BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


1. Kam priklauso ambulatorinės slaugos paslaugos namuose?

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, slaugos paslaugų namuose gavėjai yra:

  • vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
  • suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;
  • senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
  • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
  • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Tai, ar priklauso slaugos paslaugos namuose, nustato paciento šeimos gydytojas, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro įsakyme nurodytomis indikacijomis. Todėl visų pirma Jums reikia kreiptis į šeimos gydytoją.

Kai šeimos gydytojas duos siuntimą slaugos paslaugoms namuose gauti, Jus informuos apie tokią paslaugą teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą Jūsų savivaldybėje. Tada kreipsitės į slaugos paslaugas namuose teikiančią įstaigą ir Jūsų artimąjį namuose aplankys slaugos namuose komanda, kurios specialistai įvertins, kokių slaugos paslaugų reikia, ar reikia socialinių paslaugų, sudarys slaugos planą ir pradės teikti paslaugas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-20