BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


6. Kodėl ortodonto konsultacijos reikia taip ilgai laukti?

Informuojame, kad turėdami siuntimą gauti gydytojo ortodonto ambulatorinę konsultaciją, Jūs turite teisę kreiptis į bet kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa dėl gydytojo ortodonto paslaugų apmokėjimo. Įstaigas, teikiančias ambulatorines gydytojo ortodonto paslaugas, galite rasti adresu https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/sveikatos-prieziuros-istaigos-ir-paslaugos-visoje-lietuvoje-3 arba pasiteirauti bendruoju ligonių kasų telefonu 8 5 232 2222.
Už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą (taip pat ir eilių problemos sprendimą) kiekvienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje yra atsakinga tos įstaigos administracija. Jeigu esate nepatenkintas sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią kreipėtės, darbu ir manote, kad Jūsų, kaip paciento, teisės buvo pažeistos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, pirmiausiai turėtumėte raštu kreiptis į atitinkamos gydymo įstaigos, kurioje Jūsų teisės buvo pažeistos, administraciją. Gydymo įstaiga turėtų išnagrinėti situaciją ir raštu pateikti Jums atsakymą.
Pacientų registravimas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomas vadovaujantis Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame apraše nurodyta, kaip pacientai gali registruotis asmens sveikatos priežiūros paslaugoms bei įstaigų pareigos, registruojant pacientus. 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07