Metodinė medžiaga visuomenės sveikatos biurams

1.1.  Sveikatos stiprinimas

1.1.1. Sveikatos stiprinimo konspektas.Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Kvalifikacijos_tobulinimas/Lektura/Sveikatos_stiprinimas-Konspektas2.pdf

1.1.2. Salutogeninio modelio panaudojimas mokinių sveikatai stiprinti. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Sveikatos_mokymas/Lektura/Salutogeninio_modelio_panaudojimas_mokiniu_sveikatai_stiprinti.pdf

1.1.3. Pagyvenusių žmonių sveikatos stiprinimas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Sveikatos_mokymas/Lektura/Pagyvenusiu_zmoniu_sveikatos_stiprinimas.pdf

1.1.4. Kaimo turizmas. Sveikatos vadovas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Sveikatos_mokymas/Lektura/Kaimo_turizmas-Sveikatos_vadovas.pdf

1.1.5. Autotransporto vairuotojų profesinės atrankos metodika. Metodinės rekomendacijos. http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/transportas.html

1.1.6. Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimas. Higienos institutas.

http://www.hi.lt/images/REK_Sveikatos%20stiprinimo%20poreikiu%20vertinimas_fin.pdf

1.1.7. Darbingumas: ilgo ir kokybiško darbingo amžiaus link. Higienos institutas. http://www.hi.lt/images/Apie%20darbinguma-LEIDINYS(2).pdf

1.1.8. Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos. Higienos institutas.

http://www.hi.lt/images/Darbuotojų_sveikatos_stiprinimo_rekomendacijos_FIN(1).pdf

1.1.9. 10 svarbiausių patarimų, kaip stiprinti sveikatą darbe. Higienos institutas. Rekomendacijos parengtos įgyvendinant tarptautinį projektą „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“ (2013–2014 m.). Projekto koordinatorius – VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“. Projektą finansavo Šiaurės ministrų tarybos Nordplus Adult programa

 

1.2.  Sveikatos mokymas

1.2.1. Informacinios metodinis leidinys ,,Sveikatos mokymas: mokymo formos ir metodai 1“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Mokymo%20metodai.pdf

1.2.2. Metodinis leidinys ,,Sveikatos mokymas: mokymo metodų praktinis panaudojimas mokant higienos įgūdžių (2)“.  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Metodinis%20leidinys_Higienos%20mokymas%20(SM-2)%202013%20(2).pdf

1.2.3. Metodinis leidinys „Sveikatos mokymas. Mokymo metodų praktinis panaudojimas mokant pirmosios pagalbos (3)“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/sveikatos_mokymas/Pirmosios%20pagalbos%20mokymas%20(3).pdf

1.2.4. Metodinis leidinys „Nėščiųjų ir būsimų tėvelių sveikatos mokymas“.  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Nesciuju%20mokymas%20Metod%20leidinys.pdf

1.2.5. Mokslinis vadovas, parengtas HELPS projektui „Motyvaciniai interviu, skirti psichikos sutrikimų turintiems pacientams, fizinę sveikatą gerinti“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/neinfekciniu_ligu_profilaktika.html

 

1.3. Sveikatos dienų ir renginių organizavimas

            1.3.1. Sveikatinimo darbo su bendruomene, šeima ir nevyriausybinėmis organizacijomis rekomendacijos. http://oldvasc.sam.lt/darbas_su_seima.pdf

1.3.2. Akcijos „Sveikatingumo pertraukų savaitė“ organizavimo rekomendacijos ir metodinė medžiaga“.  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.   http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikata/sveikatos_prieziura_ugdymo_istaigose/mokyklose_inicijuojama_akcija_sveikatingumo_pertrauku_savaite.html

1.3.3. ,,Sveikatingumo renginio ,,Saugiai praleisiu vasaros atostogas – sveikas grįšiu į mokyklą“ organizavimo informacinis-metodinis aprašas visuomenės sveikatos biurų darbuotojams“.Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  

http://www.smlpc.lt/media/file/Metodine%20medziaga/2014-05-23.pdf

1.3.4. Informacinė-metodinė medžiaga visuomenės sveikatos biurų darbuotojams „Euromelonomos dienos paminėjimo organizavimas Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose (VSB)“.  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  

http://www.smlpc.lt/media/file/Metodine%20medziaga/2014-05-06%201.pdf

1.3.5. Akcijos „Tylos stebulinga versmė“ rekomendacijos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  

http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/renginiu_informacine_-_metodine_medziaga.html

