BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


8. Kokiais atvejais skubiai turi būti teikiama būtinoji medicinos pagalba?

Atvejus, kada skubiai teikiama būtinoji medicinos pagalba, reglamentuoja Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“.
Vaikams dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta skubi medicinos pagalba: sutrikusi sąmonė, kada visiškai nereaguojama į balsą ir skausmą; karščiavimas  > 38 o C, nepraeinantis vartojant karščiavimą mažinančius vaistus ilgiau kaip 24 valandas; erkių įsisiurbimas, pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai su apseilėjimu; nuodus išskiriančio gyvūno įkandimas; nesustabdytas gausus kraujavimas; sutrikusi sąmonė (nereaguoja į balsą ir skausmą, reaguoja tik į balsą arba į skausmą arba reaguoja nenormaliai); 4–10 balų stiprumo skausmas (pagal 10 balų skalę) ir kt.
Suaugusiesiems dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta skubi medicinos pagalba: karščiavimas  > 39 o C, nepraeinantis vartojant geriamuosius vaistus ilgiau kaip 24 valandas; pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, įdrėskimai, apseilėjimai; mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė; 6–10 balų stiprumo skausmas (pagal 10 balų skalę); sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą arba reakcija pagal Glazgo komų skalę < 9 balai ir kt.
Pacientui skubioji medicinos pagalba  turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 60 min. nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba greičiau.
Nuoroda į minėtą įsakymą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230805/uQvidHIhmZ?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=9201b156-8312-4f44-9aa4-52f27647d5d1
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-25