BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Reikalavimai veikloms nuo rugsėjo 13 d.

VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS, KURIOSE APTARNAUJAMI TIEK GALIMYBIŲ PASĄ TURINTYS*, TIEK JO NETURINTYS KLIENTAI

Kiek asmenų gali sėdėti prie vieno staliuko viešojo maitinimo įstaigose, teikiančiose paslaugas tiek Galimybių pasą turintiems, tiek jo neturintiems klientams?

Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnauti klientus tiek su Galimybių pasu, tiek be jo, yra leidžiama tik atvirose erdvėse. Prie vieno stalo gali būti ne daugiau nei 5 asmenys (išskyrus šeimos narius ar vieno namų ūkio narius), nepriklausomai ar jie turi Galimybių pasą ar jo neturi.

Ar viešojo maitinimo įstaigose, aptarnaujančiose tiek Galimybių pasą turinčius, tiek jo neturinčius klientus, privaloma dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugaus atstumo?

Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnauti klientus tiek su Galimybių pasu, tiek be jo, yra leidžiama tik atvirose erdvėse. Atvirose erdvėse yra rekomenduojama, bet neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Laikytis 2 m atstumo nuo kitų lankytojų būtina.

Ar kavinėje, kurioje lankytojai vartoja maistą ir gėrimus prie baro, taikomi tokie pat reikalavimai kaip vartojant maistą ir gėrimus prie stalo?

Taip, vieta (stalas, baras, palangė ir pan.), prie kurios lankytojai vartoja maistą ar gėrimus, turi būti suprantama kaip stalas ir yra taikomi tie patys reikalavimai. Jei yra reglamentuoti atstumai tarp lankytojų sėdinčių prie atskirų stalų, sėdint prie baro, tarp skirtingų lankytojų turi būti išlaikyti reglamentuoti atstumai.

Ar viešojo maitinimo įstaigos, aptarnaujančiose tiek Galimybių pasą turinčius, tiek jo neturinčius klientus, gali teikti maitinimą savitarnos principu?

Ne, teikti maitinimą savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, yra draudžiama.

 

VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOS, KURIOSE APTARNAUJAMI TIK GALIMYBIŲ PASĄ* TURINTYS KLIENTAI

Ar viešojo maitinimo įstaigose, kuriose aptarnaujami tik klientai, turintys Galimybių pasą*, privaloma dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugaus atstumo?

Taip. Nuo spalio 1 d. nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas (kaukių, respiratorių ar kt.) yra privalomas visose uždarose erdvėse visiems lankytojams. Laikytis saugaus 2 m. atstumo privaloma tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse. Atvirose erdvėse neužtikrinus saugaus atstumo laikymosi, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias  apsaugines priemones (kaukių, respiratorių ar kt.).

Kiek asmenų gali sėdėti prie vieno staliuko viešojo maitinimo įstaigose, teikiančiose paslaugas tik Galimybių pasą* turintiems asmenims?

Viešojo maitinimo įstaigose, aptarnaujančiose tik klientus, turinčius Galimybių pasą, žmonių skaičius prie stalo nėra ribojamas.

Ar viešojo maitinimo įstaigos, aptarnaujančiose tik Galimybių pasą* turinčius klientus, gali teikti maitinimą savitarnos principu?

Taip, teikti maitinimą savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, yra leistina.

Ar viešojo maitinimo įstaigose asmenys, neturintys Galimybių paso, galės užsisakyti maisto išsinešti?

Taip, asmenys, neturintys Galimybių paso, galės užsisakyti maisto išsinešti. Maistą pasiimti bus galima specialiai tam įrengtose vietose (atskiras stalas, įėjimas, patalpa ir pan.), atskirtose nuo patalpų, kuriose aptarnaujami klientai, turintys Galimybių pasą. Tuo siekiama valdyti Galimybių pasą turinčių ir neturinčių žmonių srautus.

Ar Galimybių paso* neturinčiam klientui, atvykusiam pasiimti maisto išsinešti, privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, laikytis saugaus atstumo ir pan.?

Taip, atvykus pasiimti maisto išsinešti, visiems klientams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Jei atvykus užsakymo dar reikia šiek tiek lukterti – reikėtų palaukti kitoje erdvėje (pvz., lauke, automobilyje). Taip pat, įėjus į patalpas, būtina laikytis saugaus 2 m atstumo.

Kada ir kur reikėtų tikrinti lankytojų Galimybių pasus*  prieš įeinant į restoraną ar jam jau atsisėdus prie stalo? 

Galimybių paso patikrinimas gali vykti ir prie iėjimo, ir atsisėdus prie staliuko. Vis dėlto, paslaugos teikėjas turėtų įsivertinti riziką, jog išaiškėjus, kad lankytojas neturi Galimybių paso, jo reikės paprašyti palikti viešojo maitinimo įstaigą. 

Svarbu! Už reikalavimų nesilaikymą administracinė atsakomybė taikoma paslaugos teikėjui. Baudos dydis – nuo 1500 iki 6000 eurų.

*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

 

Ar renginiuose privaloma užtikrinti elektroninę prekybą bilietais, dalyvių registraciją?

Uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose – taip. Vis dėlto, šis reikalavimas netaikomas atvirose viešose erdvėse organizuojamuose nekomerciniuose renginiuose, įskaitant valstybės švenčių ir atmintinų dienų renginius, kurie trunka iki 2 valandų.

Ar galima renginiuose teikti maitinimo paslaugas?

Maitinimas renginiuose gali būti organizuojamas tam skirtose vietose, laikantis visų saugumo reikalavimų:

 • bufetuose/baruose privaloma lankytojams matomoje vietoje pateikti informaciją, įspėjančią, kad maistą ir gėrimus iš bufeto/baro išsinešti draudžiama;
 • užtikrinti, kad maistas ir gėrimai nebūtų vartojami salėje stebint renginį, tam neskirtose vietose. Valgyti salėje galima renginiuose, kuriuose dalyvauja mažiau nei 500 dalyvių ir (ar) žiūrovų.

Kokie kiti reikalavimai dėl žiūrovų srautų valdymo? 

Renginiuose uždarose erdvėse, kuriuose dalyvauja mažiau nei 500 dalyvių ir (ar) žiūrovų, reikalavimai dėl srautų valdymo yra rekomenduojami, visais kitais atvejais – privalomi. Srautams valdyti taikomos priemonės:

 • būtų ribojami žiūrovų ir (ar) dalyvių lankytojų srautai;
 • užtikrinti, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai vietose, kuriose susidaro eilės ar kitose renginio erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp asmenų ar asmenų grupių;
 • renginio vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;
 • žiūrovų ir (ar) dalyvių srautai prieš ir po renginio valdomi pasitelkiant informacines priemones, žmogiškuosius resursus (apsaugos darbuotojus, personalą), fizinėmis priemonėmis (tvorelėmis, rodyklėmis, kt.);
 • sureguliuoti žiūrovų srautus taip, kad nesikirstų skirtinguose sektoriuose ir skirtinguose aukštuose vietas turinčių viename renginyje dalyvaujančių žiūrovų srautai arba atskirų renginių žiūrovų srautai, jeigu pastate organizuojami keli renginiai;
 • renginiuose, kuriuose žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius viršija 500, žiūrovams ir (ar) dalyviams skirta erdvė turi būti padalinta į sektorius, viename sektoriuje gali būti ne daugiau, kaip 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių. Žiūrovų ir (ar) dalyvių srautai valdomi taip, kad skirtingų sektorių srautai nesusikirstų;
 • užtikrinti, kad nuo scenos iki pirmos eilės, kurioje sodinami ar renginį stebi žiūrovai, būtų išlaikytas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;
 • viešojo maitinimo vietas įrengti taip, kad juose būtų aptarnaujami tik tam tikro sektoriaus, tam tikro aukšto žiūrovai;

Ar renginiuose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones?

Ar Galimybių pasas* (arba jį atitinkantis dokumentas) privalomas jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams, kai jie dalyvauja kultūros ir meno renginiuose, kuriuose žiūrovų ir dalyvių skaičius yra didesnis nei 30? Ar vaikai, dalyvaujantys tokio pobūdžio renginyje, Galimybių pasą gauti gali tik pasidarę SARS-CoV-2 PGR tyrimą?

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), ją vykdant turi būti vadovaujamasi švietimo veiklą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai visi dalyviai ir darbuotojai atitinka galimybių pasui keliamus kriterijus (yra pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos vakcinų, persirgę COVID-19 liga arba turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai nustatyti, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), rezultatą).

Išsamų išaiškinimą dėl Kultūros paso paslaugų teikimo galima rasti čia: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/mokykloms-mokytojams-mokiniams?fbclid=IwAR2tHrAjIbQ54stB7NkEiGmZIYff4Z4V_sdc7ed5mwTjUTc6-E1vwhUkjw4

Jei kultūros ir meno renginys nėra susijęs su ugdymo procesu, vaikai iki 16 m. laikomi Galimybių pasą turinčiais asmenimis ir renginiuose gali dalyvauti be papildomo testavimo. Tokiu atveju renginys organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytais reikalavimais.

Koks yra leistinas salių užpildymas renginiuose, kuriuose dalyvauja vaikai iki 16 metų?

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), užsiėmimuose vykdomuose kultūros ir meno įstaigos uždarose erdvėse vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai visi dalyviai ir darbuotojai atitinka galimybių pasui keliamus reikalavimus (pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos vakcinų, persirgę COVID-19 liga arba turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai nustatyti, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), rezultatą). Jei kultūros ir meno renginys nėra susijęs su ugdymo procesu, vaikai iki 16 m. laikomi Galimybių pasą turinčiais asmenimis. Renginiuose, kurie organizuojami tik su Galimybių pasu, žiūrovų skaičius nėra ribojamas.

Renginiai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytais reikalavimais.

Ar galima organizuoti renginius jaunimui nuo 16 m., jei pastarieji nėra nei pasiskiepiję, nei persirgę COVID-19 liga, nei pasidarę PGR tyrimo, greitojo antigeno testo ar serologinį tyrimo?

Jeigu renginys nėra organizuojamas kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), vyresni nei 16 metų asmenys (jei nepersirgę ar nepasiskiepiję) privalo turėti ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento)  atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai nustatyti neigiamus rezultatus, jei dalyvauja renginyje, kuris vykdomas su Galimybių pasu.

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai visi dalyviai ir darbuotojai atitinka galimybių pasui keliamus kriterijus (pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos vakcinų, persirgę COVID-19 liga arba turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai nustatyti, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), rezultatą). 

Kaip vaikai, kurių tėvai neturi Galimybių paso*, galėtų dalyvauti kultūros ir meno renginiuose?

Jeigu renginys nėra organizuojamas kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), tėvai, neatitinkantys Galimybių paso keliamų kriterijų, negali dalyvauti renginiuose, išskyrus renginius atvirose vietose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų.

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai visi dalyviai ir darbuotojai atitinka galimybių pasui keliamus kriterijus (pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos vakcinų, persirgę COVID-19 liga arba turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai nustatyti, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), rezultatą). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.4 papunkčio nuostatomis, užsiėmimai turi būti organizuojami taip, kad vaikai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina užsiėmimų, stovyklos veiklų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis.

Ar besilaukiančios ir kūdikį maitinančios nepasiskiepijusios mamos gali nemokamai pasidaryti tyrimą, kuris galiotų Galimybių pasui*?

Nėščiosioms atliekamas nemokamas tyrimas, tačiau Galimybių pasas nėra formuojamas. Kaip tyrimo įrodymą galima pateikti išrašą iš e-sveikatos ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą tyrimo atsakymą. Tiesa, kartu gali reikti pateikti Nėščiosios kortelę. Maitinančioms mamoms galimybės atlikti nemokamo tyrimo, tinkamo pasinaudoti nurodytomis veikomis, nėra.

Ar ribojamas bendras dalyvių skaičius renginiuose?

Renginiuose atvirose erdvėse, kuriuose dalyvauja tiek Galimybių pasą turintys, tiek jo neturintys asmenys, gali dalyvauti iki 500 asmenų (įskaitant atlikėjus, organizatorius ir kt.). Visuose kituose renginiuose, kuriuose dalyvauja tik asmenys, turintys Galimybių pasą, žiūrovų skaičius nėra ribojamas.

Ar žmonių skaičiaus ribojimas renginiuose (ne daugiau kaip 500 asmenų, įskaitant ir atlikėjus, ir organizatorius, ir dalyvius), kuriuose gali lankytis tiek Galimybių pasą* turintys, tiek jo neturintys asmenys,  galioja ir atvirose erdvėse teikiamoms paslaugoms? Pvz., vykdomai prekybai ir ūkinei veiklai? 

Ne, žmonių skaičiaus ribojimas taikomas tik komerciniams ir nekomerciniams kultūros, pramogų, sporto renginiams, šventėms, mugėms, festivaliams ar kitiems tam tikrą laiką trunkantiems organizuotiems žmonių susibūrimams viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

Ar Galimybių pasas* yra privalomas asmeninių švenčių dalyviams, jei pastaroji organizuojama kavinėje, restorane ar kitoje uždaroje bei atskiroje patalpoje?

Nei Vyriausybės Nutarimas Nr. 152, nei valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai nereguliuoja asmeninių švenčių, tačiau jei asmeninė šventė vyksta viešojo maitinimo įstaigoje ar apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje uždaroje erdvėje, tokios paslaugos gali būti teikiamos tik asmenims, turintiems Galimybių pasą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus  (toliau – Galimybių pasas) ir atitinkamai taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“.

Ar organizuojant asmeninę šventę sodyboje svečiams privaloma turėti Galimybių pasą*?

Jei asmeninė šventė vyksta išnuomotoje sodyboje ir neteikiamos maitinimo ir kitos kontaktinės paslaugos, Galimybių pasas* šventėms dalyviams neprivalomas. Jei teikiamos maitinimo ar kitos kontaktinės paslaugos, tokiu atveju yra taikomi atitinkamai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“.

Ar Galimybių pasas* reikalingas asmeninės šventės dalyviams, kai pastaroji yra organizuojama privačioje erdvėje?

Reikalavimai asmeninėms šventėms, vykstančioms privačioje erdvėje, Nutarimu Nr. 152 nėra nustatyti. Šventės dalyviams neprivaloma turėti Galimybių pasą. 

Ar galima organizuoti asmeninę šventę vaikų žaidimų kambaryje, jei ne visų vaikų tėvai turi Galimybių pasus*?

Vadovaujantis Nutarimu Nr. 152,  kontaktinės paslaugos teikiamos tik asmenims su Galimybių pasu, išskyrus nustatytas išimtis. Kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinos sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“. Dokumentai, patvirtinantys asmenų atitiktį Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus (Galimybių pasas), nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendime Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“.

Ar galima organizuoti asmeninę šventę vaikų žaidimų kambaryje vienos šeimos nariams, jei ne visi turi Galimybių pasus*?

Vadovaujantis Nutarimu Nr. 152, kontaktinės paslaugos teikiamos tik asmenims su Galimybių pasu, išskyrus nustatytas išimtis. Kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinos sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“. Dokumentai, patvirtinantys asmenų atitiktį Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus (Galimybių pasas), nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendime Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“.

Ar asmeninėje šventėje, organizuojamoje laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikimo vietoje atviroje erdvėje, gali dalyvauti asmenys, neturintys Galimybių paso*?

Nutarimo Nr. 152 numatyta išimtis dėl atvirose erdvėse teikiamų paslaugų, prekybos ir ūkinės veiklos bei renginių, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų. Tokiu atveju Galimybių pasas neprivalomas.

Ar asmeninės šventės organizatoriai, vedėjai, muzikantai ir atlikėjai privalo tikrintis sveikatą dėl COVID-19 ligos?

Vyriausybės nutarime Nr. 544 prie darbų ir veiklų, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, priskirta laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas). 

*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

Kas gali turėti Galimybių pasą?

Nuo rugsėjo 13 d. Galimybių pasą gali gauti:

 • Pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos – Galimybių pasas galioja neribotą laiką (reikia atnaujinti kas 2 mėn.)
 • Persirgę COVID-19 liga – Galimybių pasas galioja 210 d. nuo teigiamo PGR tyrimo arba antigeno testo rezultato gavimo, 60 d. – po teigiamo serologinio (antikūnų) tyrimo rezultato (jei jis gautas nuo rugpjūčio 16 d.) gavimo (reikia atnaujinti kas 2 mėn.)
 • Turintys neigiamą COVID-19 PGR tyrimo rezultatą – Galimybių pasas galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento
 • Turintys neigiamą SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatą – Galimybių pasas galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento

Ar vaikams reikalingas Galimybių pasas?

Asmenims iki 16 metų amžiaus Galimybių paso turėti nereikia. Užtenka pateikti pasą ar asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą ar mokinio pažymėjimą. 

Ar vaikai gali naudotis Galimybių paso atveriamomis galimybėmis?

Vaikams iki 16 metų amžiaus Galimybių pasas nėra formuojamas, jie ir taip gali naudotis visomis paslaugomis, laikantis ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo numatytų saugumo reikalavimų.

Vaikų amžius nustatomas vizualiai, esant abejonėms, gali tekti pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę,  gimimo liudijimą ar mokinio pažymėjimą.

Ar visoms institucijos, įstaigos ar įmonės teikiamoms paslaugoms nėra taikomas reikalavimas turėti Galimybių paso?

Į išimtį, kai nėra reikalaujama asmenims turėti Galimybių pasą patenka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu. Tokių paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas. Pažymėtina, kad ši nuostata taikoma tik teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.

Tokios paslaugos kaip pvz., koncertai, spektakliai ir pan. yra laikytinos įprasta ūkine (komercine) veikla, todėl taikomas reikalavimas, kad asmenys būtų aptarnaujami tik su Galimybių pasu.

Ar studentai, nepersirgę ir nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos, galės lankyti paskaitas kontaktiniu būdu?

Taip, jei turės galimybių pasą. Iki 2021 m. spalio 15 d. tęstinio profesinio mokymo programų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai galės nemokamai atlikti profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio tyrimo atlikimo ir, jei rezultatai bus neigiami, taip pat galės lankyti paskaitas kontaktiniu būdu. 

Ar profilaktiškai besitestuojančiam studentui(-ei) bus iš karto formuojamas ir Galimybių pasas?

Ne. Galimybių pasą nuo rugsėjo 13 d. gali gauti tik pasiskiepiję, COVID-19 liga persirgę, turintys neigiamą PGR tyrimo arba SARS-CoV-2 (koronaviruso) antigeno testo atsakymą, arba turintys teigiamą antikūnų tyrimo rezultatą. Galimybių pasas, suformuotas turint neigiamą PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo rezultatą galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo momento.

Studentai, neturintys Galimybių paso, nes nėra pasiskiepiję pagal pilną vakcinacijos schemą ar persirgę COVID-19 liga, nuo rugsėjo 13 d. iki spalio 15 d. turi galimybę nemokamai atlikti periodinį profilaktinį testavimą kas 7-10 dienų (3-4 kartus per mėnesį) greitaisiais antigeno testais. Taip užtikrinamas kokybiškas ugdymo procesas – tam, kad būtų galima eiti į paskaitas, nebereikia atlikti PGR tyrimo ar antigeno testo kas 48 val. Galimybių pasui gauti. Užtenka kas 7-10 dienų periodiškai profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos.

Ar studentui, neturinčiam Galimybių paso, bet profilaktiškai kas 7-10 besitestuojančiam dėl COVID-19 ligos galima eiti į kino teatrą, barą ar pan.?

Ne, norint lankytis šiose ir kitose pramogų bei pasilinksminimo vietose būtinas Galimybių pasas. Daugiau informacijos apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt

Ar paskaitų, seminarų metu profesinėse ir aukštosiose mokyklose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ir pan.)?

Ne, tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų švietimas turi būti vykdomi užtikrinant rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas priemones.

Kur studentai gali užsiregistruoti nemokamam profilaktiniam tyrimui dėl COVID-19 ligos?

Nemokamam profilaktiniam tyrimui dėl COVID-19 ligos galima registruotis internetu www.1808.lt arba Karštąja linija 1808.

GALIMYBIŲ PASO IŠIMTYS

Kokias kontaktines paslaugas gali gauti asmenys, neatitinkantys nei vieno kriterijaus, reikalingo Galimybių pasui gauti (nėra nei pasiskiepiję, nei persirgę COVID-19, ne atlikę vieno iš numatytų COVID-19 tyrimų ir testų)?

 • Lankymasis parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto prekių, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko ir kurių prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m (arba esančios prekybos centre, kurio bendras plotas neviršija 1 500 kv. m;
 • Naudojimasis nuotoline prekyba, kai prekės pristatomos į namus arba atsiimamos atsiėmimo punktuose;
 • Smulkių remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;
 • Laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių veikla;
 • Muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;
 • Bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Socialinės paslaugos;
 • Psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;
 • Veterinarijos paslaugos;
 • Keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugos;
 • Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;
 • Teisinės paslaugos ir teismų veikla;
 • Veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos negalima suteikti nuotoliniu būdu;
 • Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai;
 • Asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;
 • Asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia;
 • Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
 •  Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;
 • Veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;
 • Atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai organizuoti žmonių susibūrimai, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;
 • Finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kai tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo kontaktas trunka ne ilgiau nei 15 min.;
 • Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, priminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Ar keliaujant viešuoju transportu (autobusais, troleibusais, taksi automobiliais, traukiniais, keltais, laivais ir t.t.) reikalingas Galimybių pasas?

Ne. Keleivių vežimo viešuoju transportu, specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugos  nuo rugsėjo 13 d. teikiamos visiems – turintiems  Galimybių pasą ir jo neturintiems užtikrinant sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio valstybės operacijų vadovo sprendime Nr. V-1251 nustatytus reikalavimus.  Taigi ir nuo rugsėjo 13 d. privaloma užtikrinti visas reikalingas epidemiologines saugos priemones, t. y. užtikrinti saugų atstumą tarp keleivių, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ir pan.), dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.  

Atsižvelgiant į tai, kad nuo rugsėjo 13 d. viešojo transporto paslaugos teikiamos asmenims ir neturintiems Galimybių paso, kaukės viešajame transporte bus privalomos visiems vyresniems nei 6 metų asmenims. Kaukių dėvėti neprivaloma neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

Keliaujant taksi ar kitų pavėžėjų transportu, kaukes privaloma dėvėti tiek vairuotojui, tiek vyresniems nei 6 metų  keleiviams. 

*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai. 

PREKYBOS CENTRAI

Ar gali asmenys, neturintys galimybių paso, patekti į vaistinę, kuri yra didesniame nei 1500 kv. m prekybos centre?

Asmenys, neturintys galimybių paso gali patekti į vaistinę, esančią didesniame nei 1500 kv. m prekybos centre, jeigu:
- vaistinė turi atskirą įėjimą iš lauko 
arba,
- įėjimas į vaistinę yra atskirtas taip (tvorelėmis, juostomis ar pan.), kad galimybių paso neturintys žmonės nepateks į prekybos centro bendras erdves (pvz., koridorius, vestibiulius ir kt.) 
arba,
- kai paslaugų teikėjas, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančio subjekto ar administracijos atstovas, esant galimybei, pasitinka ir palydį asmenį, norintį atsiimti Galimybių pasą, iki Galimybių paso išdavimo vietos.

Kokioms paslaugoms taikomas 15 min. trukmės kontakto tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo reikalavimas?

15 min. trukmės kontakto tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo reikalavimas taikomas smulkaus remonto paslaugų užsakymui (Nutarimo 31.3 papunktis) ir finansinių paslaugų, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, teikimui (Nutarimo 31.24 papunktis)

Ar apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos tik Galimybių pasą turintiems asmenims?

Apgyvendinimo paslaugos nepriskirtinos Nutarimo 31 punkte nurodytoms išimtims, todėl gali būti teikiamos tik asmenims, turintiems galimybių pasą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus.
Apgyvendinimo paslauga gali būti priskirta nekontaktiniu būdu teikiamai paslaugai ir teikiama asmenims, neturintiems galimybių paso arba kito dokumento, patvirtinančio, kad asmuo atitinka Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, jei paslauga užsakoma internetu nuotoliniu būdu, paslaugos gavėjas neturi kontakto su paslaugos teikėju (pvz., registruojantis, perduodant raktus ir pan.), apgyvendinimo patalpomis naudojasi tik paslaugos gavėjai ir jie apgyvendinimo vietoje neturi kontakto su kitais paslaugų gavėjais, neteikiamos kitos kontaktinės paslaugos, pvz., maitinimo paslaugos. 
Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikėjas neturi kontakto su paslaugos gavėju, bet paslaugų gavėjas turės arba gali turėti kontaktą su kitais apgyvendinimo paslaugų gavėjais, paslaugų gavėjas sudarydamas  paslaugų teikimo sutartį su paslaugų teikėju, užsakymo sąlygose, turėtų deklaruoti (pavirtinti), kad atitinka vieną iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų (turi galimybių pasą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad jis atitinka Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus) ir viso buvimo apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje (pvz., viešbutyje) metu atitiks vieną iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų.

Į kokius prekybos centrus galima patekti tik lankytojams, turintiems Galimybių pasą*?

Į prekybos centrus, kurių bendras prekybos plotas yra didesnis nei 1500 kv. m, įėjimas galimas tik Galimybių pasą turintiems asmenims.

Vis dėlto, lankymasis maisto prekių, veterinarijos, pašarų gyvūnams, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų ir trąšų parduotuvėse nėra ribojamas, t. y. jose gali lankytis ir asmenys, neturintys Galimybių paso, kai anksčiau paminėtose parduotuvėse yra atskiras įėjimas iš lauko, o bendras prekybos plotas neviršija 1500 kv. m.

Į prekybos centrą be Galimybių paso taip pat galima patekti, kai prekybos centro bendras prekybos plotas  neviršija 1 500 kv. m ir jame be kitų veiklų yra vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos. Tačiau tokiu atveju, be Galimybių paso galima bus apsilankyti tik prekybos centre esančiose maisto prekių, veterinarijos, pašarų gyvūnams, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų ir trąšų parduotuvėse. 

Jeigu darbuotojo(-s) darbo vieta – prekybos centras, tačiau darbuotoja(-s) nusprendė tik atlikti periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos kas 7-10 dienų ir neformuoti Galimybių paso,  tai ar ji(-s) galės patekti į savo darbo vietą, jei į prekybos centrą bus įleidžiami tik asmenys, turintys Galimybių pasą?

Taip, galės. Galimybių pasą privaloma turėti paslaugos gavėjams, o ne teikėjams. Pastariesiems privalomas tik testavimas dėl COVID-19 ligos, kurį užtikrinti turi paslaugos teikėjas ar ūkinės veiklos vykdytojas.

Kas padengia periodinio profilaktinio testavimo dėl COVID-19 ligos išlaidas?

Šiuo metu darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti dėl COVID-19 ligos, sveikatos patikrinimai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti.

Kurioje vietoje turi būti atlikta Galimybių paso patikra, kai didesniame nei 1 500 kv. m prekybos ploto pastate yra parduotuvių, paslaugų teikimo vietų, kurioms taikomos Galimybių paso išimtys (pvz., vaistinės, optikos, banko skyriai ir pan.)? 

Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys Galimybių paso nurodytus kriterijus. 

Galimybių paso tikrinimas turi būti atliekamas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtose vietose, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas. 

Ar galima Galimybių pasą tikrinti kasose? 

Ne, nes kyla rizika. Asmenys neturintys galimybių paso neišvengiamai turės kontaktą su prekybos vietos personalu, pvz., sveriamų produktų skyriuje, salės darbuotojais, su kasos darbuotoju šiam tikrinant, ar asmuo turi galimybių pasą, taip pat prekybos salėje su asmenimis, turinčiais galimybių pasą. 

Asmuo patekęs į parduotuvę jau gauna pardavėjo siūlomą paslaugą – galimybę susipažinti su asortimentu, rinktis prekes, apžiūrėti, matuotis ir pan.  

Kaip turėtų būti tikrinamas Galimybių pasas? 

Tinka ir vizualinė patikra, nes ne tik Galimybių pasas yra priimamas, bet ir kiti dokumentai: ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotos pažymos, išrašai iš e.sveikatos. 

Kaip tikrinami dokumentai, kuriuose nėra QR kodų? 

Vizualiai. 

Ar be Galimybių paso atėjusį klientą galimą aptarnauti taip: siunčiamas internetinis pasiūlymas ir jis po kelių minučių ateina atsiimti prekės nekontaktiniu būdu? 

Jei prekyba vykdoma nuotoliniu būdu, o atsiimti prekę gali asmenys ir su Galimybių pasu, ir be jo, prekės atsiėmimo vietose turi būti užtikrintas privalomas kaukių dėvėjimas ir kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių laikymasis, tokios atsiėmimo vietos negali būti ten, kur lankosi asmenys tik su Galimybių pasu.  

Atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla.  

Prekių užsakymas atsiėmimo vietoje nėra leidžiamas. 

Ar galima pirkėjus aptarnauti nešiojamais aparatais lauke prie durų? Ar jie gali atsiskaityti kortele/grynais pinigais?  

Galima, tačiau privalo būti aptarnaujami tik Galimybių pasą turintys asmenys. 

Atsiskaitymas turėtų vykti be kontakto su pardavėju. 

Ar galima aptarnauti klientą, jei kontaktas trunka trumpiau nei 15 min?  

Nėra numatyta kontakto trukmė, o tik kontakto faktas. 

Išimtys tik: 

31.3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.; 

31.24. finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Kas yra „aptarnavimas kontaktiniu būdu“?

LRV nutarime Nr.152 nurodytomis „kontaktiniu būdu teikiamomis paslaugomis“ laikytinos visos „gyvai“ (ne nuotoliu, telefoninio ar elektroniniu ryšio ar vaizdo transliacijų priemonėmis) teikiamos paslaugos, kurių metu yra kontaktas (nebūtinai artimas fizinis) su paslaugos gavėju, tai yra kai aptarnaujamas klientas (pvz., kliento aptarnavimas banke, batų taisykloje ar kt.). 

Ar prekybos centro viduje privaloma vaikščioti su kauke? 

Prekybos centre, kuriame aptarnaujami tik galimybių pasą turintys asmenys, kaukių dėvėjimas neprivalomas, tačiau  yra labai rekomenduojamas.  

Paslaugų teikimo ir prekybos vietose, kuriose aptarnaujami asmenys ir be Galimybių paso, kaukių dėvėjimas yra privalomas. 

Jeigu matoma, kad klientas ateina iš kitos parduotuvės, į kurią įleidžia tik su Galimybių pasu, gal nebereikia reikalauti Galimybių paso?

Už aptarnaujamų asmenų atitikties įvertinimą LRV nutarimo Nr. 152  3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams atsakingas veiklos vykdytojas, paslaugų teikėjas. 

Kokio dydžio bauda gresia asmeniui, į prekybos vietą įėjusiam be Galimybio paso arba su padirbtu Galimybių pasu?

Kad asmenys be Galimybių paso nepatektų į veiklos vykdymo vietą, kurioje pagal LRV nutarimą gali būti aptarnaujami tik asmenys su Galimybiu pasu, turi užtikrinti veiklos vykdytojas. 

Atsakomybė veiklos vykdytojui – vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 4 dalimi, visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas, sukėlęs pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų. 

Už dokumentų klastojimą gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tokiu atveju kviečiama policija. 

