BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Covid-19 klausimai

Vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 ,,Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo nuostatomis, tikslinei grupei, kuri gali būti skiepijama Lietuvoje, priklauso:

Lietuvos Respublikos piliečiai;

  • asmenys, turintys teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis;
  • Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką asmenys, kuriems išduota nacionalinė viza;
  • Lietuvoje akredituoti ir reziduojantys asmenys bei kiti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu turi būti skiepijami COVID-19 vakcina Apraše nustatyta tvarka.

Kiekviena valstybė sprendžia individualiai, kurias vakcinas pripažinti, ir nustato reikalavimus dėl dozių skaičiaus, laiko, kuris turi praeiti po skiepo, ir kt. 

Vykstant į užsienio šalis būtina pasidomėti reikalavimais, kurie tose šalyse yra taikomi dėl COVID-19 pandemijos. Informacijos apie tai reikėtų ieškoti oficialiuose tų šalių informacijos šaltiniuose arba naudotis Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje keliauk.urm.lt skelbiama informacija. 

Registruotis vakcinacijai gyventojai kviečiami internetu www.koronastop.lt, prisijungus per elektroninius valdžios vartus ir pasirinkus patogų skiepijimo laiką savo gydymo įstaigoje. Gyventojai, kurie neturi galimybės užsiregistruoti internetu, dėl skiepijimo turėtų kreiptis į savo gydymo įstaigą telefonu arba nuvykti į pačią įstaigą. 

Lietuvoje plintant koronaviruso infekcijai, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atkreipia pacientų ir gydytojų dėmesį, kad COVID-19 ligos diagnozė gali būti nustatoma tik po kontaktinės konsultacijos su šeimos gydytoju ir jo paskirto greitojo antigeno testo, tačiau susirgus šia liga pas gydytoją reikia vykti ne visais atvejais.

Pacientams, pajutusiems COVID-19 ligai būdingus simptomus ar gavusiems teigiamą greitojo savikontrolės testo rezultatą, šeimos gydytojo sprendimu nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ir po nuotolinės konsultacijos. Tačiau tokiu atveju persirgęs koronaviruso infekcija pacientas negalės gauti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, patvirtinančio persirgtą ligą. Tai reiškia, jei šis pažymėjimas reikalingas, žmogus privalo apsilankyti pas šeimos gydytoją ir jo siuntimu atlikti greitąjį antigeno testą profesionalioje laboratorijoje. 

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali šio įsakymo redakcija nuo 2022-03-04) 421 punktu, asmeniui, siekiančiam gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, pageidaujant, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą įveda duomenis apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga, vadovaudamiesi asmens pateiktu kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotu dokumentu, patvirtinančiu paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga.

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktuose dokumentuose, patvirtinančiuose persirgimą COVID-19 liga, turi būti nurodyta asmeniui atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas, rezultatas ir data ir tyrimą atlikusi šalis (jei asmuo persirgo COVID-19 liga), taip pat turi būti nurodytas dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, dokumento data. Dokumento kopija privalo būti įkelta į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Svarbu paminėti, kad oficialų dokumentą ar sertifikatą apie užsienyje užfiksuotą persirgimą COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), galite pateikti sveikatos priežiūros įstaigoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo  nuostatomis, gydymo įstaigose COVID-19 ligai diagnozuoti yra naudojami greitieji antigeno testai. Paskyrus šeimos gydytojui, jie atliekami nemokamai, o duomenys apie suteiktą COVID-19 ligos diagnostikos paslaugą, kai atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas, įrašomi į medicininės apskaitos formas bei pateikiami e. sveikatos portale.
       Svarbu paminėti, kad PSDF (Privalomasis sveikatos draudimo fondas) biudžeto lėšomis apmokamos COVID-19 ligos diagnostikos paslaugos, suteiktos pagal nustatytus reikalavimus. Pacientui, turinčiam ūminei kvėpavimo takų infekcijai arba gripui būdingų simptomų, kuriam įtariama COVID-19 liga, gydytojo sprendimu,  pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas diagnozei patvirtinti. Suteikta COVID-19 ligos diagnostikos paslauga poliklinikai apmokama, kai gydytojo paskyrimu atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas ir įvertinami testo rezultatai. 
 

Atsakyti, ar teisėtai buvo reikalaujama mokėti už suteiktas paslaugas, galima būtų tik išnagrinėjus medicininius dokumentus. Jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės ir  buvo neteisėtai prašoma mokėti už paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatomis, turėtumėte raštu kreiptis į gydymo įstaigos, kurioje šios paslaugos buvo teikiamos, administraciją. Gydymo įstaiga išnagrinės turimus medicininius dokumentus bei aplinkybes ir informuos apie savo sprendimą. Jeigu gydymo įstaigos atsakymas netenkintų, galima raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą, kartu pateikiant gydymo įstaigos atsakymo kopiją. Jeigu būtų išaiškinta, kad gydymo įstaiga neteisėtai reikalavo mokėti už paslaugas, patirtas išlaidas kompensuotų gydymo įstaiga, kurioje šios paslaugos  buvo teikiamos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07