BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Plėtros programų rengimas

Nacionaliniame pažangos plane numatytam 2-am strateginiam tikslui pasiekti, „didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“, Sveikatos apsaugos ministerija 2022-2030 m. parengė 2 plėtros programas: 

  • Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo;
  • Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo. 

Plėtros programose formuojamos Lietuvos ilgalaikės strategijos kryptys iki 2030 m. įgyvendinant šiuos pažangos uždavinius:

2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą;

 2.11. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms.