BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


13. Ar gali pacientas negauti palaikomojo gydymo ar slaugos paslaugų?

Informuojame, kad indikacijos (sąlygos) hospitalizacijai į slaugos stacionarą yra nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nuoroda į įsakymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424177/asr

Ministro įsakymu nėra nustatyta jokių kontraindikacijų ar sąlygų, dėl kurių pacientas, kuriam reikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, galėtų jų negauti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-01