copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimas

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimas:

2020 metų Skaidrios ASPĮ vardo suteikimas

2019 metų Skaidrios ASPĮ vardo suteikimas

2018 metais kovo mėn. atliko 10 ministerijai ir savivaldybėms pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą, kurio metu vertinta įstaigos atitiktis skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vardo suteikimo kriterijams, t. y. nustatyti ASPĮ korupcijos indeksai, atspindintys ASPĮ viešumą ir atvirumą, korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-758 "Dėl Sveikatos apsaugos minsiterijai pavaldžių skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kandidatų skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, sąrašų patvirtinimo".

Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams (nustatyti trūkumai ir rekomendacijos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-14