BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


E. sveikatos sistema

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 13¹ straipsnio 3 dalimi, visi Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatinimo veiklos valdymo ir vykdomieji subjektai, sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys ar gaunantys asmenys ir kiti asmenys, vykdydami teisės aktuose nustatytas funkcijas ar teikdami su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas, privalo naudotis valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti ir gauti duomenis. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą, bet kuri asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar šios paslaugos yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ar ne, privalo teikti duomenis apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą. 
Pažymime, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusi sutartį su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju dėl ESPBI IS naudojimosi, duomenis (išskyrus psichikos sveikatos duomenis (psichikos sveikatos duomenimis nelaikoma informacija, susijusi su vaisto išrašymu naudojantis e. receptu)), susijusius su ambulatorinio apsilankymo aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, vaiko gimimo pažymėjimu, medicininiu mirties liudijimu, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma, mokinio sveikatos pažymėjimu, siuntimu konsultacijai, tyrimams, gydymui, atsakymu į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymu, vakcinacijos įrašu, asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortele, laboratorinių tyrimų užsakymais ir atsakymais dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, turi tvarkyti elektroniniu būdu. 
Su visais aukščiau minėtais Jums aktualiais sveikatos duomenimis ir medicininiais dokumentais galite susipažinti prisijungęs prie e. sveikatos portalo, pasiekiamo adresu www.esveikata.lt:
1. Interneto naršyklės adresyno juostoje suveskite adresą esveikata.lt ir spauskite mygtuką „prisijungti“.
 

2. Pasirinkite iPasas prisijungimą. Jungiantis pirmą kartą, pažymėkite, kad susipažinote su pacientų, besijungiančių prie ESPBI IS portalo, supažindinimo forma. 

3. Pasirinkite prisijungimo būdą: elektroninį (stacionarų ar mobilų) parašą arba elektroninę bankininkystę. Jeigu jungsitės su el. bankininkyste, pasirinkite savo banką:

4. Prisijunkite su savo duomenimis. Jeigu naudojatės AB „Swedbank“ paslaugomis, po prisijungimo veiksmų iš elektroninių paslaugų sąrašo pasirinkite „Registrų centras“. 

5. Jūs būsite nukreiptas į e. sveikatos portalo svetainę, spauskite „prisijungti“:

6. Pasirinkite savo (paciento) rolę: 

7. Prisijungus prie savo paskyros, puslapio viršuje, kairėje pusėje rinkitės „Sveikatos duomenys“ ir „Sveikatos istorija“:

Jeigu norite pamatyti išduotas medicinines pažymas, išrašytus receptus, išduotus siuntimus ir pan. atitinkamai rinkitės kitas dalis. 

8. Sveikatos istorijoje, prie apsilankymo gydymo įstaigoje matysite medicininius dokumentus, paspauskite nuorodą „Dokumentai“: 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ESPBI IS Elektroninės sveikatos istorijos duomenų bazėje talpinami elektroniniai sveikatos įrašai, gauti iš sveikatinimo įstaigų informacinių sistemų ar suvesti tiesiogiai per e. sveikatos portalą. Elektroniniai sveikatos įrašai pacientui e. sveikatos portale (www.esveikata.lt) bus matomi tik tuomet, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę e. sveikatos sistemą. Jei gydytojas dirbdamas savo įstaigos informacinėje sistemoje neturi tokios galimybės pateikti tam tikrų duomenų, jam suteikta prieiga prie e. sveikatos portalo ir šiuos duomenis gali suvesti tiesiogiai e. sveikatos portale. Todėl jeigu nematote savo sveikatos įrašų e. sveikatos portale, kreipkitės į Jus gydantį gydytoją ir prašykite Jūsų sveikatos duomenis pateikti į centrinę e. sveikatos sistemą.

Informuojame, kad pacientas prisijungęs prie e. sveikatos portalo www.esveikata.lt ras visą informaciją apie apsilankymą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, elektroninius receptus, tyrimus ir siuntimus, atliktus medicininius vaizdus, informaciją apie skiepus, pažymas. Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniai sveikatos įrašai bus matomi tik tuomet, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę e. sveikatos sistemą.
Papildomai informuojame, kad pacientas prisijungęs prie savo paskyros www.esveikata.lt gali įgalioti atstovą (1 pav. ir 2 pav.) peržiūrėti jo medicininius sveikatos įrašus www.esveikata.lt, įsigyti vaistus pagal e. receptus, registruoti Išankstinės pacientų registracijos sistemoje. 
Atkreipiame dėmesį, kad atstovas turi prisijungti prie savo asmeninės paskiros www.esveikata.lt ir patvirtinti atstovavimą. 

 

1 pav.
 

 

2    pav.

 

 

Informuojame, kad pacientai gali registruotis pas gydytojus specialistus naudodamiesi Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema (toliau – IPR sistema) arba ASPĮ elektronine registracijos sistema, suintegruota su IPR sistema, jei ASPĮ ją turi. 
Siekiant įsitikinti, ar tikrai nėra galimybės Vilniaus miesto savivaldybės gydymo įstaigose registruotis gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijai, prisijungėme prie IPR IS ir  matome, kad yra laisvų vietų.

 

 

Atsižvelgiant į tai, siūlome per IPR IS (adresu: https://ipr.esveikata.lt/)  jungtis ir bandyti registruotis.

