BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai ir sveikatos apsaugos ministro valdymo sričiai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Sveikatos apsaugos ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.