BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Gydymo stacionare metu dėl paciento gydymo ir reikalingų procedūrų skyrimo sprendžia jį gydantis gydytojas.

Po gydymo stacionare asmeniui gali būti skiriama stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija. Dėl medicininės reabilitacijos skyrimo bei jos rūšies taip pat sprendžia pacientą gydantis gydytojas, įvertinęs esamą paciento sveikatos būklę ir gretutines ligas. Dėl paslaugų poreikio gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kuris įvertina paciento esamą sveikatos būklę, esamus biosocialinių funkcijų sutrikimus arba ligos sunkumo laipsnį.

Gydantis ligoninėje dėl medicininės reabilitacijos sprendžia pacientą gydantis ligoninės gydytojas, o išsirašius – šeimos gydytojas.   

Medicininė reabilitacija yra skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.528500FDBAEE/asr). Šiame įsakyme yra nurodytos ligos (ligų kodai) ir sveikatos būklės bei biosocialinių funkcijų sutrikimai, dėl kurių galėtų būti skiriamas reabilitacinis gydymas.

Pacientas turi teisę pasirinkti jam tinkančią reabilitacijos įstaigą bei sužinoti, kiek joje yra laisvų vietų. Gydytojo pareiga – paaiškinti pacientui apie jam reikalingas reabilitacinio gydymo paslaugas bei galimybes pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje šios paslaugos bus teikiamos. Tai sužinoti galima ir naudojantis Valstybinės ligonių kasos informacine sistema. Čia galima sužinoti reabilitacijos paslaugas teikiančių gydymo įstaigų adresus, telefonų numerius, duomenis apie laisvas vietas.

Vaikai iki 8 metų turi teisę į reabilitacijos įstaigas vykti lydimi juos slaugančio asmens. Vieną ar kelis tos pačios šeimos vaikus gali lydėti tik vienas slaugantis asmuo.

Išsamią informaciją apie reabilitaciją teikia Valstybinė ligonių kasa arba Teritorinės ligonių kasos. Informaciją apie reabilitacinio gydymo paslaugas teikiančias įstaigas, galima rasti:

http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugos/medicinine-reabilitacija/Puslapiai/Gydymo-%c4%afstaigos%2c-teikian%c4%8dios-medicinin%c4%97s-reabilitacijos-ir-sanatorinio-gydymo-paslaugas-vaikams-ir-suaugu.aspx

Pakartotinė ar palaikomoji reabilitacija gali būti skiriama įvertinus paciento sveikatos būklę ir išlikusius sutrikimus po atliktos operacijos, taip pat onkologinės ligos daromą įtaką sveikatai, taip pat sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis. Norint pasinaudoti šia galimybe, reikėtų kreiptis į Jus gydantį šeimos gydytoją, kuris siunčia konsultuotis su gydytoju reabilitologu.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ patvirtintų aprašų nuostatomis, medicininės reabilitacijos paslaugos skiriamos atsižvelgiant ne tik į paciento diagnozę, bet ir į biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį. Todėl tik fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, visapusiškai įvertinęs paciento sveikatos būklę, gali skirti atitinkamą medicininį reabilitacinį gydymą.

Jus gydantis (ar šeimos) gydytojas, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, apie medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį, esant biosocialinių funkcijų sutrikimui, turi spręsti kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, t. y. gydantis (arba šeimos) gydytojas turėtų Jus siųsti konsultuoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir vėliau, vadovaudamasis jo konsultacijos išvada, esant indikacijų, skirti medicininį reabilitacinį gydymą.

Šiuo įsakymu taip pat yra patvirtinta, kad iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, t. y. iš poliklinikų, pacientai gali būti siunčiami į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją.

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos Išankstinėje pacientų registracijoje užsiregistruokite į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją. Įvertinęs Jūsų sveikatos būklę, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, esant indikacijoms, paskirs pirmojo medicininės reabilitacijos etapo paslaugas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07