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad elektroniniai sveikatos įrašai www.esveikata.lt portale matomi tik tuomet, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę e. sveikatos sistemą. Atkreipiame dėmesį, kad už duomenų pateikimą į e. sveikatos sistemą ir pateiktų duomenų tikslumą atsako sveikatos priežiūros ar farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos. 
Informuojame, kad vadovaujantis 2015 m. gegužės 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, duomenys, susiję su ambulatorinio apsilankymo aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, vaiko gimimo pažymėjimu, medicininiu mirties liudijimu, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. kovo 1 d.; duomenys, susiję su siuntimu konsultacijai, tyrimams, gydymui, atsakymu į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymu visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. liepos 1 d.; duomenys, susiję su vakcinacijos įrašu visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2019 m. liepos 1 d.; duomenys, susiję su asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortele, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2020 m. gegužės 1 d.; duomenys, susiję su laboratorinių tyrimų užsakymais ir atsakymais dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos,  visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu.
Jeigu prisijungus prie savo paskyros www.esveikata.lt nematote  aukščiau išvardintų privalomai elektroniniu būdu tvarkomų duomenų, prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą (-as), kad trūkstamus įrašus/duomenis pateiktų į centrinę e. sveikatos sistemą.
 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kaip valstybės elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS, e. sveikatos sistema) valdytoja, įvertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pasirengimą naudotis sukurtomis e. sveikatos sistemos paslaugomis ir, siekdama užtikrinti jau sukurtų elektroninių įrankių išnaudojimą, nustato formų teikimo į ESPBI IS privalomumą, t. y. laipsniškai yra nustatoma, kokie medicinos dokumentai privalomi tvarkyti e. sveikatos sistemoje. Vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka visose ASPĮ, duomenys (išskyrus psichikos sveikatos duomenis (psichikos sveikatos duomenimis nelaikoma informacija, susijusi su vaisto išrašymu naudojantis e. receptu)), susiję su ambulatorinio apsilankymo aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, vaiko gimimo pažymėjimu, medicininiu mirties liudijimu, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma, turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. kovo 1 d.; duomenys, susiję su mokinio sveikatos pažymėjimu – nuo 2018 m. birželio 1 d.; duomenys, susiję su siuntimu konsultacijai, tyrimams, gydymui, atsakymu į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymu – nuo 2018 m. liepos 1 d.; duomenys, susiję su vakcinacijos įrašu – nuo 2019 m. liepos 1 d.; duomenys, susiję su asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortele – nuo 2020 m. gegužės 1 d. bei duomenys, susiję su laboratorinių tyrimų užsakymais ir atsakymais dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos, tvarkomi elektroniniu būdu. Norime pažymėti, kad laboratorinių tyrimų užsakymai ir atsakymai, kurie nėra susiję su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostika (pavyzdžiui, bendro kraujo tyrimo rezultatai) e. sveikatos sistemoje šiuo metu nėra pildomi privalomai, ASPĮ pasirenka, kaip daryti. Įprastai ASPĮ laboratorinių tyrimų atsakymus įkelia prie ambulatorinio apsilankymo aprašymo (E025 forma).
Taip pat norime informuoti, kad šiuo metu siekiant užtikrintų efektyvų naudotojų darbą su laboratoriniais tyrimais užsakant laboratorinius tyrimus, peržiūrint jų rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų įstaigų yra vykdomas „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ projektas. Taigi, įgyvendinus projektą, pacientai taip pat galės peržiūrėti informaciją apie visus atliktus tyrimus e. sveikatos sistemoje.

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-793 priimtas siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 131 straipsnio nuostatų, kurios numato, kad visi sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys asmenys, teikdami su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas, privalo naudotis Valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (toliau – ESPBI IS) ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti ir gauti duomenis, vykdymą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas)  45 straipsnio 1 dalies 41 punktas „ESPBI IS veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl naudojimosi ESPBI IS ir ESPBI IS pildyti elektroninius dokumentus bei teikti jų duomenis į ESPBI IS“ numato dvi sąlygas, t. y. sudaryti sutartį dėl ESPBI IS naudojimo ir tvarkyti elektroninius dokumentus ESPBI IS.

Informuojame, kad ESPBI IS naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numato privalomų tvarkyti ESPBI IS klinikinių elektroninių dokumentų sąrašą (pvz. Ambulatorinio apsilankymo aprašymas, Stacionaro epikrizė, Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui, Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, Diagnostinio tyrimo aprašymas, Vakcinacijos įrašas ir kt.).

Už duomenų pateikimą į e. sveikatos sistemą ir pateiktų duomenų tikslumą atsako sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, todėl neteisingus duomenis gali ištaisyti sveikatos priežiūros įstaiga, kuri juos atliko.

Informuojame, kad ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, kaip ir kita Jūsų sveikatos informacija, yra Jūsų e. sveikatos paskyroje adresu https://www.esveikata.lt/, prie kurios prisijungus, meniu punkte „Pažymėjimai“ pasirinkus mygtuką „ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas“ galima atsisiųsti paskutinį sugeneruotą COVID pažymėjimą.

Kitas būdas yra kreiptis į skiepijimą atlikusią įstaigą arba Jūsų sveikatos priežiūros įstaigą, kadangi tik licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas Jūsų prašymu gali prieiti prie Jūsų asmens duomenų, o Sveikatos apsaugos ministerija tokios teisės neturi. Daugiau informacijos apie ES skaitmeninius pažymėjimus galite rasti čia: https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/es-skaitmeninis-covid-pazymejimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-25