ASPĮ darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) didinimas