BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Covid-19 klausimai

Vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 ,,Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo nuostatomis, tikslinei grupei, kuri gali būti skiepijama Lietuvoje, priklauso:

Lietuvos Respublikos piliečiai;

  • asmenys, turintys teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis;
  • Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką asmenys, kuriems išduota nacionalinė viza;
  • Lietuvoje akredituoti ir reziduojantys asmenys bei kiti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu turi būti skiepijami COVID-19 vakcina Apraše nustatyta tvarka.

Kiekviena valstybė sprendžia individualiai, kurias vakcinas pripažinti, ir nustato reikalavimus dėl dozių skaičiaus, laiko, kuris turi praeiti po skiepo, ir kt. 

Vykstant į užsienio šalis būtina pasidomėti reikalavimais, kurie tose šalyse yra taikomi dėl COVID-19 pandemijos. Informacijos apie tai reikėtų ieškoti oficialiuose tų šalių informacijos šaltiniuose arba naudotis Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje keliauk.urm.lt skelbiama informacija. 

Registruotis vakcinacijai gyventojai kviečiami internetu www.koronastop.lt, prisijungus per elektroninius valdžios vartus ir pasirinkus patogų skiepijimo laiką savo gydymo įstaigoje. Gyventojai, kurie neturi galimybės užsiregistruoti internetu, dėl skiepijimo turėtų kreiptis į savo gydymo įstaigą telefonu arba nuvykti į pačią įstaigą. 

Vadovaujantis  ES Reglamentu dėl skaitmeninių COVD pažymėjimų išdavimo (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN), persirgimą patvirtinantis pažymėjimas išduodamas tik esant teigiamam PGR testo rezultatui. Antigenų testo rezultatai ES skaitmeniniuose COVID pažymėjimuose naudojami tik esant neigiamam tyrimo atsakymui, kurio pagrindu yra  išduodamas nuo 24 iki 72 val. galiojantis tyrimų pažymėjimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ir kitos šalys, priimančios atvykstančius asmenis, pripažįsta tik PGR tyrimais patvirtintus persirgimo dokumentus, t. y. teigiamu antigenų tyrimu patvirtinti persirgimo dokumentai nėra pripažįstami. Daugiau informacijos apie kitų šalių taikomus reikalavimus galite rasti čia: https://reopen.europa.eu/en

Informuojame, kad susirgus COVID-19 (koronaviruso) infekcija, gydytojas turi skirti gydymą, sekti asmens sveikatos būklę, taip pat, asmeniui skiriant saviizoliaciją, įvertinti jo nedarbingumą ir, jei reikia, išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Atkreiptinas dėmesys, kad patvirtinta COVID-19 (koronaviruso) infekcija gali būti diagnozuojama tik atlikus greitąjį antigeno testą sveikatos priežiūros įstaigoje. Šiuo atveju asmens ambulatorinės apskaitos dokumentuose, formoje E025 yra žymima diagnozė U07-1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“. 
Kitais atvejais, kai asmuo yra konsultuojamas telefonu, deklaruoja COVID-19 būdingus simptomus, kurie yra panašūs į kitus peršalimo infekcijų simptomus, ir (arba) kai yra atliekamas tik savikontrolės  greitasis antigenų testas, asmens ambulatorinės apskaitos dokumentuose yra žymima diagnozė U07-2 „COVID-19 liga, virusas nenustatytas“ arba gydytojo sprendimu yra pasirenkama kita ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos diagnozė, koduojama J00–J06. 
Siekdamas įsitikinti namuose atlikto testo tikslumu, diagnozės patvirtinimui gydytojas turi teisę asmens paprašyti pakartotinai atlikti COVID-19 testą gydymo įstaigoje ir, vadovaudamasis gautais rezultatais, skirti gydymą. Kiekvieno paciento apsilankymo metu gydytojas privalo pildyti ambulatorinio asmens apsilankymo kortelę E025 ir  privalomai įrašyti diagnozę ir jos kodą.  
Atkreiptinas dėmesys, kad pacientas visuomet turi teisę prašyti konsultacijos tiesioginio kontakto būdu. Gydytojui apžiūrėjus pacientą tiesioginio kontakto metu, yra tiksliau surenkama ligos anamnezė ir skiriamas tikslesnis gydymas, vadinasi, suteikiamos kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos. 
 

Lietuvoje plintant koronaviruso infekcijai, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atkreipia pacientų ir gydytojų dėmesį, kad COVID-19 ligos diagnozė gali būti nustatoma tik po kontaktinės konsultacijos su šeimos gydytoju ir jo paskirto greitojo antigeno testo, tačiau susirgus šia liga pas gydytoją reikia vykti ne visais atvejais.

Pacientams, pajutusiems COVID-19 ligai būdingus simptomus ar gavusiems teigiamą greitojo savikontrolės testo rezultatą, šeimos gydytojo sprendimu nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ir po nuotolinės konsultacijos. Tačiau tokiu atveju persirgęs koronaviruso infekcija pacientas negalės gauti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, patvirtinančio persirgtą ligą. Tai reiškia, jei šis pažymėjimas reikalingas, žmogus privalo apsilankyti pas šeimos gydytoją ir jo siuntimu atlikti greitąjį antigeno testą profesionalioje laboratorijoje. 