Ar privalomos kaukės darbuotojams parduotuvėse, kuriose tikrinamas Galimybių pasas? 

Jeigu aptarnaujami tik Galimybių pasą turintys asmenys, darbuotojams dėvėti kaukę rekomenduojama. 

Darbuotojams kaukės išlieka privalomos, jei jie turi kontaktą su klientais ir jei aptarnauja asmenis be Galimybių paso. 

Ar prekybos centre dirbantys apsaugos darbuotojai, kurie dirba įmonėse (nėra prekybos centro darbuotojai) ar kiti aptarnaujantys darbuotojai, kurjeriai privalės turėti Galimybių pasą arba periodiškai testuotis?

Darbuotojams Galimybių paso turėti neprivaloma.

Neprivalo testuotis tie asmenys, kuriejie nėra šio prekybos centro darbuotojai ir nevykdo veiklos, kurios darbuotojai privalo periodiškai profilaktiškai testuotis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 544.

Jei prekybos centre veikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ar kitos vietos, kurioms taikomos išimtys dėl patekimo su Galimybių pasu – kaip į jas patekti?

Jeigu prekybos centro bendras prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m ir jame vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos , į prekybos centrą galima bus patekti be Galimybių paso. Kitais atvejais į prekybos centrą, kurio plotas didesnis nei 1 500 kv. m. bus aptarnaujami asmenys tik su Galimybių pasu.

Ar prekybos centruose, kuriuose priimami asmenys tik su Galimybių pasu, bus būtina dėvėti kaukes?

Neprivaloma, tačiau kaukių dėvėjimas labai rekomenduojamas. Prekybos centrai, prekybos ir paslaugų teikimo vietos gali nusistatyti savo tvarką dėl asmens apsaugos priemonių dėvėjimo.

Kur mažose parduotuvėse, kai dirba vienas/du asmenys, tikrinti Galimybių pasą?

Prie įėjimo arba paslaugų gavėjui užėjus į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą,  kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke. Paslaugų teikimo, prekybos vietos viduje netoli įėjimo gali būti įrengta vieta, kur atliekamas tikrinimas. Tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad  iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, asmuo nepateks toliau į paslaugų teikimo, prekybos vykdymo vietą.

Informacija apie tai, kad paslaugų teikimo vietoje paslaugos teikiamos tik asmenims su Galimybių pasu, turi būti iškabinta prie įėjimo į paslaugos teikimo vietą, pvz., ant durų, kitoje paslaugos gavėjams matomoje vietoje.

Ar vaistinėse būtinas kaukių dėvėjimas?

Kaukės vaistinėse privalomos visiems, kadangi vaistinės gali aptarnauti lankytojus ir su Galimybių pasu, ir be Galimybių paso.

Ar esant galimybei turėti srautų reguliavimą vaistinėms nekilnojamą turtą/plotą  nuomojantys centrai privalo/įpareigoti sudaryti tokias sąlygas?

Tai turėtų būti sutartinis nuomotojo ir nuomininko sprendimas.

Ar  galimybių pasas yra reikalingas atvirose erdvėse teikiamoms paslaugoms, prekybai ir ūkinei veiklai, jei aptarnaujama daugiau nei 500 asmenų?

Galimybių pasas nėra reikalingas teikiant paslaugas, vykdant prekybą ar ūkinę veiklą atvirose erdvėse visais atvejai, nepriklausomai nuo to, kiek asmenų yra aptarnaujama. Asmenų skaičiaus ribojimas iki 500 taikomas tik atvirose erdvėse organizuojamiems komerciniams ir nekomerciniams kultūros, pramogų, sporto renginiams, šventėms, mugėms, festivaliams ar kitiems tam tikrą laiką trunkantiems organizuotiems žmonių susibūrimams viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

SPORTO KLUBAI

Ar gali lankytis sporto klube lankytojai be Galimybių paso, kai į sporto klubą galima patekti naudojant piršto antspaudą ir sporto klube nekontaktuojama su klubo darbuotojams?

Negali, nes Vyriausybės sprendimu, nuo rugsėjo 13-osios  visos kontaktinės paslaugos teikiamos tik asmenims, kurie atitinka galimybių pasui keliamus kriterijus. Nepaisant to, kad sporto klube lankytojai nekontaktuoja su klubo darbuotojais, tačiau jie kontaktuoja su kitais asmenimis. 

Ar gali lankytis i-lunch kavinėse asmenys be galimybių paso, kai užsakymą daro klientas naudojant LCD ekraną, atsiskaitymas tik bekontaktis, patiekalas išvažiuoja ant padėklo, pavalgius, nešvarūs indai atiduodami be kontakto ir paslaugų gavėjai su paslaugų teikėjo personalu nekontaktuoja?

Negali, kadangi viešojo maitinimo įstaigų viduje paslaugos teikiamos tik asmenims, kurie atitinka Galimybių pasui keliamus kriterijus. Nepaisant to, kad viešojo maitinimo įstaigoje lankytojai nekontaktuoja su įstaigos darbuotojais, tačiau jie kontaktuoja su kitais asmenimis. 

APGYVENDINIMO PASLAUGOS

Kaip dažnai apgyvendinimo įstaiga turi tikrinti savo svečių Galimybių pasus?

Galimybių pasas ar jam prilygintas dokumentas turi būti patikrintas registracijos į apgyvendinimo įstaigą metu. Registracijos metu svečias turi būti informuotas, kad jo galimybių pasas turi galioti visos viešnagės metu.

