BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Covid-19 klausimai

Vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 ,,Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo nuostatomis, tikslinei grupei, kuri gali būti skiepijama Lietuvoje, priklauso:

Lietuvos Respublikos piliečiai;

  • asmenys, turintys teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis;
  • Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką asmenys, kuriems išduota nacionalinė viza;
  • Lietuvoje akredituoti ir reziduojantys asmenys bei kiti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu turi būti skiepijami COVID-19 vakcina Apraše nustatyta tvarka.

Kiekviena valstybė sprendžia individualiai, kurias vakcinas pripažinti, ir nustato reikalavimus dėl dozių skaičiaus, laiko, kuris turi praeiti po skiepo, ir kt. 

Vykstant į užsienio šalis būtina pasidomėti reikalavimais, kurie tose šalyse yra taikomi dėl COVID-19 pandemijos. Informacijos apie tai reikėtų ieškoti  oficialiuose tų šalių informacijos šaltiniuose arba naudotis Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje keliauk.urm.lt skelbiama informacija, taip pat  oficialia Europos Sąjungos informacija, skelbiama tinklalapyje reopen.europa.eu.

Nuo 2022 m. vasario 1 d. visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigaliojo atnaujinta ES Skaitmeninių COVID pažymėjimų išdavimo tvarka. Paminėtina, kad tai yra Europos Komisijos sprendimas, todėl nei Lietuvos Respublika, nei kita ES/EEE šalis minėto žymėjimo pakeisti negali.

Asmenims, pasiskiepijusiems pagal pilną vakcinacijos schemą, pavyzdžiui, dvejomis Comirnaty, Spikevax vakcinos dozėmis bei persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu, nuo š. m. vasario 1 d. pagal atnaujintus ES reikalavimus, ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas galioja ribotą laiką, 270 dienų, o pasiskiepijusiems sustiprinančiąja doze – neribotą laiką.

Pažymėtina, kad dėl visų techninių klausimų, susijusių su ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo generavimu ar galiojimu, rekomenduojame kreiptis el. paštu [email protected]  ar telefonu Nr. +370 5 236 4577.

Vadovaujantis  ES Reglamentu dėl skaitmeninių COVD pažymėjimų išdavimo (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN), persirgimą patvirtinantis pažymėjimas išduodamas tik esant teigiamam PGR testo rezultatui. Antigenų testo rezultatai ES skaitmeniniuose COVID pažymėjimuose naudojami tik esant neigiamam tyrimo atsakymui, kurio pagrindu yra  išduodamas nuo 24 iki 72 val. galiojantis tyrimų pažymėjimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ir kitos šalys, priimančios atvykstančius asmenis, pripažįsta tik PGR tyrimais patvirtintus persirgimo dokumentus, t. y. teigiamu antigenų tyrimu patvirtinti persirgimo dokumentai nėra pripažįstami. Daugiau informacijos apie kitų šalių taikomus reikalavimus galite rasti čia: https://reopen.europa.eu/en

Testavimas dėl COVID-19 ligos iš mobilių punktų perkeliamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, todėl asmenys, jaučiantys COVID-19 ligos simptomus, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Šeimos gydytojo sprendimu COVID-19 ligai nustatyti bus naudojami greitieji antigeno testai. Patys pacientai registruotis tyrimui negalės, registraciją vykdys gydymo įstaigos.

Dėl ES skaitmeninio COVID-19  pažymėjimo žymenų ir generavimo maloniai prašome kreiptis pagal kompetenciją į Registrų centro konsultantus telefonu +370 5 236 4577 arba el. pašto adresu [email protected].

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali šio įsakymo redakcija nuo 2022-03-04) 421 punktu, asmeniui, siekiančiam gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, pageidaujant, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą įveda duomenis apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga, vadovaudamiesi asmens pateiktu kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotu dokumentu, patvirtinančiu paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga.

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktuose dokumentuose, patvirtinančiuose persirgimą COVID-19 liga, turi būti nurodyta asmeniui atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas, rezultatas ir data ir tyrimą atlikusi šalis (jei asmuo persirgo COVID-19 liga), taip pat turi būti nurodytas dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, dokumento data. Dokumento kopija privalo būti įkelta į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Svarbu paminėti, kad oficialų dokumentą ar sertifikatą apie užsienyje užfiksuotą persirgimą COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), galite pateikti sveikatos priežiūros įstaigoje.

PGR tyrimas (tepinėlis iš nosiaryklės) tiksliausiai – net 97 proc. tikslumu leidžia nustatyti, ar žmogus šiuo metu neserga COVID-19 liga. Nemokamai PGR atliekamas žmonėms, kurie jaučia COVID-19 simptomus ir turi gydytojo siuntimą tyrimui atlikti.

Pateikti neigiamą PGR tyrimo (arba laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo) rezultatą reikia:

vykstant į tam tikras užsienio šalis (jei nesate pasiskiepiję nuo koronaviruso pagal reikalaujamą schemą ar juo nesirgote arba nuo sirgimo praėjo daugiau nei 6 mėn. ir neturite galiojančio tarptautinio sertifikato). PGR tyrimo atlikimą ir rezultatą patvirtinantis ES sertifikatas per 24 val. sugeneruojamas sveikatos portale www.esveikata.lt. Keliaujantiems atliktą PGR tyrimą patvirtinantis sertifikatas (pažyma) išrašomas poliklinikoje (jei žmogus pageidauja).

COVID-19 greitasis antigeno tyrimas parodo, ar tiriamasis asmuo yra užsikrėtęs COVID-19 infekcija, o didžiausias testo privalumas – kad jo rezultatas gaunamas per 15 min.

COVID-19 greitojo antigeno testo atlikimą ir rezultatą patvirtinantis ES sertifikatas vėliausiai per 4 val. sugeneruojamas sveikatos portale www.esveikata.lt. Keliaujantiems atliktą antigeno tyrimą patvirtinantis sertifikatas (pažyma) išrašomas poliklinikoje (jei žmogus pageidauja).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07