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali šio įsakymo redakcija nuo 2022-03-04) 421 punktu, asmeniui, siekiančiam gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, pageidaujant, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą įveda duomenis apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga, vadovaudamiesi asmens pateiktu kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotu dokumentu, patvirtinančiu paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga.

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktuose dokumentuose, patvirtinančiuose persirgimą COVID-19 liga, turi būti nurodyta asmeniui atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas, rezultatas ir data ir tyrimą atlikusi šalis (jei asmuo persirgo COVID-19 liga), taip pat turi būti nurodytas dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, dokumento data. Dokumento kopija privalo būti įkelta į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Svarbu paminėti, kad oficialų dokumentą ar sertifikatą apie užsienyje užfiksuotą persirgimą COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), galite pateikti sveikatos priežiūros įstaigoje.

PGR tyrimas (tepinėlis iš nosiaryklės) tiksliausiai – net 97 proc. tikslumu leidžia nustatyti, ar žmogus šiuo metu neserga COVID-19 liga. Nemokamai PGR atliekamas žmonėms, kurie jaučia COVID-19 simptomus ir turi gydytojo siuntimą tyrimui atlikti.

Pateikti neigiamą PGR tyrimo (arba laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo) rezultatą reikia:

vykstant į tam tikras užsienio šalis (jei nesate pasiskiepiję nuo koronaviruso pagal reikalaujamą schemą ar juo nesirgote arba nuo sirgimo praėjo daugiau nei 6 mėn. ir neturite galiojančio tarptautinio sertifikato). PGR tyrimo atlikimą ir rezultatą patvirtinantis ES sertifikatas per 24 val. sugeneruojamas sveikatos portale www.esveikata.lt. Keliaujantiems atliktą PGR tyrimą patvirtinantis sertifikatas (pažyma) išrašomas poliklinikoje (jei žmogus pageidauja).

COVID-19 greitasis antigeno tyrimas parodo, ar tiriamasis asmuo yra užsikrėtęs COVID-19 infekcija, o didžiausias testo privalumas – kad jo rezultatas gaunamas per 15 min.

COVID-19 greitojo antigeno testo atlikimą ir rezultatą patvirtinantis ES sertifikatas vėliausiai per 4 val. sugeneruojamas sveikatos portale www.esveikata.lt. Keliaujantiems atliktą antigeno tyrimą patvirtinantis sertifikatas (pažyma) išrašomas poliklinikoje (jei žmogus pageidauja).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo  nuostatomis, gydymo įstaigose COVID-19 ligai diagnozuoti yra naudojami greitieji antigeno testai. Paskyrus šeimos gydytojui, jie atliekami nemokamai, o duomenys apie suteiktą COVID-19 ligos diagnostikos paslaugą, kai atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas, įrašomi į medicininės apskaitos formas bei pateikiami e. sveikatos portale.
       Svarbu paminėti, kad PSDF (Privalomasis sveikatos draudimo fondas) biudžeto lėšomis apmokamos COVID-19 ligos diagnostikos paslaugos, suteiktos pagal nustatytus reikalavimus. Pacientui, turinčiam ūminei kvėpavimo takų infekcijai arba gripui būdingų simptomų, kuriam įtariama COVID-19 liga, gydytojo sprendimu,  pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas diagnozei patvirtinti. Suteikta COVID-19 ligos diagnostikos paslauga poliklinikai apmokama, kai gydytojo paskyrimu atliekamas greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas ir įvertinami testo rezultatai. 
 

Atsakyti, ar teisėtai buvo reikalaujama mokėti už suteiktas paslaugas, galima būtų tik išnagrinėjus medicininius dokumentus. Jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės ir  buvo neteisėtai prašoma mokėti už paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatomis, turėtumėte raštu kreiptis į gydymo įstaigos, kurioje šios paslaugos buvo teikiamos, administraciją. Gydymo įstaiga išnagrinės turimus medicininius dokumentus bei aplinkybes ir informuos apie savo sprendimą. Jeigu gydymo įstaigos atsakymas netenkintų, galima raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą, kartu pateikiant gydymo įstaigos atsakymo kopiją. Jeigu būtų išaiškinta, kad gydymo įstaiga neteisėtai reikalavo mokėti už paslaugas, patirtas išlaidas kompensuotų gydymo įstaiga, kurioje šios paslaugos  buvo teikiamos.

Informuojame, kad susirgus Covid-19 liga, kaip ir bet kuria kita liga, asmuo turi kreiptis į šeimos gydytoją, kuris diagnozuoja ligą, skiria gydymą, prireikus išrašo nedarbingumo pažymėjimą ir patvirtina pasveikimo faktą.
Jei asmuo pajuto užkrečiamai ligai būdingus simptomus darbe, vadovaudamasis įstaigos nustatyta vidaus tvarka turėtų informuoti darbdavį ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Jei asmuo užkrečiamosios ligos simptomus pajuto namie, tokiu atveju neturėtų vykti į darbą, bet kreiptis į šeimos gydytoją. Darbdavys turi būti informuojamas vadovaujantis įstaigos nustatyta vidaus tvarka.
Šeimos gydytojas diagnozuoja COVID-19 ligą ir pasveikimo faktą tvirtina vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis (galiojanti suvestinė redakcija 2022-08-16, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ad93921682411eaa02cacf2a861120c/asr). 
 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07