BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


8. Kaip nustatomi specialieji poreikiai?

Atlikdama bendrą pirminį specialiųjų poreikių nustatymą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba vertina medicininius ir kitus specialiesiems poreikiams nustatyti reikalingus dokumentus.

Specialieji poreikiai nustatomi:

  • asmeniui dalyvaujant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, jis apžiūrimas namie ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena;
  • asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Kai asmuo kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje arba kai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas parengė siuntimą, ar į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir ši įstaiga informuoja, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba tokio asmens specialiųjų poreikių nevertins.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinis skyrius, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatęs specialiuosius poreikius, kartu priima sprendimą ir dėl specialiųjų poreikių lygio ir išduoda neįgaliojo pažymėjimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-01