BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


7. Ar bus galimybė gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, jeigu asmeniui atliktas skiepijimas Covid-19 vakcina ar persirgta Covid-19 liga kitoje šalyje?

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali šio įsakymo redakcija nuo 2022-03-04) 421 punktu, asmeniui, siekiančiam gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, pageidaujant, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą įveda duomenis apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga, vadovaudamiesi asmens pateiktu kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotu dokumentu, patvirtinančiu paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga.

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktuose dokumentuose, patvirtinančiuose persirgimą COVID-19 liga, turi būti nurodyta asmeniui atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas, rezultatas ir data ir tyrimą atlikusi šalis (jei asmuo persirgo COVID-19 liga), taip pat turi būti nurodytas dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, dokumento data. Dokumento kopija privalo būti įkelta į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Svarbu paminėti, kad oficialų dokumentą ar sertifikatą apie užsienyje užfiksuotą persirgimą COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), galite pateikti sveikatos priežiūros įstaigoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07