BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


E. sveikatos sistema

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 13¹ straipsnio 3 dalimi, visi Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatinimo veiklos valdymo ir vykdomieji subjektai, sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys ar gaunantys asmenys ir kiti asmenys, vykdydami teisės aktuose nustatytas funkcijas ar teikdami su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas, privalo naudotis valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti ir gauti duomenis. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą, bet kuri asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar šios paslaugos yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ar ne, privalo teikti duomenis apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą. 
Pažymime, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusi sutartį su ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju dėl ESPBI IS naudojimosi, duomenis (išskyrus psichikos sveikatos duomenis (psichikos sveikatos duomenimis nelaikoma informacija, susijusi su vaisto išrašymu naudojantis e. receptu)), susijusius su ambulatorinio apsilankymo aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, vaiko gimimo pažymėjimu, medicininiu mirties liudijimu, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma, mokinio sveikatos pažymėjimu, siuntimu konsultacijai, tyrimams, gydymui, atsakymu į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymu, vakcinacijos įrašu, asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortele, laboratorinių tyrimų užsakymais ir atsakymais dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, turi tvarkyti elektroniniu būdu. 
Su visais aukščiau minėtais Jums aktualiais sveikatos duomenimis ir medicininiais dokumentais galite susipažinti prisijungęs prie e. sveikatos portalo, pasiekiamo adresu www.esveikata.lt:
1. Interneto naršyklės adresyno juostoje suveskite adresą esveikata.lt ir spauskite mygtuką „prisijungti“.
 

2. Pasirinkite iPasas prisijungimą. Jungiantis pirmą kartą, pažymėkite, kad susipažinote su pacientų, besijungiančių prie ESPBI IS portalo, supažindinimo forma. 

3. Pasirinkite prisijungimo būdą: elektroninį (stacionarų ar mobilų) parašą arba elektroninę bankininkystę. Jeigu jungsitės su el. bankininkyste, pasirinkite savo banką:

4. Prisijunkite su savo duomenimis. Jeigu naudojatės AB „Swedbank“ paslaugomis, po prisijungimo veiksmų iš elektroninių paslaugų sąrašo pasirinkite „Registrų centras“. 

5. Jūs būsite nukreiptas į e. sveikatos portalo svetainę, spauskite „prisijungti“:

6. Pasirinkite savo (paciento) rolę: 

7. Prisijungus prie savo paskyros, puslapio viršuje, kairėje pusėje rinkitės „Sveikatos duomenys“ ir „Sveikatos istorija“:

Jeigu norite pamatyti išduotas medicinines pažymas, išrašytus receptus, išduotus siuntimus ir pan. atitinkamai rinkitės kitas dalis. 

8. Sveikatos istorijoje, prie apsilankymo gydymo įstaigoje matysite medicininius dokumentus, paspauskite nuorodą „Dokumentai“: 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ESPBI IS Elektroninės sveikatos istorijos duomenų bazėje talpinami elektroniniai sveikatos įrašai, gauti iš sveikatinimo įstaigų informacinių sistemų ar suvesti tiesiogiai per e. sveikatos portalą. Elektroniniai sveikatos įrašai pacientui e. sveikatos portale (www.esveikata.lt) bus matomi tik tuomet, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę e. sveikatos sistemą. Jei gydytojas dirbdamas savo įstaigos informacinėje sistemoje neturi tokios galimybės pateikti tam tikrų duomenų, jam suteikta prieiga prie e. sveikatos portalo ir šiuos duomenis gali suvesti tiesiogiai e. sveikatos portale. Todėl jeigu nematote savo sveikatos įrašų e. sveikatos portale, kreipkitės į Jus gydantį gydytoją ir prašykite Jūsų sveikatos duomenis pateikti į centrinę e. sveikatos sistemą.

Informuojame, kad pacientas prisijungęs prie e. sveikatos portalo www.esveikata.lt ras visą informaciją apie apsilankymą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, elektroninius receptus, tyrimus ir siuntimus, atliktus medicininius vaizdus, informaciją apie skiepus, pažymas. Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniai sveikatos įrašai bus matomi tik tuomet, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę e. sveikatos sistemą.
Papildomai informuojame, kad pacientas prisijungęs prie savo paskyros www.esveikata.lt gali įgalioti atstovą (1 pav. ir 2 pav.) peržiūrėti jo medicininius sveikatos įrašus www.esveikata.lt, įsigyti vaistus pagal e. receptus, registruoti Išankstinės pacientų registracijos sistemoje. 
Atkreipiame dėmesį, kad atstovas turi prisijungti prie savo asmeninės paskiros www.esveikata.lt ir patvirtinti atstovavimą. 

 

1 pav.
 

 

2    pav.

 

 

Informuojame, kad pacientai gali registruotis pas gydytojus specialistus naudodamiesi Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema (toliau – IPR sistema) arba ASPĮ elektronine registracijos sistema, suintegruota su IPR sistema, jei ASPĮ ją turi. 
Siekiant įsitikinti, ar tikrai nėra galimybės Vilniaus miesto savivaldybės gydymo įstaigose registruotis gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijai, prisijungėme prie IPR IS ir  matome, kad yra laisvų vietų.

