BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Korupcijos prevencijos projektai

Sveikatos priežiūra yra viena iš korupcijai jautriausių socialinių veiklos sričių, kurioje korupcijos atvejai gali sukelti neištaisomų padarinių vienai iš svarbiausių konstitucinių vertybių - žmonių sveikatai. Sveikatos apsaugos ministerija spręsdama korupcijos medicinos srityje klausimą ir ieškodama būdų užkirsti kelią korupcijai, neskaidrumui bei padidinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų ir visuomenės sąmoningumą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ įgyvendino viena iš dviejų projektą:

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainės  www.esinvesticijos.lt skiltyje Pranešimas apie korupciją.

 

Siekdama mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo galimybes sveikatos apsaugos srityje, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), vadovaudamasi 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų, investicijų veiksmų programos prioritetu „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“, ėmėsi projekto: „Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“. 

Vykdant projektą, yra pasiekti du rodikliai: atlikta galimybių studija, išgryninusi korupcijos apraiškų vertinimui reikšmingus procesus, jų apimtis bei sukurti metodiniai dokumentai, leidžiantys pasirengti informacinės sistemos sukūrimui ir įdiegimui.

Tyrimas atskleidė, kad korupcijos stebėsena ir identifikavimas yra būtina priemonė, kovojant su šia, itin gaja mūsų visuomenėje, problema, todėl studijų metu buvo parengti keturi galimi KASVS variantai, kurie leistų rinkti informaciją apie korupcijos apraiškas. Iš siūlytų variantų, informacinė sistema buvo pasirinkta kaip tinkamiausia priemonė.

Nepriklausomai nuo galimybių studijos rezultatų, projekte taip pat buvo numatyta ir kita veikla – įsigyti metodinius dokumentus, kuriuose būtų parengtas sistemos aprašas, sistemos taikymo metodika, vertinimo procesų aprašai bei sistemos naudojimo įrankių dokumentacija bei kiti reikalingi dokumentai, skirti metodiškai pasirengti sistemos įdiegimui. Metodiniuose dokumentuose suformuluotos nuostatos kaip vykdyti visos sveikatos apsaugos sistemos įstaigų monitoringą. Sistema leis nustatyti sritis ir subjektus kur reikia skirti didesnį dėmesį, kurios sistemos įstaigos yra įdiegusius pažangesnes praktikas, iš kurių sistemos įstaigos verta mokytis kitoms. Beje, metodiniuose dokumentuose numatomas ir sveikatos apsaugos sistemos įstaigų reitingavimas, kasmet įvertinant kurios jų yra atspariausios korupcijos apraiškoms – geba greičiausiai reaguoti į ryškėjančias grėsmes, užtikrina geriausias valdymo formas.

Artimiausias projekto uždavinys – informacinės sistemos pirkimas ir įdiegimas.

1. Veikla. Nr.1. "Antikorupcinės socialinės reklamos sveikatos priežiūros sistemoje sukūrimas ir sklaidos plano parengimas ir įgyvendinimas (socialinės reklamos sukūrimas ir sklaida)" įgyvendinta 2020-02. Veikla įgyvendinta pilnai.

2. Veikla Nr.2 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai mokymų programų, mokymų medžiagos parengimo ir mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos."  Veikla įgyvendinama toliau. Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2022-02.  Pagal naują tikslinę mokymų dalyvių grupę, mokymose gali dalyvauti visi ASPĮ sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, gydytojai odontologai, slaugytojai, akušeriai), mažiausiai 1959 unikalus asmenys ir kurie mokymų diena turės galiojančią (aktyvią) medicinos praktikos licenciją (gydytojai, gydytojai odontologai), slaugos praktikos licenciją (slaugytojai), akušerijos praktikos licenciją (akušeriai).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-22