BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Profilaktinis ir savikontrolinis testavimas - D.U.K.

PROFILAKTINIS TESTAVIMAS

1.    Kokie yra darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga COVID-19 liga?

•    Asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;
•    socialinės paslaugos ir veikla;
•    švietimo paslaugos ir veikla;
•    vaistinių darbuotojų veikla.
 
2.    Kaip dažnai privaloma tikrintis dėl COVID-19?

Valstybės nustatytoms grupėms profilaktiškai tikrintis, ar neserga COVID-19 liga, būtina periodiškai kas 7–10 dienų.

3. Ar asmenims, kurie turi testuotis privalomai, reikia testuotis, jei jie dirba ar vykdo veiklą nuotoliniu būdu?

Ne, privalomai tirtis turi nurodytus darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis.
 
4.    Kokios srities darbuotojams numatyta pareiga atlikti tyrimą vieną kartą, prieš grįžtant į darbą? 

•    Kultūros ir meno; 
•    fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto; 
•    viešojo maitinimo paslaugų teikimo; 
•    mažmeninės prekybos; 
•    laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla); 
•    grožio paslaugų ir apgyvendinimo. 

5.    Ar privaloma išsitirti dėl COVID-19 visiems darbus / veiklas vykdantiems / dirbantiems asmenims prieš atnaujinant veiklą?

Ne, privalomai tirtis turi tik šiuos darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis.

6.    Kokiais metodais profilaktiškai tiriami asmenys?

Profilaktinis testavimas vykdomas atliekant greituosius antigeno testus. Asmeniui pageidaujant, gavus teigiamą testo atsakymą, galima papildomai per 24 val. registruotis PGR patvirtinamajam tyrimui.

7.    Ar darbdavys turi kam nors pateikti sudarytus privalomai tiriamų darbuotojų sąrašus?

Ne, darbdavys su sudarytu sąrašu turi supažindinti darbuotojus, sąrašus pateikti turi kontroliuojančių institucijų prašymu.

8.    Ką darbuotojas turi pateikti darbdaviui, pasitikrinęs dėl COVID-19 ligos?

Darbuotojas, kuriam privaloma atlikti tyrimą, savo darbdaviui turės pateikti tai įrodantį dokumentą, prisijungęs prie savo paskyros www.esveikata.lt arba dėl tokios pažymos išdavimo turės kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

9.    Kam taikomos privalomo testavimo išimtys?

Išimtys taikomos persirgusiems ar vakcinuotiems pagal pilną skiepijimo schemą asmenims 180 dienų laikotarpiu, taip pat gavusiems teigiamą antikūnų testą 60 dienų laikotarpiu.

10.    Ar savivaldybė turi užtikrinti pavėžėjimą privalomai turintiems išsitirti asmenims?

Ne, teisės aktuose nenumatyta pareiga savivaldybei užtikrinti tokiems asmenims pavėžėjimo paslaugos iki mobiliųjų punktų, tačiau savivaldybės gali jį organizuoti. Pavėžėjimo paslaugas gali organizuoti darbdavys arba asmuo gali nuvažiuoti savo automobiliu, pasinaudoti taksi, kitomis pavėžėjų paslaugomis ir pan.

11.    Kas apmoka už privalomai atliekamus tyrimus?

Tyrimai yra apmokami valstybės biudžeto lėšomis.

12.    Kur galima atlikti privalomus tyrimus?

Tyrimus atlikti galima mobiliuose punktuose, registracija vykdoma telefonu per Karštąją liniją 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu 1808.lt.

13.    Ar privalomai vieną kartą prieš atnaujinant veiklą tiriami darbuotojai turi tirtis, jei iki privalomo tyrimo įvedimo jau vykdė veiklą, turėdami nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis?

Ne, asmenys, kurie jau vykdė veiklą, turėdami nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, iki prievolės privalomai tirtis prieš pradedant ar atnaujinant veiklą nustatymo, privalomai tirtis neturi.

14. Kaip vertinamas serologinio tyrimo ar greitojo antikūnų testo rezultatas?

Jei atliekamas kiekybinis serologinis tyrimas, nustatoma skaitinė tyrimo reikšmė, rodanti antikūnų kiekį. Jei atliekamas greitasis antikūnų testas, nustatomas antikūnų (ne)turėjimo faktas. Visais atvejais rezultatas turi būti vertinamas asmens sveikatos priežiūros specialisto ir interpretuojamas pagal gamintojo instrukciją. Asmuo turi vadovautis tyrimo atsakymo formoje pateiktu serologinio tyrimo ar antikūnų testo atsakymu (teigiamas / neigiamas).  

15.    Kas yra atsakingas už mobiliojo punkto darbo laiką ir registracijų vietų skaičių?

Pareiga planuoti mobiliųjų punktų darbo laiką ir registracijos vietų skaičių nustatyta savivaldybių administracijų direktoriams. Teisės aktuose nustatyta, kad registracija tyrimams turi būti prieinama ne mažiau kaip 14 dienų, jos vietų skaičius pildomas pagal poreikį, siekiant užtikrinti galimybę simptomus jaučiančiam užsiregistruoti per 24 val., o profilaktiniam tyrimui – per 48 val.

16.    Kur galima sužinoti atlikto tyrimo ar testo atsakymą?

Tyrimo atsakymą galima pasitikrinti naudojant elektroninę bankininkystę prisijungus prie savo paskyros www.esveikata.lt  arba suvedus tyrimo registracijos bei telefono numerius adresu www.1808.lt. 

17. Kokia yra periodinio profilaktinio testavimo eiga?

18. Kokie yra COVID-19 testai?

19. Ką svarbu žinoti apie profilaktinį testavimą greitaisiais serologiniais antikūnų testais?

20. Koks yra nušalinimo nuo darbo terminas?

Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. O kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos ir nustatomas šios ligos protrūkis darbovietėje, NVSC nurodytas darbuotojas – iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą. O kai yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl užkrečiamosios ligos ir nustatomas šios ligos protrūkis darbovietėje, NVSC nurodytas darbuotojas – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

SAVIKONTROLINIS TESTAVIMAS

1. Kokius testus galima naudoti savikontrolei?

Savikontrolei gali būti naudojami greitieji testai, kurių atitiktis buvo įvertinta pagal In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001  m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 „Dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“ reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad tokių testų rinkoje vos keli, įteisinta, kad savikontrolei taip pat galima naudoti profesionaliam naudojimui skirtus greituosius antigeno testus, pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais. Tokį greitųjų antigeno testų vertinimą atliks ir pritaikytus naudoti savikontrolės tikslais sąrašą skelbs Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos savo internetinėje svetainėje www.vaspvt.gov.lt.

2. Kur bus galima įsigyti savikontrolei tinkamus greituosius antigeno testus?

Savikontrolei skirtų testų galima įsigyti prekybos vietose. Asmenys, siekiantys teikti Lietuvos rinkai profesionaliam naudojimui skirtus greituosius antigenų testus, pritaikytus naudoti savikontrolei, privalo pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT) duomenis apie numatomus teikti Lietuvos rinkai greituosius antigeno testus. Tuomet VASPVT įvertins pateiktus dokumentus ir pateiks išvadą dėl greitųjų antigeno testų atitikimo arba neatitikimo nustatytiems reikalavimams. Su tikslia duomenų pateikimo tvarka galite susipažinti čia.

3. Kokius reikalavimus turi atitikti greitieji antigeno testai?

Savikontrolei naudojami greitieji testai turi atitikti In vitro diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) keliamus reikalavimus, jų jautrumas turi būti ne mažesnis nei 80 proc. specifiškumas – ne mažesnis nei 97 proc.; jie turi būti pritaikyti naudoti nosies landų ir (ar) seilių ėminių tyrimams ir turėti neprofesionaliam naudotojui pritaikytą išorinę pakuotę ir lietuvių kalba parengtą naudojimo instrukciją.

4. Kuo profesionaliam naudojimui skirti, tačiau savikontrolei pritaikyti greitieji antigeno testai skiriasi nuo profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų antigeno testų?

Profesionaliam naudojimui skirti, tačiau savikontrolei pritaikyti greitieji antigeno testai, turi būti tinkami nosies landų ir (ar) seilių ėminių tyrimams, kad būtų užtikrinamas paprastas ėminio paėmimas, jo pakuotė turi būti pritaikyta neprofesionaliam naudojimui, naudojimo instrukcija turi būti parengta lietuvių kalba ir pritaikyta neprofesionaliam naudotojui.

5. Ką daryti pačiam atlikus greitąjį antigeno testą ir gavus teigiamą rezultatą?

Teigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) ir registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobiliuosius punktus pildant elektroninę formą adresu www.1808.lt arba telefonu per Karštąją liniją 1808.

6. Ar neigiamas savikontrolei skirto greitojo antigeno testo rezultatas reiškia, kad nesu užsikrėtęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)?

Neigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti, kad nėra užsikrėtęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tačiau privalo ir toliau laikytis teisės aktų reikalavimų ir rekomendacijų, įskaitant asmens higienos rekomendacijas, fizinio atstumo laikymąsi, asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimą.

7. Ar yra nustatyta, kokia turi būti testo kaina, kad nebūtų piktnaudžiavimo?

Kainos nėra reguliuojamos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-29