BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


3. Kur turėčiau kreiptis dėl netikslių arba klaidingų duomenų (diagnozės, anamnezė ir kt.), įrašytų šeimos gydytojo ar gydytojo konsultanto e. sveikatos sistemoje?

1.    Sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – SPĮ) naudoja savo vidines informacines sistemas ir duomenis per integracines sąsajas perduoda į Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) kaip e. sveikatos sistemos integralią dalį. Kartu SPĮ, perduodančios duomenis į ESPBI IS, yra ESPBI IS duomenų, įskaitant ir asmens duomenis, tvarkytojos. ESPBI IS nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, nustato, kad SPĮ, kaip ESPBI IS tvarkytojai, atsako už ESPBI IS duomenų tvarkymo ir teikimo teisėtumą, duomenų patikimumą teisės aktų nustatyta tvarka pagal jiems suteiktus įgaliojimus, t. y. už SPĮ informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis ir jų saugą yra atsakingos pačios SPĮ. 
Todėl dėl šeimos gydytojo ar gydytojo konsultanto įrašytų netikslių arba klaidingų duomenų (diagnozės, anamnezė ir kt.) ištaisymo pacientas turėtų kreiptis į tą SPĮ, kurioje dirba netikslius ar klaidingus įrašus padaręs šeimos gydytojas ar gydytojas konsultantas.
Taip pat informuojame, kad dėl duomenų tvarkymo SPĮ informacinėse įstaigų vidinėse sistemose galima kreiptis į SPĮ, o dėl duomenų tvarkymo ESPBI IS  –  į VĮ Registrų centrą, pagrindinį ESPBI IS tvarkytoją, tel.: +370 5 236 4577 arba el. paštu: [email protected]

2.    Kaip paminėta šio atsakymo 1 punkte, už SPĮ informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis ir jų saugą yra atsakingos pačios SPĮ. ESPBI IS nuostatai nustato prievolę SPĮ ištaisyti neteisingus duomenis, perduotus į ESPBI IS. Prie paciento elektroninių medicininių įrašų gali prisijungti tik jį gydantis gydytojas. Gydytojas, įrašęs e. sveikatos portale klaidingus duomenis, gali ir privalo taisyti padarytas klaidas arba duomenų netikslumus. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-12