BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Plėtros programų rengimas

Nacionaliniame pažangos plane numatytam 2-am strateginiam tikslui pasiekti („didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“), Sveikatos apsaugos ministerija parengė dvi plėtros programas: 2022-2030 m. Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, taip pat Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo. Jose formuojamos Lietuvos ilgalaikės strategijos kryptys iki 2030 m. įgyvendinant šiuos pažangos uždavinius: 2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą ir 2.11. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms.

Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 66 patvirtinta Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programa 2022–2030 metams.

Programoje numatytos trys pagrindinės veiksmų kryptys, apimančios ir grėsmių sveikatai valdymą: 1) gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą; 2) stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų kontrolę ir vartojimo prevenciją; 3) gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose (pranešimas spaudai).

2022-2030 Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pagrindimas (atnaujinta 2022-01-28)

2022-2030 Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos problemų – priežasčių medis  (atnaujinta 2022-01-28)

 

Pažangos priemonės:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1082 „Dėl 2022-2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-0001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintas 2022-2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-0001-02-10-01  „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašas

„Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“  - parengta, derinama (atnaujinta 2022-04-30). 

„Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ (regioninė priemonė)

 

Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 319 patvirtinta Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programa  2022–2030 metams.

Pagrindinis šios programos strateginis tikslas - sumažinti gyventojų pirmalaikį mirtingumą nuo ligų, kurių galima išvengti suteikus savalaikes ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas (Pranešimas spaudai)

Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programoje numatyta ilgalaikės priežiūros paslaugų reforma, kuri yra  viena iš penkių Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės kadencijos prioritetinių strateginių reformų. Atsižvelgiant į reformos kompleksiškumą, ji bus įgyvendinama taikant projektinio valdymo principus. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimo tikslas – patenkinti senstančios visuomenės poreikius, didinti  kompleksinių (socialinės ir sveikatos priežiūros) paslaugų prieinamumą gyventojams sukuriant ir įgyvendinant tvarų ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelį (Projekto planas).

Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pagrindimas (informacija atnaujinta 2022-04-07). 

Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos problemų medis (informacija atnaujinta 2022-04-07). 

Pažangos priemonės:

1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą  - aprašas* patvirtintas 2022 m. gegužės 20 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-988. Apraše nuodytos informacijos pagrindimo aprašas, skaičiuoklė.  

*Aprašas apima tik tas veiklas, kurios bus finansuojamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“. Vėlesniuose etapuose aprašas bus patikslintas papildant jį veiklomis, kurios bus finansuojamos iš valstybės biudžeto ir 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšų. Apskaičiuotos naudos, įgyvendinus visas pažangos priemonėje suplanuotas veiklas, teikiamos skaičiuoklėje (projektas). Paaiškinimas pridedamas.

2. Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą – regioninė priemonė.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-17