Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos

2018 m. analizuotos sritys pagal STT pateiktas rekomendacijas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-889 "Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 metais".

2017 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose korupcijos tikimybės vertinimas atliktas viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo srityje.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-889 "Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 metais".

2016 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose korupcijos tikimybės vertinimas atliktas neoficialių mokėjimu prevencijos srityje, psichinių ligonių hospitalizavimo organizavimo ir kontrolės srityje ir kitose srityse.

SAM atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) išvados:

KPT 2017 m. - http://www.stt.lt/documents/kpt_2018/SAM_KPT.pdf

KPT už 2015-2016 m. http://www.stt.lt/documents/kpt_2016/11_08_SAM_KPT.pdf

KPT už 2013-2014 m. http://www.stt.lt/documents/korupcijos_prevencija_kpt_2014/SAM_5-01-13250.pdf

KPT 2012 m. - http://www.stt.lt/documents/kpt/SAM_KPT_5-01-6085_%28be_priedu%29.pdf

Kitos KPT, teiktos STT - http://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe/

Informacija atnaujinta 2019-01-07

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-15