BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


3. Kiek valandų per dieną ir per savaitę galima gauti slaugos paslaugas namuose?

Informuojame, kad, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, slaugos paslaugų namuose gavėjai yra:

  • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;
  • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustato su paciento šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas, todėl pirmiausia reikia kreiptis į paciento šeimos gydytoją. Siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose gauti išrašo paciento šeimos gydytojas, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje  užpildydamas elektroninę siuntimo formą. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie tai informuoja ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančią įstaigą.

Vienam pacientui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų yra apmokama iki 52 apsilankymų, esant mažam slaugos paslaugų poreikiui, iki 156 apsilankymų, esant vidutiniam slaugos paslaugų poreikiui, ir iki 260 apsilankymų, esant dideliam slaugos paslaugų poreikiui, per metus.

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiantis slaugytojas pirmojo apsilankymo paciento gyvenamojoje vietoje metu privalo nustatyti kito ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiamą ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiantį specialistą. Jei atlikus slaugos poreikio vertinimą nustatomas slaugytojo padėjėjo paslaugų, socialinių ar kitų paslaugų poreikis, kartu įvertinamas ir minėtų  paslaugų teikimo reguliarumas. Visų paslaugų, įtrauktų į Paciento slaugos ir priežiūros planą, teikimą užtikrina ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komanda.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07