BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


ASPĮ veiklos rezultatų įvertinimų ataskaitos

ASPĮ VEIKLOS REZULTATŲ ĮVERTINIMŲ ATASKAITOS

 

             Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktą „viešųjų įstaigų steigėjai (dalininkai) ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 dienos įvertina vadovų veiklos ataskaitą ir priima sprendimą dėl vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio“ darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m.  balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-468 „Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos rezultatams įvertinti ir įstaigos vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti sudarymo“, įvertino:

2018 m. vadovų veiklos ataskaitas

2017 m. vadovų veiklos ataskaitas

2016 m. vadovų veiklos ataskaitas

2015 m. vadovų veiklos ataskaitas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26