BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


4. Kaip gauti ambulatorines slaugos paslaugas namuose negalinčiam atvykti į gydymo įstaigą?

Informuojame, kad slaugos paslaugos namuose skiriamos įvertinus tokių paslaugų poreikį. Vertinimą atlieka šeimos gydytojo komanda (šeimos gydytojas arba su juo dirbantis slaugytojas) užpildydami sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą klausimyną (įsakymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea7bc640290c11edb4cae1b158f98ea5  ). 
Pažymime, kad šeimos gydytojas ar su juo dirbantis slaugytojas pacientą aplanko namuose šiais atvejais:
1.   kai asmeniui yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2.     kai asmeniui ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
3.     kai asmeniui karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
4.  kai asmeniui pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą slopinantys vaistai;
5.    nenurodytais atvejais sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo poreikio priima pacientą gydantis šeimos gydytojo komandos narys.
Visais kitais atvejais pacientas šeimos gydytojo konsultacijos atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07