BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Medicininę reabilitaciją pacientui skiria ir siuntimą išrašo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar gydantis gydytojas stacionare (atsižvelgdamas į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas). Siunčiantis gydytojas nustato reabilitacijos trukmę ir sprendžia, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos ambulatoriškai, ar stacionare. Kokia reabilitacinio gydymo rūšis ir gydymo trukmė bus pasirinkta, priklauso nuo paciento būklės, ligos sunkumo ir biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų.
Siuntimą išrašantis gydytojas turi informuoti pacientą ir (ar) nepilnamečio paciento atstovą apie skiriamas reabilitacijos paslaugas ir atitinkamo profilio reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas. 

Informuojame Jus, kad medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (toliau – Įsakymas). Vadovaudamasis Įsakymu, konsultacijos metu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (toliau – FMR gydytojas) įvertina paciento  biosocialines funkcijas ir pagal poreikį skiria pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas, teikiamas individualiai ar grupei žmonių, taip pat nusprendžia, ar tikslingas kitas apsilankymas. Pacientui rekomenduojama pirmojo etapo reabilitacijos paslaugas gauti toje pačioje įstaigoje, kurioje buvo suteikta FMR gydytojo pradinė konsultacija, kad esant poreikiui gydytojas galėtų vertinti paciento sveikatos būklę ir koreguoti paslaugų trukmę, paskirtų procedūrų rūšis bei apimtį. 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įsakymo pakeitimas ir atsirado galimybė pirmojo etapo reabilitacijos paslaugas gauti nebūtinai toje gydymo įstaigoje, kurioje konsultavo FMR gydytojas, todėl jei įstaigoje yra ilga šių paslaugų laukimo eilė ar pats pacientas pageidauja jas gauti kitoje įstaigoje, FMR gydytojas gali išduoti siuntimą gauti pirmojo etapo paslaugų ir kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje.
 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos Išankstinėje pacientų registracijoje užsiregistruokite į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją. Įvertinęs Jūsų sveikatos būklę, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, esant indikacijoms, paskirs pirmojo medicininės reabilitacijos etapo paslaugas.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ patvirtintų aprašų nuostatomis, medicininės reabilitacijos paslaugos skiriamos atsižvelgiant ne tik į paciento diagnozę, bet ir į biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį. Todėl tik fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, visapusiškai įvertinęs paciento sveikatos būklę, gali skirti atitinkamą medicininį reabilitacinį gydymą.

Jus gydantis (ar šeimos) gydytojas, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, apie medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį, esant biosocialinių funkcijų sutrikimui, turi spręsti kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, t. y. gydantis (arba šeimos) gydytojas turėtų Jus siųsti konsultuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir vėliau, vadovaudamasis jo konsultacijos išvada, esant indikacijų, skirti medicininį reabilitacinį gydymą.

Šiuo įsakymu taip pat yra patvirtinta, kad iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, t. y. iš poliklinikų, pacientai gali būti siunčiami į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją.

Medicininės reabilitacijos įstaigos privalo užtikrinti pakartotinės ir palaikomosios reabilitacijos, kuri teikiama pacientams su negalia, prieinamumą sunkią fizinę negalią turintiems asmenims, kad pacientas būtinus fizinius ir fiziologinius poreikius galėtų tenkinti pasinaudodamas asmeninio asistento ar kito asmens pagalba. Todėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ buvo papildytas prievole, kad tais atvejais, kai į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią medicininės reabilitacijos paslaugas, pacientas atvyksta pakartotinės ar palaikomosios reabilitacijos, asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi jam priskirti asistentą – toje įstaigoje dirbantį socialinio darbuotojo padėjėją, socialinį darbuotoją ar, jų nesant, slaugytojo padėjėją. Asistento funkcija – pakartotinės ar palaikomosios reabilitacijos metu neįgaliam pacientui padėti vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai.
 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ patvirtintų aprašų nuostatomis, medicininės reabilitacijos paslaugos skiriamos atsižvelgiant ne tik į paciento diagnozę, bet ir į biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį. Todėl tik fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, visapusiškai įvertinęs paciento sveikatos būklę, gali skirti atitinkamą medicininį reabilitacinį gydymą. 
Pacientą gydantis (ar šeimos) gydytojas, vadovaudamasis Įsakymu patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, apie medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį, esant biosocialinių funkcijų sutrikimui, turi spręsti kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, t. y. gydantis (arba šeimos) gydytojas turėtų pacientą siųsti konsultuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir vėliau, vadovaudamasis jo konsultacijos išvada, esant indikacijų, skirti medicininį reabilitacinį gydymą.
Įsakymu taip pat yra patvirtinta, kad iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, t. y. iš poliklinikų, pacientai gali būti siunčiami į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. 
Įsakymo kontraindikacijose yra patvirtinta, kad medicininės reabilitacijos paslaugos pacientams, sergantiems psichikos liga su asmenybės desocializacija (TLK-10-AM kodai F00; F02; F03), neteikiamos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gydytojas geriatras ar šeimos gydytojas, ar gydytojas specialistas pagal diagnozę „demencija“ (TLK-10-AM kodai F00, F01, F02, F03, F06.7) gali išrašyti siuntimą į geriatrijos dienos stacionarą arba geriatrijos stacionaro skyrių.
Geriatrijos centruose yra intergruota senyvų žmonių medicininė, psichologinė ir socialinė priežiūra, atliekamas visapusiškas paciento ištyrimas, diagnozuojami ir gydomi specifiniai geriatriniai sindromai ir lėtinių ligų paūmėjimai, stengiamasi pagerinti pacientų funkcinę būklę, gyvenimo kokybę, teikiamos rekomendacijos, kaip gydytis toliau. 
Geriatrijos stacionaro skyriuose teikiama specializuota pagalba, puoselėjamas tinkamas požiūris į seną žmogų, dėl kompleksinės pagalbos ir komandinio darbo (medicinos psichologo ir slaugytojo, socialinio darbuotojo, gydytojo geriatro, logoterapeuto, šeimos narių) užsibrėžti tikslai pasiekiami daug greičiau ir efektyviau. 
Geriatrijos dienos stacionaro paslaugos teikiamos pacientams, kuriems hospitalizacija nereikalinga, arba kai žmogus jos atsisako. Vos per pusę ar visą dieną galima išspręsti daugelį senatvinių problemų: judėjimo sutrikimų, blogos mitybos korekcija, griuvimo rizikos įvertinimas, šlapimo nelaikymo, pažintinių funkcijų sutrikimo įvertinimas ir t. t. 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07