BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


7. Kodėl reikėjo mokėti už ligoninėje suteiktas gydymo paslaugas nepilnamečiui, kuris yra LR pilietis, tačiau negyvena Lietuvoje (deklaravęs išvykimą iš Lietuvos)?

Remiantis šiuo metu galiojančiu teisiniu reguliavimu, sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis tik privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims. Visi Lietuvoje nuolat gyvenantys nepilnamečiai, nepriklausomai nuo jų tėvų turimo teisinio statuso ir (arba) jų darbinės veiklos vykdymo, privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami valstybės lėšomis, t. y. privalomojo sveikatos draudimo įmokas už nuolat gyvenančius Lietuvoje nepilnamečius moka valstybė. Negyvenantys Lietuvoje nepilnamečiai (pvz., deklaravę išvykimą iš Lietuvos) valstybės lėšomis nedraudžiami, atitinkamai ir  sveikatos priežiūros paslaugos tokiems asmenims PSDF biudžeto lėšomis nėra kompensuojamos. Nedraustiems asmenims Lietuvoje taip pat teikiamos visos reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, tačiau jos yra mokamos.

Tuo atveju, jei nepilnametis privalomuoju sveikatos draudimu yra apdraustas kitoje ES šalyje, sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvoje jam galėjo būti suteiktos pagal gyvenamosios šalies išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę. Konkrečiu atveju detalios informacijos dėl galimybių gauti kompensaciją už patirtas išlaidas (už nepilnamečio sveikatos priežiūrą) reikėtų kreiptis į gyvenamosios šalies kompetentingą įstaigą (ligonių kasas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-07