2016 m.

Informacija apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų  darbo užmokesčio didinimo įgyvendinimą

Informacija apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų  darbo užmokesčio didinimo įgyvendinimą

Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-07-07 raštas Nr. 10-5798 pavaldžioms ASPĮ dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo  

Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-07-08 raštas Nr. 10-5906 Lietuvos savivaldybėms dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvo

Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-07-08 raštas Nr. 10-5907 Lietuvos savivaldybėms pavaldžioms ASPĮ dėl išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, didinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-14 įsakymas Nr. V-765 "Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-23 įsakymas Nr. V-844 "Dėl asmens sveikatos paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio monitoringo darbo grupės sudarymo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-07-07 įsakymas Nr. V-914 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-844 "Dėl asmens sveikatos paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio monitoringo darbo grupės sudarymo" pakeitimo"

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016-06-07 nutarimas Nr. DT-4/1 "Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2016 metais"

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-07