BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


4. Kas sprendžia dėl medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo?

Informuojame, kad medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“. Vadovaujantis minėtais teisės aktais, pirmiausia pacientas turi kreiptis į savo gydantį gydytoją (ambulatorinio gydymo metu – į šeimos gydytoją, stacionarinio gydymo metu – į palatos gydytoją), kuris, jeigu reikėtų, nusiųs į fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau – FMR) gydytojo konsultaciją. FMR gydytojas, konsultacijos metu įvertinęs paciento sveikatos būklę, esamus biopsichosocialinių funkcijų sutrikimus ir (arba) būklės sunkumą ir vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais, sprendžia dėl reabilitacinio gydymo poreikio ir, jei reikia, skiria pradinės medicininės reabilitacijos paslaugas. Teikiant šias ambulatorinio gydymo paslaugas, vieno epizodo metu gali būti taikoma nuo 5 iki 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies (kineziterapijos, fizioterapijos, gydomojo masažo ar ergoterapijos), bei grupinio užsiėmimo priemonės. Jeigu atlikus pradinio reabilitacijos etapo programą biopsichosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, FMR gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę ir vadovaudamasis medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo specialiaisiais reikalavimais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl tolesnio reabilitacinio gydymo tikslingumo. Taigi, dėl medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo sprendžia FMR gydytojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-29