BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


5. Kaip užfiksuoti susirgimo faktą, esant Covid-19 ligos simptomams ir esant teigiamam savikontrolės testo tyrimui? Ar yra būdas pasidaryti PGR testą, įrodantį, kad asmuo serga Covid-19 liga?

Asmeniui susirgus Covid-19 liga, kaip ir bet kuria kita liga, asmuo turi kreiptis į šeimos gydytoją, kuris diagnozuoja ligą, skiria gydymą, esant poreikiui, išrašo nedarbingumo pažymėjimą ir patvirtina pasveikimo faktą.

Šeimos gydytojas diagnozuoja COVID-19 ligą ir pasveikimo faktą tvirtina vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis (galiojanti suvestinė redakcija 2022-05-10, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ad93921682411eaa02cacf2a861120c/asr). Įsakymo 8 punkte nurodyta, kad  įtariant COVID-19 ligą atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno tyrimas gydytojo sprendimu tik asmenims, turintiems ūminei kvėpavimo takų infekcijai arba gripui būdingų simptomų. SARS-CoV-2   viruso   tyrimas  PGR tyrimas atliekamas tik antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros  paslaugas  teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Įsakymo 32 punkte nurodyta, kad pacientas laikomas pasveikusiu gydančio gydytojo sprendimu, jei jis nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 24 valandas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.

Šeimos gydytojas priima sprendimą dėl SARS-CoV-2 antigeno tyrimo atlikimo pacientui. Gavus teigiamą tyrimo atsakymą, patvirtinama COVID-19 liga ir duomenys suvedami į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą. Lietuvos statistikos departamentas apie atvejus Lietuvoje informaciją gauna iš ESPBI IS ir ją viešai skelbia tinklalapyje https://experience.arcgis.com/experience/cab84dcfe0464c2a8050a78f817924ca.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-08