BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


10. Kada turėčiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl specialiųjų poreikių dokumentų paruošimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai?

Norime paaiškinti, kad asmenys į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą gali būti siunčiami tik tada, kai yra baigtas gydymas, nustatyta aiški, medicinos tyrimais patvirtinta diagnozė ir išnaudotos visos medicininės reabilitacijos galimybės. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530  „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra patvirtinta siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą specialiesiems nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiams nustatyti tvarka, o įsakymo priedu patvirtinti medicininiai kriterijai (diagnozės ir būklės), kuriais vadovaujantis specialieji poreikiai yra nustatomi.
Ministrų įsakymas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6b4698600a7911e98a758703636ea610/asr
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07