Ar apgyvendinimo įstaigoje gali izoliuotis sąlytį turėjęs asmuo?

Gali. Galimybių pasas iš jo nereikalaujamas, bet tokiam asmeniui negali būti teikiamos jokios kontaktinės paslaugos.

DEGALINĖS

Ar į degalinę galima patekti be Galimybių paso?

Taip. Galimybių pasas degalinėse nėra reikalaujamas, kadangi degalinės prekiauja maistu ir nėra didesnės kaip 1500 kv. m. Lankantis degalinėse būtina laikytis kitų nustatytų reikalavimų: dėvėti kaukes, laikytis saugaus atstumo, dezinfekuoti rankas ir k.

GROŽIO PASLAUGOS

Ar grožio, soliariumo, pirčių paslaugos gali būti teikiamos asmenims, neturintiems Galimybių paso?

Ne. Šios veiklos nepriskiriamos Nutarimo Nr. 152 31 punkte nurodytoms išimtims, todėl paslaugos gali būti teikiamos tik asmenims, turintiems galimybių pasą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus.

Ar grožio paslaugos gali būti teikiamos vaikams, neturintiems galimybių paso? Ar juos lydintys suaugę asmenys turi turėti Galimybių pasą?

Paslaugos gali būti teikiamos vaikams iki 16 metų (jie neprivalo turėti Galimybių paso). Vaikus iki 16 metų lydintys asmenys privalo turėti galimybių pasą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus.

KITOS PASLAUGOS

Ar reikia Galimybių paso lankantiems praktinio vairavimo mokymus? 

Taip, suaugusiųjų neformalusis švietimas vykdomas, kai dalyvauja asmenys, kurie atitinka galimybių pasui keliamus kriterijus.

Ar gali ne aukšto meistriškumo sportininkai treniruotis viduje be Galimybių paso?

Galimybių paso reikalavimas taikomas kontaktinių paslaugų teikimui. Jei mėgėjų grupė tik nuomojasi patalpas ir kontakto su nuomotoju treniruočių metu nėra – GP nereikia. Jei yra samdomas treneris ir jis treniruoja mėgėjus, jis gali teikti paslaugą (treniruoti) tik asmenis su Galimybių pasu.

Ar prekyba skintomis gėlėmis priskiriama prekybai augalais?

Taip. 

Ar turgaviečių prekeiviai turi tikrintis sveikatą (atlikti tyrimus dėl COVID-19 ligos)?

Taip. Prekyba turgavietėse priskiriama mažmeninei prekybai. Mažmeninės prekybos srityje dirbantys darbuotojai privalo periodiškai tikrintis ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

Kokia veikla priskiriama gamybos įmonių veiklai?

Gamybos veiklai priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) C sekcijoje „Apdirbamoji gamyba“ nurodytos veiklos https://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm

EVRK aiškinamosiose pastabose nurodyta, kad esminis daiktų pakeitimas, atnaujinimas ar rekonstravimas paprastai yra priskiriamas gamybai. Naujai pagaminti produktai gali būti gatavi, tinkami naudoti ar vartoti produktai arba pusgaminiai, kurie, kaip žaliava, tinka naudoti tolesnei gamybai. Gatavų gaminių komponentų surinkimas yra laikomas gamyba. Čia įeina gaminių surinkimas tiek iš savo pasigamintų, tiek iš įsigytų komponentų.

Kas yra laikoma turgaviete?

Pagal Mažmeninės prekybos taisykles,  turgavietė – žemės sklypas (sklypo dalis), atitinkantis abu šiuos požymius:

1. laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir šių įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, yra pritaikytas prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose jame pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose);

2. jame pažymėtose ir sunumeruotose pagal turgavietės administratoriaus nustatytą schemą prekybos vietose nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.

*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

Kokių veiklų ir sričių darbuotojai vieną kartą prieš pradedant dirbti privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga?

 1. kultūros ir meno sektoriaus darbuotojų veikla;
 2. fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto veikla;
 3. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
 4. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
 5. laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla);
 6. grožio paslaugų teikimo veikla;
 7. apgyvendinimo paslaugų teikimo veikla.

 

Kokių veiklų ir sričių darbuotojai privalo periodiškai tikrintis, ar neserga COVID-19 liga?

 1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla; 
 2. socialinės paslaugos ir veikla;
 3. švietimo paslaugos ir veikla;
 4. vaistinių darbuotojų veikla;
 5. krovinių tarptautinio vežimo veikla;
 6. viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;
 7. laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);
 8. viešojo maitinimo paslaugų veikla;
 9. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
 10. viešojo administravimo prekybos subjektų darbuotojų veikla;
 11. profesinė karo tarnyba;
 12. veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais);
 13. gamybos įmonių darbuotojų veikla.

Kokių veiklų ir sričių darbuotojai pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga turi ir prieš pradėdami darbą?

 1. kultūros ir meno sektoriaus darbuotojų veikla;
 2.  fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto veikla;
 3. viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
 4. mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
 5.  laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo veikla (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla);
 6.  grožio paslaugų teikimo veikla;
 7.  apgyvendinimo paslaugų teikimo veikla.

Kas padengia periodinio profilaktinio testavimo dėl COVID-19 ligos išlaidas?

Šiuo metu darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti dėl COVID-19 ligos, sveikatos patikrinimai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti.

­­­­­

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-06