Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-1049 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2018 metų lėšų paskirstymo“

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2018 metų konkurso rezervinis projektų sąrašas

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2018 metų konkurso nefinansuotinų projektų sąrašas

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos posėdžio protokolas Nr. NP-12

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos posėdžio protokolo Nr. NP-12 priedas Nr.1


2018 m. paraiškų atitinkančių administracinės atitikties reikalavimus sąrašas

2018 m. paraiškų neatitinkančių administracinės atitikties reikalavimų sąrašas


Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondo kvietimas teikti paraiškas prevenciniams projektams, socialinėms informacinėms kampanijoms, mokslo tyrimų projektams įgyvendinti iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšų

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2018 metų konkurso paraiškų sąrašas

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo logotipai

2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuoti projektai

2018 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuoti projektai

 

POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI                 

FONDO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

KITI DOKUMENTAI

ARCHYVAS


Daugiau informacijos:

Rinalda Akelytė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas
Sveikatos saugos skyrius
Tel. (8 5) 266 1431, rinalda.akelyte@sam.lt