroliniame klausimyne bei besikreipiančių pagalbos ligoninių klausimus, SIŪLOME SKUBOS TVARKA pasitikrinti, ar jau įgyvendintos šios priemonės Jūsų asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPĮ):

1. Atskirti vienas nuo kito „švarus“ ir „užterštas“ srautai
1.    Išskirti bent du atskiri įėjimai ligonių priėmimui („švarus“ ir „užterštas“). Esant galimybei – galima pasiruošti atskirus įėjimus įtariamiems ir patvirtintiems COVID-19 pacientams.
2.    Pasirengta pirminį paciento įvertinimą atlikti telefonu, registracijos metu ar jį atvežusiame automobilyje (svarbu – minimalus kontaktuojančių medikų skaičius) ir nukreipti į atitinkamą įėjimą.
3.    Pacientas į ASPĮ turi ateiti jau su uždėta kauke, ją dėvėti koridoriuose, laiptinėse – kelionės į skyrių metu.
4.    Įtariamus ir patvirtintus COVID-19 pacientus aptarnaujantis personalas pamainos metu NIEKADA nesusitinka su kitu („švarių“ skyrių) personalu.
5.    Įtariamų ir patvirtintų COVID-19 pacientų keliai ASPĮ visiškai atskirti nuo „švarių“ pacientų (pvz., liftai, laiptinės, priėmimo sk. tualetas).

2. Užtikrinta, kad su kiekvienu pacientu viso jo buvimo ASPĮ metu (priėmimo sk., palydėjimo į skyrių metu ir skyriuje) kontaktuotų kaip galima mažiau medikų
1.    Suformuotos stabilios pamainos, užtikrinant, kad tos pačios komandos (gydytojai / slaugytojai / padėjėjai) aptarnauja tuos pačius pacientus (jei netikėtai patvirtinamas COVID-19 – mažesnis skaičius medikų turės izoliuotis).
2.    Rekomenduojama vykdyti pamainomis dirbančių medikų ir jų aptarnaujamų pacientų registraciją – palengvins atsekti kontaktus, jei bus netikėtai nustatytas COVID-19.

3. Apriboti VISI bereikalingi medikų kontaktai
1.    Atsisakyta nebūtinų kontaktinių konsultacijų, bendrų vizitavimų ir pan.
2.    Įvertinamas ir sureguliuojamas medikų, dirbančių skirtingose ASPĮ, darbas. 
3.    Griežtai apribotas bereikalingas medikų judėjimas įstaigoje ir tiesioginiai kontaktai (kava ir užkandžiavimas, rūkymas, aptarimai ir pan.) (ligoninės koridoriai – kaip ištuštėjusios Vilniaus senamiesčio gatvės ir Rotušės aikštė)

4. Sutvarkytas racionalus asmeninių apsaugos priemonių (AAP) naudojimas, užtikrinantis personalo saugą  (problema – ne tik jų trūkumas)
1.    Personalas apmokytas apsirengti / nusirengti AAP (negana tik išsiųsti medžiagą – siūloma įsitikinti ir apmokymą patvirtinti darbuotojo parašu).
2.    Visose AAP apsirengimo ir nusirengimo vietose – atmintinės su nurodyta veiksmų seka.
3.    Nustatyta,  kokiems atvejams / situacijoms kokie AAP rinkiniai reikalingi (svarbu išsaugoti tinkamus respiratorius būtiniems atvejams).

5. Parengti skyriai COVID-19 pacientų izoliavimui (jau be pacientų, visiškai atlaisvinti)
1.    Įėjimas pažymėtas ryškiais perspėjančiais užrašais.
2.    Paruoštos palatos su atskiru / priskirtu tualetu (trūkstant  lovų, galima į vieną palatą guldyti kelis patvirtintus COVID-19 pacientus).
3.    Sukabintos AAP apsirengimo / nusirengimo atmintinės.
4.    Paruošti AAP rinkiniai.
5.    Panaudotoms AAP parengtos dėžės, pažymėtos infekuotų atliekų ženklais.

6. Užtikrintas patalpų vėdinimas, aplinkos valymas ir dezinfekcija
1.    Aplinkos ir instrumentų dezinfekcijai tinka įprastos cheminės dezinfekcijos medžiagos ir metodai. SVARBU – laikytis surašytos ir patvirtintos tvarkos.
2.    Siūlome neieškoti naujų aplinkos dezinfekavimo metodų ir naujų cheminių medžiagų – bereikalingų naujovių diegimas gali sukelti sumaištį ir turėti neigiamų pasekmių.
Norėtume paskatinti ASPĮ padėti vieni kitiems ir dalytis savo parengta medžiaga.

Pavyzdys. Esame labai dėkingi RVPL kolektyvui, kuris sutiko pasidalyti jo parengtomis AAP apsirengimo ir nusirengimo atmintinėmis.

Prašome visų – siųskite daugiau pavyzdžių – parengtas atmintines, tvarkas, įspėjamuosius užrašus, dokumentus ir nuotraukas. Supraskime, kad padėdami vieni kitiems apsaugome savo ASPĮ nuo galimų didesnių krūvių, jei priverstinai izoliuojasi ar užsidaro kitos ligoninės. 

Higienos instituto informacija