BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo Nr.

57296

Skelbimo data

2023-09-19

Skelbimas galioja iki

2023-10-03 (imtinai)

Konkursą inicijuojanti įstaiga

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Konkursą organizuojanti įstaiga

(įstaigos kontaktus rasite žemiau)

Viešojo valdymo agentūra

Pareigos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės reabilitacijos skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas

12,60

Pareiginė alga

(neatskaičius mokesčių)

2343 Eur

Darbo laiko norma

40 val. per savaitę

Darbo vieta (miestas)

Vilnius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siūlo

• dalyvauti formuojant politiką pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo, administracinės naštos mažinimo, laikinojo nedarbingumo ekspertizės reglamentavimo srityje, vystyti bendradarbiavimą su savivaldybių gydytojais pirminės sveikatos priežiūros paslaugų klausimais;
• lankstų darbo grafiką;
• draugišką kolektyvą.

Kita informacija:

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/skelbimai/konkursai/SAM_darbo_vietos/ASD_PSPOMRS_patarejas.pdf

Kontaktai išsamesnei informacijai gauti

Vardas pavardė Odeta Vitkūnienė
Pareigos Asmens sveikatos departamento direktorė
Telefono numeris 8 5 266 1460
EL. pašto adresas [email protected]

Dokumentų pateikimo būdas

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, ODONTOLOGIJOS IR MEDICININĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimas, administracinės naštos mažinimas, laikinojo nedarbingumo ekspertizės reglamentavimas, bendradarbiavimas su savivaldybių gydytojais pirminės sveikatos priežiūros paslaugų klausimais.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

12. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną..

13. Analizuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumo ir kokybės gerinimo klausimais, mažinant administracinę naštą, reglamentuojant laikinojo nedarbingumo ekspertizę..

14. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su savivaldybių gydytojais pirminės sveikatos priežiūros paslaugų klausimais, asmens sveikatos priežiūros specialistų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis..

15. Analizuoja ir rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) prieinamumą ir kokybės gerinimą, mažinančius administracinę naštą, reglamentuojančius laikinojo nedarbingumo ekspertizę..

16. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);

17.3. studijų kryptis – chemija (arba);

17.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

17.5. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

arba:

17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.7. darbo patirties sritis – sveikatos sistemos srityje;

17.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba - anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. komunikacija - 4 lygis;

19.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

19.4. organizuotumas - 4 lygis;

19.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.

20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis;

20.2. informacijos valdymas - 4 lygis.

21. Profesinė kompetencija:

21.1. dokumentų valdymas - 4 lygis.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai

Pareigos

Viešojo valdymo agentūros Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė

Vardas, Pavardė

Aistė Viškelytė

Telefonas

+37052196820

El. paštas

[email protected]

Adresas

Vilnius, Šventaragio g. 2

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-24