1.3.6. Informacinė - metodinė medžiaga „Europos sveikos mitybos diena “.Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Europos%20sveikos%20mitybos%20diena%202012%20m..pdf

1.3.6. Informacinė – metodinė medžiaga „Rugsėjo 29-oji - Pasaulinė širdies diena“.Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Pasaulinei-sirdies-dienai.pdf

1.3.7. Informacinė - metodinė medžiaga „Kuprinių svėrimo akcija“. (Priedai:Duomenų suvestinė; Mokinio apklausos forma). Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Kupriniu-sverimo-akcijos-metodines-rekomendacijos.pdf

1.3.8. Informacinė - metodinė medžiaga „Tarptautinė diena be automobilio“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Diena-be-automobilio.pdf

1.3.9. Informacinė - metodinė medžiaga „Tarptautinė judėjimo sveikatos labui diena“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Tarptautine-judejimo-sveikatos-labui-diena-2012m.pdf

1.3.10. Informacinė - metodinė medžiaga „Pasaulinė sveikatos diena“.Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.  

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Sveikas_senejimas.pdf

1.3.11. „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ organizavimo metodinės rekomendacijos.  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Sveikatos_mokymas/renginiu_organizavimo_metodines_rekomendacijos/metodines_rekomendacijos.pdf

 

2. SVEIKATOS STEBĖSENA, VERTINIMAS, TYRIMAI

                 2.1. Sveikatos stebėsena

            2.1.1. Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijos. Higienos institutas. http://www.hi.lt/images/Darbuotoju%20sveikatos%20stebesenos%20rekomendacijos%20FIN(1).pdf

           

2.2. Sveikatos vertinimas, tyrimai

            2.2.1. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir saugumo užtikrinimo naktiniuose klubuose priemonių tyrimas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. http://ntakd.lt/files/prevencija/tyrimas_klubuose.pdf

2.2.2. Savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo politikos ir strategijos vertinimas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Jaunimo_%20sveikatos_politikos_%20rekomendacijos.pdf

2.2.3. Alkoholio vartojimo ir rūkymo prevencijos priemonių poreikio ir taikymo jaunimo tikslinėse grupėse galimybių tyrimas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/files/prevencija/jaunimo_tyrimas_2013.pdf

 

3. SVEIKA GYVENSENA

3.1. Sveikos gyvensenos skatinimas

3.1.1. Metodinės rekomendacijos. Mokomoji knyga ˶Sveikos gyvensenos rekomendacijos“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Sveikos-mitybos-rekomendacijos-2011%20RB%20AB.pdf

3.1.2. Sveikos gyvensenos rekomendacijos. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/1-NKD_medziaga/Sveika_mityba2011.pdf

 

3.2. Sveika mityba

3.2.1. Sveikos mitybos principai

3.2.1.1. Sveikos mitybos rekomendacijos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Sveikos_mitybos_rekomendacijos_2010.pdf

3.2.1.2. Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijos. Higienos institutas. http://www.hi.lt/images/REK_Sveikos%20mitybos%20skatinimas.pdf

3.2.1.3. Metodinė medžiaga „10 patarimų kaip sveikai maitintis“.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/10%20patarimu%20kaip%20sveikai%20maitintis.pdf

3.2.1.4. Metodinė medžiaga „10 patarimų vaikams kaip maitintis (žaidimas)“.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Zaidimas%2010%20patarimu%20kaip%20maitintis%20geras.pdf

3.2.1.5 Kaip pasirinkti sveikatai palankesnius maisto produktus. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

3.2.1.6 Daržovių nauda. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

3.2.2. Maitinimas ugdymo įstaigose

3.2.2.1. Mokyklų valgyklų perspektyviniai valgiaraščiai. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mityba/mokiniu_valgiarasciai.html

3.2.2.2. Ikimokyklinių įstaigų valgyklų perspektyviniai valgiaraščiai.

 

            3.2.4. Nutukimo prevencija

 

3.2.3. Maisto priedai, maisto papildai, specialios paskirties produktai, genetiškai modifikuoti produktai, naujas maistas, maisto produktų ženklinimas.

 

3.3. Fizinis aktyvumas

3.3.1. PSO fizinio aktyvumo strategija Europai.

3.3.1. Metodinė - informacinė medžiaga „Pagyvenusių žmonių fizinis aktyvumas ir sveikata“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

3.3.2. Informacinė – metodinė medžiaga „Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/mokiniu_fizinis_aktyvumas_rekomendacijos.pdf

3.3.3. Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose. Rekomendacijos.

