BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Viešųjų konsultacijų dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio planas

 

 

Eilės nr. Sprendžiamas klausimas/problema Tikslinė grupė Konsultacijos tikslas Konsultacijos metodas Data (iki kada reikalingi konsultacijos rezultatai)
1 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo organizavimo Paslaugų organizatoriai, užtikrinsiantys IPP paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams (savivaldybių administracijų atstovai, savivaldybių gydytojai, savivaldybių socialinių paslaugų skyrių atstovai) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto (paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos, paslaugų poreikio vertinimo, darbo organizavimo vieno langelio principu galimybių), identifikuoti trūkstamus institucinės, bendruomenių ir namų sąlygomis teikiamos ilgalaikės priežiūros išteklius (infrastruktūra, reikalingi specialistai) Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 5 d.
2 Dėl paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos) Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos Ilgalaikės priežiūros paslaugų dienos centre, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus

2022 m. gegužės 17 d.

3 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose Paslaugų teikėjai (vieši ir privatūs sveikatos ir socialines paslaugas teikiantys subjektai, įstaigų asociacijos)

Sulaukti pasiūlymų dėl IPP teikimo modelio projekto, paslaugų teikimo tvarkos stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimo  alternatyvų

Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 19 d.
4 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų apimties, paslaugų gavėjų, teikimo tvarkos Paslaugų gavėjai (pacientų organizacijos, NVO) Pristatyti IPP teikimo modelio projektą (tikslus, paslaugų tipus, paslaugų gavėjų grupes, teikiamas paslaugas), sulaukti nuomonės dėl paslaugų gavėjų galimybių prisidėti prie IPP apmokėjimo

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas

2022 m. gegužės 26 d.

5 Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų finansavimo sistemos FM, VLK, SAM, SOCMIN, privačios draudimo bendrovės Sulaukti pasiūlymų dėl IPP  finansavimo šaltinių, finansavimo sistemos alternatyvų Apskritojo stalo diskusija/kvietimas teikti siūlymus 2022 m. gegužės 31 d.
6 Dėl Ilgalaikės priežiūros įstatymo projekto Ilgalaikės priežiūros paslaugų organizatoriai, paslaugų gavėjai ir jų interesus atstovaujančios NVO, paslaugų teikėjai

Pristatyti Ilgalaikės priežiūros įstatymo projektą, sulaukti visuomenės ir tikslinių grupių pasiūlymų ir nuomonių dėl Įstatymo projekto nuostatų tikslinimo.

Kvietimas teikti siūlymus/viešas klausymas 2022 m. liepos 15 d.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26