Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Teisės aktai

Tarptautiniai teisės aktai:

Jungtinių Tautų konvencija prieš korupcija

Baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos

Civilinės teisės konvencija dėl korupcijos
 
Nacionaliniai teisės aktai:
 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
 
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa
 
Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas
 
Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 metų programa
 
Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programa
 
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės
 
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijo

Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendadarbiavimo taisyklės
 
2019 m. Atnaujintos asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės
 
2019 m.Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas
 
2019 m. Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų gautų dovanų tvarkos aprašas
 
2019 m.Tvarkos aprašas dėl pranešėjų apsaugos
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26