Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Sveikatos apsaugos ministerija korupcijos prevencijos srityje siekia glaudesnio bendradarbiavimo su pelno nesiekiančiomis, ne politinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis (asociacijomis, viešosiomis įstaigomis ir kt.) (toliau kartu – NVO). Tikimasi, kad NVO įtraukimas į valdymo procesą ir sveikatos politikos formavimą leis geriau įvertinti piliečių lūkesčius, poreikius ir prioritetus, skatina visuomenės ir viešo sektoriaus dialogą, didina sveikatos sektoriaus skaidrumą, pritraukia geriausias ir inovatyviausius sprendimus. Abipusis dialogas ypatingai svarbus sprendžiant įsisenėjusias korupcijos problemas sveikatos gydymo įstaigose. Skatiname būti pilietiškais ir kviečiame NVO bendradarbiauti ir siūlyti inovatyvias, veiksmingas sprendimus korupcijos prevencijos sveikatos sektoriuje srityje.

Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje,  įvykusiame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. gruodžio 14 d. įteikti apdovanojimai už 2018 m.  antikorupcines iniciatyvas.  2018  metais veiksmingiausiomis, reikšmingiausiomis ir originaliausiomis antikorupcinėmis iniciatyvomis pripažintos: Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos antikorupcinė inciatyva - organizuoti  viktoriną-konkursą „Korupcijai _ ne“ ir „ Protmušyje“ panaudoti antikorupcinės tematikos klausimus ir  Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje iniciatyva - įkurti bendruomenę „Skraiduoliai“, kuri užsiimtų antikorupcinių idėjų sklaida, paieška, įgyvendinimu. 

Padėkos raštais ir suvenyrais apdovanoti ir kitų originalių bei veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų autoriai ir vykdytojai:  VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos Gintaras“ – už antikorupcinės iniciatyvą piešinių konkursą „Korupcija sergančiųjų vaikų akimis“ įgyvendinimą , VŠĮ "Šiaulių ligoninė" už iniciatyvą „Atvirumas yra skaidrumas“, kurios metu visuomenė informuojama, kad pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos, o  mokamų paslaugų teikimo paslaugos ir jų  kainos yra skelbiamos viešai, ir  VŠĮ „Vilkpėdės ligoninės"  už antikorupcinę inciatyvą - korupcijos prevencijos mokymus, pasitelkiant Augusto Boalio „Engiamųjų teatrą“.

Specialiias prizais taip ppat apdovanoti  Lietuvos sveikatos universiteto Kauno klinikų atstovai už nepakantumą ir pilietiškumą, informuojant specialiąsias tarnybas apie kyšį, ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovai už naujų priemonių veiklos skaidrumui užtikrinti sukūrimą.

Pasiūlymus ir iniciatyvas maloniai prašome teikti Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vyriausiajam specialistui Dainiui Dudučiui tel. Nr. (8 5) 260 4708.

Informacija atnaujinta  2019-01-07

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-07