BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Pagrindinis komiteto uždavinys:

  • užtikrinti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, diegimo ir taikymo koordinavimą bei plėtrą.

Komitetas vykdo šias funkcijas:

  • kartu su sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančiais subjektais nustato sveikatos priežiūros technologijas, kurias reikia vertinti, išskyrus tuos atvejus, kai vertinimas turi būti atliekamas pareiškėjų prašymu, ir teikia sveikatos priežiūros technologijų, kurias reikia vertinti, sąrašo projektą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui tvirtinti;
  • svarsto ir aprobuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų nustatytus sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetus;
  • nagrinėja sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų vertinimo ataskaitas, rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl atitinkamos sveikatos priežiūros technologijos trumpalaikio ar ilgalaikio taikymo klinikinių, ekonominių, socialinių, etinių ir teisinių pasekmių ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui;
  • koordinuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančių subjektų veiklą;
  • kartu su sveikatos priežiūros technologijų vertinimą atliekančiais subjektais formuoja sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, diegimo ir taikymo plėtros kryptis;
  • koordinuoja tarptautines sveikatos priežiūros technologijų vertinimo iniciatyvas;
  • užtikrina sveikatos technologijų vertinimo rezultatų viešinimą ir sklaidą sveikatos sektoriuje bei visuomenėje.

Daugiau informacijos:

Strateginio planavimo ir valdymo skyrius