BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo Nr.

58477

Skelbimo data

2024-02-28

Skelbimas galioja iki

2024-03-14 (imtinai)

Konkursą inicijuojanti įstaiga

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Konkursą organizuojanti įstaiga

(įstaigos kontaktus rasite žemiau)

Viešojo valdymo agentūra

Pareigos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  Psichikos sveikatos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas), taikomas 3 mėn. išbandymo laikotarpis.

Pareiginės algos koeficientas

Pareiginė alga nuo 1,19 iki 1,79, atliekant įdarbinimo procedūras bus nustatytas konkretus koeficientas vadovaujantis darbo apmokėjimo sistemos nuostatomis. Pareigybių lygių intervalo plotis apima pareiginės algos koeficientus kartu su priedu už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Pareiginė alga

(neatskaičius mokesčių)

2125-3196 Eur

Darbo laiko norma

40 val. per savaitę

Darbo vieta (miestas)

Vilniaus g. 33, Vilnius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siūlo

  • Draugiškas ir palaikantis kolektyvas
  • Orientacija į rezultatą ir prasmingų pokyčių įgyvendinimą
  • Galimybė dirbti nuotoliniu būdu didžiąją dalį laiko
  • Lyderystė įgyvendinant teigiamus pokyčius psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos srityje

Daugiau informacijos:
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/skelbimai/konkursai/SAM_darbo_vietos/PSS_patarejas.pdf

Kontaktai išsamesnei informacijai gauti

Vardas pavardė Ignas Rubikas

Pareigos Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas

Telefono numeris 8 5 205 3611

El. pašto adresas [email protected]

Dokumentų pateikimo būdas

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

 

3. Administracinis reglamentavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

0

4. Sveikatos politikos formavimas psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos srityje.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

10. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

 

12. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su vietos savivaldos ir valstybės, užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, psichikos sveikatos priežiūros subjektais ir jų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

14.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba).

14.4. studijų kryptis – vadyba (arba).

14.5. studijų kryptis – psichologija (arba).

15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

15.1. kalba – anglų;

15.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

16.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

16.2. organizuotumas – 4;

16.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

16.4. analizė ir pagrindimas – 5;

16.5. komunikacija – 4.

17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

17.1. įžvalgumas – 4;

17.2. informacijos valdymas – 4;

17.3. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai

Pareigos

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Vardas, Pavardė

Aistė Viškelytė

Telefonas

+37052196820

El. paštas

[email protected]

Adresas

Vilnius, Šventaragio g. 2

     

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-24