Kiti dokumentai

2018 metai

Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas

Projekto paraiška (1 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (2 priedas)

Paraiškos administracinės atitikties vertinimas (3 priedas)

Prevencinio projekto / mokslinio tyrimo vertinimo forma (4 priedas)

Socialinės kampanijos vertinimo forma (5 priedas)

Mokėjimo prašymas (6 priedas)

Projekto lėšų panaudojimo ataskaita (7 priedas)

Prevencinio projekto veiklų ataskaita (8 priedas)

Mokslinio tyrimo ataskaita (9 priedas)

Socialinių kampanijų projekto veiklų ataskaita (10 priedas)

Projekto santrauka (11 priedas)


2017 m. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos veiklos ataskaita


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų konkurso paraiškų sąrašas

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2017 m. birželio 9 d.  posėdžio protokolas Nr. NP-9

2017 metų paraiškų atitinkančių administracinės atitikties reikalavimus sąrašas pagal priemones

2017 metų paraiškų neatitinkančių administracinės atitikties reikalavimų sąrašas pagal priemones

2017 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo konkursui pateiktų paraiškų vertinimo rezultatai


2016 m. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimo ataskaitos


Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo 2016 m. ataskaita


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-12