BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


10. Ar atliekami sukeliamo triukšmo lygio nustatymai gyvenamojoje aplinkoje?

Informuojame, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-1179 „Dėl Sričių, kuriose Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4 redakcija) nuostatomis, vykdo stacionarių triukšmo šaltinių keliamo akustinio triukšmo dėl ūkinės komercinės veiklos kontrolę.
Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras neįgaliotas nagrinėti skundų dėl statybų, gatvių, buitinio, laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.), žmonių keliamo triukšmo. Tokius skundus nagrinėja miestų, rajonų savivaldybės ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžios viešojo administravimo institucijos.
Skundą dėl ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių triukšmo šaltinių (pvz., stacionari ledo šaldymo įranga) keliamo triukšmo galima pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  departamentams pagal gyvenamąją vietą. Skunde turi būti nurodytas galimas triukšmo šaltinis bei kitos aplinkybės, pagrindžiančios teiginius, taip pat pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta bei kontaktiniai duomenys. Pažymime, kad pareiškėjų nurodytu laiku jų gyvenamosiose patalpose ar gyvenamojoje aplinkoje akustinio triukšmo matavimai atliekami nemokamai. Atkreipiame dėmesį, kad, pareiškėjams pageidaujant, matavimai gali būti atliekami bet kuriuo paros metu bei poilsio ar švenčių dienomis.
Stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nustato Lietuvos Respublikos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011). Jeigu atlikus akustinio triukšmo matavimus nustatoma, kad triukšmo ribiniai dydžiai yra viršijami, triukšmo šaltinio valdytojams yra duodamas nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus, o pateiktų nurodymų vykdymas kontroliuojamas grįžtamosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu. Už nustatytų HN 33:2011 reikalavimų pažeidimus atsakingų asmenų traukimas administracinėn atsakomybėn yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka ir terminais.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-25