BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


7. Per kiek laiko turėčiau patekti pas šeimos gydytoją?

Informuojame Jus, kad gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“. Minėtoje Tvarkoje nurodyta, kad kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (tiek viešąją, tiek privačią), turinčią sutartį su teritorine ligonių kasa. 
Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tarp jų ir šeimos gydytojo paslaugas, teikiančių gydymo įstaigų darbą organizuoja atitinkamos gydymo įstaigos administracija, vadovaudamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis. Gydymo įstaigos administracija sudaro gydytojų bei kitų darbuotojų darbo grafikus, nustato šeimos gydytojo darbo krūvį, neviršijantį maksimaliojo darbo laiko reikalavimų, parengia registratūros darbo bei registracijos pas gydytojus tvarkas ir kt., užtikrindama tinkamą pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą prisirašiusiems pacientams. Be to, pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti gydymo įstaiga turi užtikrinti, kad joje prisirašęs pacientas būtų užregistruotas ir šeimos gydytojo paslaugos jam būtų suteiktos teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.
Dėl patekimo pas šeimos gydytoją terminų paaiškiname, kad šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nustatyta, jog ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio stiprumo skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), taip pat kai paros laikotarpiu, pacientui esant ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas bei tais atvejais, kai patiriamos įvairios kilmės traumos ir sužeidimai, gydymo įstaigos turi užtikrinti, kad šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų suteiktos ne vėliau kaip per 24 valandas nuo paciento kreipimosi į įstaigą; paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais – per 7 kalendorines dienas nuo paciento kreipimosi į įstaigą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pirmiau minėtuose teisės aktuose nustatyti terminai, per kuriuos turi būti suteikta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslauga, o ne konkretaus sveikatos priežiūros specialisto paslauga. Jeigu pacientas registruojasi pas konkretų gydytoją, gydymo įstaiga jam pasiūlo artimiausią galimą registracijos pas konkretų gydytoją  datą,  ir pacientas pasirenka, ar registruojasi artimiausiai galimai registracijos pas konkretų gydytoją datai, ar pageidauja paslaugą gauti per numatytą terminą, bet pas bet kurį reikiamos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistą.
Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarką reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakyme Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra nustatytos priežastys, dėl kurių paslaugos gydymo įstaigoje, į kurią kreipėsi pacientas, negali būti objektyviai suteiktos per nustatytus terminus: kai medicinos priemonės (prietaisai) brangiesiems tyrimams atlikti sugedo arba kai sustabdoma medicinos priemonių (prietaisų) brangiems tyrimams atlikti veikla dėl techninių priežasčių ir numatoma, kad jie nebus pataisyti arba jų naudojimas nebus atnaujintas tokiu laiku, kad būtų suspėta pacientui suteikti paslaugą per nustatytą terminą; kai gydymo įstaigoje nėra 30 proc. ir daugiau šeimos gydytojų arba atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių asmens sveikatos priežiūros įstaiga negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui; kai gydymo įstaigoje padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07