copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijoje tvarkomus asmens duomenis

SAM tvarko pretendentų, darbuotojų, pacientų, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų duomenų subjektų grupių asmens duomenis, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e ir f punktais, sveikatos duomenis tvarko, vadovaudamasi 9 straipsnio 1 dalies b, c, g, h, i, j punktais, įgyvendindama Sveikatos sistemos įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Farmacijos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, farmacinę ir kitą veiklą (pavyzdžiui, vaistinių preparatų reklama, klinikiniai tyrimai ir panašiai), susijusią su farmacijos produktais, sveikatos draudimą, nuostatas.

INFORMACIJA APIE SAM INFORMACINĖSE SISTEMOSE IR REGISTRUOSE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS:

 1. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema
 2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras
 3. Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
 4. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo informacinė sistema
 5. Tuberkuliozės valstybės informacinė sistema
 6. Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema
 7. Telemedicinos taikymo rytų ir pietryčių Lietuvos kardiologijoje informacinė sistema
 8. Telemedicinos taikymo vidurio ir vakarų Lietuvos kardiologijoje informacinė sistema
 9. Lietuviškojo SNOMED CT žodyno informacinė sistema
 10. Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema
 11. Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo informacinė sistema
 12. Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinė sistema „iDrug“
 13. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinė sistema
 14. Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema
 15. Visuomenės sveikatos saugos informacinė sistema
 16. Radiacinės saugos informacinė sistema
 17. Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras
 18. Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras
 19. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registras
 20. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registras
 21. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras
 22. Kraujo donorų registras
 23. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registras
 24. Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinė sistema

 INFORMACIJA APIE KITUS SAM TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS:


SAM PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS YRA ŠIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ VALDYTOJOS:
 1. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos:
  1. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras
  2. Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA
  3. Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
  4. Konsultavimo informacinė sistema
  5. Eilių ir atsargų valdymo informacinė sistema
  6. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinė sistema
 2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos:
  1. Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinė sistema
  2. Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinė sistema
 3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema
 4. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos informacinė sistema
 5. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos –
  1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų telemedicinos informacinė sistema
  2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų informacinė sistema
 6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų informacinė sistema
 7. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė – VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės informacinė sistema
 8. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė – VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės informacinė sistema
 9. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė – VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės informacinė sistema
 10. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė – VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės informacinė sistema
 11. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė – VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės informacinė sistema
 12. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė – VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės informacinė sistema
 13. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė – VšĮ Kauno klinikinės ligoninės informacinė sistema 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-13