BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


10. Kodėl Laimo ligos kraujo tyrimai yra mokami?

Norėtume paaiškinti, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų yra apmokamos gydytojų suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, o tyrimai yra sudėtinė šių paslaugų dalis ir papildomai už juos mokėti nereikia. Gydytojas, teikdamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gali atlikti tik tuos tyrimus, kurie priskirti jo kompetencijai. Tuo atveju, kai reikalingas tyrimas viršija jo kompetenciją, gydytojas turi išduoti siuntimą kito gydytojo specialisto konsultacijai, kuris pagal kompetenciją gali šį tyrimą atlikti. 
Kiekvieno gydytojo kompetenciją nustato jo medicinos norma, kuri yra tvirtinama sveikatos apsaugos ministro įsakymu.  Šeimos gydytojo kompetenciją reglamentuoja Šeimos gydytojo medicinos norma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ patvirtinimo“, kurioje nėra nurodyta, kad šeimos gydytojas pats gali atlikti specifinius Laimo ligos diagnostikos laboratorinius tyrimus. Tuo tarpu vaikų ligų gydytojas, vaikų infekcinių ligų gydytojas ar gydytojas dermatologas geba diagnozuoti ir gydyti Laimo ligą, vadinasi, ir atlikti būtinus tyrimus šiai ligai diagnozuoti.  Taigi, jeigu specifinis Laimo ligos laboratorinis tyrimas būtinas vaikų ligų gydytojui, vaikų infekcinių ligų gydytojui ar gydytojui dermatologui, jis turi atlikti tyrimus nemokamai, iš teikiamos paslaugos bazinės kainos.
Teisės aktai numato ir mokamų paslaugų teikimą, vadovaujantis Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, pacientas moka tuo atveju, jei pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiajam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones ar procedūras, jis sumoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ar procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ar procedūrų kainų skirtumą. 
Prieš mokant pacientui (ar jo atstovui pagal įstatymą) turėtų būti paaiškinta, už ką ir kodėl teks sumokėti ir sutikimą mokėti pacientas (ar jo atstovas pagal įstatymą) turi patvirtinti parašu (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357  9.3 papunktis).

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-16