 

 

Atsižvelgiant į tai, siūlome per IPR IS (adresu: https://ipr.esveikata.lt/)  jungtis ir bandyti registruotis.

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad elektroniniai sveikatos įrašai www.esveikata.lt portale matomi tik tuomet, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę e. sveikatos sistemą. Atkreipiame dėmesį, kad už duomenų pateikimą į e. sveikatos sistemą ir pateiktų duomenų tikslumą atsako sveikatos priežiūros ar farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos. 
Informuojame, kad vadovaujantis 2015 m. gegužės 26 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, duomenys, susiję su ambulatorinio apsilankymo aprašymu, stacionaro epikrize, e. recepto išrašymu, vaiko gimimo pažymėjimu, medicininiu mirties liudijimu, vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinine pažyma visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. kovo 1 d.; duomenys, susiję su siuntimu konsultacijai, tyrimams, gydymui, atsakymu į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymu visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. liepos 1 d.; duomenys, susiję su vakcinacijos įrašu visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2019 m. liepos 1 d.; duomenys, susiję su asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortele, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2020 m. gegužės 1 d.; duomenys, susiję su laboratorinių tyrimų užsakymais ir atsakymais dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos,  visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu.
Jeigu prisijungus prie savo paskyros www.esveikata.lt nematote  aukščiau išvardintų privalomai elektroniniu būdu tvarkomų duomenų, prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą (-as), kad trūkstamus įrašus/duomenis pateiktų į centrinę e. sveikatos sistemą.
 

Informuojame, kad pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, 7 straipsnio 2 dalies nuostatas sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. Jeigu kilo abejonių dėl įrašų pagrįstumo ir teisingumo Jūsų medicinos dokumentuose, Jūs turėtumėte pirmiausiai kreiptis į gydantį gydytoją arba raštu  į asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą. 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-793 priimtas siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 131 straipsnio nuostatų, kurios numato, kad visi sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys asmenys, teikdami su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas, privalo naudotis Valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (toliau – ESPBI IS) ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti ir gauti duomenis, vykdymą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas)  45 straipsnio 1 dalies 41 punktas „ESPBI IS veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl naudojimosi ESPBI IS ir ESPBI IS pildyti elektroninius dokumentus bei teikti jų duomenis į ESPBI IS“ numato dvi sąlygas, t. y. sudaryti sutartį dėl ESPBI IS naudojimo ir tvarkyti elektroninius dokumentus ESPBI IS.

Informuojame, kad ESPBI IS naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numato privalomų tvarkyti ESPBI IS klinikinių elektroninių dokumentų sąrašą (pvz. Ambulatorinio apsilankymo aprašymas, Stacionaro epikrizė, Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui, Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, Diagnostinio tyrimo aprašymas, Vakcinacijos įrašas ir kt.).

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad e. sveikatos portale gyventojai gali ne tik patys užsiregistruoti pas gydytoją, bet ir užregistruoti kitą atstovaujamą asmenį. Išankstinės pacientų registracijos (IPR) informacinė sistema leidžia greitai ir patogiai užsiregistruoti bei paslaugas gauti greičiau.
Net ir tiems, kas nesinaudoja kompiuteriu, taip pat yra galimybė tai padaryti – juos užregistruoti gali kiti. Išankstinę pacientų registravimo sistemą galima rasti adresu https://ipr.esveikata.lt.
Patekti į registracijos sistemą taip pat galima prisijungus prie savo paskyros e. sveikatos portale www.esveikata.lt. Tai padaryti gali visi pilnamečiai gyventojai, turintys el. bankininkystę, mobilųjį parašą arba kitą elektroninę atpažinimo priemonę. Nepilnamečių asmenų paskyras gali pasiekti jų tėvai arba kiti atstovai pagal įstatymą, kuriems automatiškai sukuriamas atstovavimas jų e. sveikatos paskyroje.
Jeigu pilnametis gyventojas neturi elektroninių atpažinimo priemonių, nesinaudoja kompiuteriu arba dėl kitų priežasčių negali pasiekti e. sveikatos portalo, jis gali prašyti kito asmens jam atstovauti IPR informacinėje sistemoje. Tai padaryti galima dviem būdais:
•    kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad jis sukurtų atstovavimą;
•    atvykti į artimiausią VĮ Registrų centro klientų aptarnavimo skyrių ir pateikti atitinkamą prašymą.
Atstovavimą galima sukurti ir pačiam, savo e. sveikatos paskyroje pasirinkus meniu punktą „Mano atstovai“. Kuriant atstovavimą visuomet reikia nurodyti asmens, kuris jus atstovaus, vardą, pavardę ir asmens kodą. 
IPR informacinė sistema yra patogus įrankis, leidžiantis registruotis tiek šeimos gydytojo, tiek gydytojo specialisto konsultacijoms. Prisijungęs prie sistemos, pacientas mato savo šeimos gydytojo priėmimo laikus, o jeigu reikalinga gydytojo specialisto konsultacija, sistema pagal pasirinktus kriterijus pateiks visą sąrašą įstaigų ir specialistų, pas kuriuos galima registruotis su gydytojo siuntimu ar be jo. Matydamas realų gydytojų specialistų užimtumą, pacientas gali rinktis tą gydymo įstaigą, kurioje pas gydytoją pateks greičiau.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-25