BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


8. Kodėl turiu vaikščioti pas šeimos gydytoją kas 10 dienų norėdamas pratęsti nedarbingumo pažymėjimą?

Šiuo metu galiojančių Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių 10 punkte reglamentuota taip: 

Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, apžiūri asmenis ir surašo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau kartu asmens medicinos dokumentai) jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia elektroninių pažymėjimų išdavimą, bei į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą pateikia elektroniniu parašu pasirašytą formą E003 „Stacionaro epikrizė“ ar E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“. Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (bendras kalendorinių dienų skaičius nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.
Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas nuotoliniu būdu suteikus gydytojo konsultaciją nuotoliniu būdu. Asmens medicinos dokumentuose nuotolinės konsultacijos dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, pateiktas režimo bei gydymo rekomendacijas. 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07