copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skundų dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sprendimų nagrinėjimo apeliacinė komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-1057, Skundų dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto sprendimų nagrinėjimo apeliacinės komisijos uždavinys – pagal pareiškėjų pateiktus skundus įvertinti, ar Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetas, priimdamas sprendimus, nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų. Įgyvendindama savo uždavinį, Apeliacinė komisija nagrinėja asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto nustatyta tvarka užregistruotus skundus ir priima dėl jų atitinkamus sprendimus.