VŠĮ „Pozityvios sveikatos komanda“, Higienos institutas, Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. http://www.hi.lt/images/REKOMENDACIJOS_Fizinio%20aktyvumo%20skatinimas.pdf

3.3.4. Žaidimas ,,Eismo gyvatėlė" (spausti šią nuorodą ir atsisiųsti) (2.3 Mb) 

3.4. Streso kontrolė

3.4.1. Rekomendacijos kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose. Higienos institutas. http://www.hi.lt/images/rekomendac%20kaip%20valdyti%20ps%20smurta.pdf

3.4.2. Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresinės dirbančiojo reakcijas.

Higienos institutas. http://www.hi.lt/images/Streso%20darbe%20ivertinimas1998.pdf

3.4.3. Psichinį stresą darbe sukeliantys veiksniai ir jų įvertinimas. Higienos institutas.

http://www.hi.lt/images/Psichini%20stresa%20darbe%20sukeliantys%20veiksniai1997.pdf

3.4.4. Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms. Higienos institutas. http://www.hi.lt/images/bukletas.pdf

3.4.5. Rekomendacijos kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu. Higienos institutas.

http://www.hi.lt/images/VS%203(62)%20METOD%20Restrukturizavimo%20poveikis(1).pdf

3.4.6. Darbo ir poilsio laiko derinimas darbo vietose.

Higienos institutas.  http://www.hi.lt/images/Poilsio-darbo-laiko-derinimas(1).pdf

3.4.7. Mokomoji priemonė dirbančioms moterims „Smurtas prieš moteris darbe... Pasikalbėkime“ Valstybinis psichikos sveikatos centras.

http://www.violence-against-women.org/assets/files/Daphne-booklet-violence-LT.pdf

 

3.5. Sveikos aplinkos kūrimas

3.5.1. Dirbančiųjų kompiuteriu darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai.

http://oldvasc.sam.lt/darbas_kompiuteriu_2009.pdf

3.5.2. Elektromagnetinio lauko poveikis sveikatai. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/elektromagnetiniai_laukai.html

3.5.3. Aplinkos sveikata. Medicininės atliekos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/medicinines_atliekos.html

3.5.4. Lietuvos vaikų aplinkos ir sveikatos rodikliai. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Lietuvos%20vaiku%20aplinkos%20ir%20sveikatos%20rodikliai.pdf

 

 

4. PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA

4.1. Bendrieji psichoaktyvių medžiagų vartojimo klausimai

            4.1.1. Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių taikymas.

Rekomendacijos savivaldybėms. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/files/prevencija/Rekomendacijos_savivaldybems.pdf

4.1.2. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija: samprata ir modeliai. Inga Bankauskienė. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/files/prevencija/PM_vartojimo_prevencija.pdf

4.1.3. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) parengtas vadovas „Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartai“. Europos narkotikųųų ir narkomanijos stebėsenos centras, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/European_drug_prevention_quality_standards_LT.pdf

4.1.4. Metodinės rekomendacijos: Psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos programų rengimas Lietuvos savivaldybėse. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/metodines_rekomendacijos_2012.pdf

4.1.5. Sugriauk mitus apie psichoaktyviąsias medžiagas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Nida_p.pdf

4.1.6. Kartu su vaiku. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

http://ntakd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/kartu_su_vaiku_a5_brosiura_2009.pdf

4.1.7. Narkotikai, smegenys ir elgesys. Mokslas apie priklausomybę. Nacionalinis priklausomybių nuo narkotikų institutas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/index.php/prevencijos/informacine-medziaga/kita-informacine-medziaga

 

            4.2. Alkoholio vartojimo prevencija

4.2.1. Alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija darbo vietose. Europos Tarybos Pompidou grupės sukurti rekomendacinių pasiūlymų pagrindai. M. Massacret, prof. P. J. Parquet, P. Windey. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/files/prevencija/Reference_framework_LT(1).pdf

4.2.2. Dokumentinis videofilmas ,,Alkoholis ,,veža?!“ ir jo naudojimo rekomendacijos. Valstybinis psichikos sveikatos centras.

4.2.3. Alkoholis ir nėštumas. Valstybinis psichikos sveikatos centras.

http://www.vpsc.lt/bukletai/alkohol_nestumas.pdf

4.2.4. Mąstyk blaiviai. Valstybinis psichikos sveikatos centras. http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=32

4.2.5. Vaisiaus alkoholinis sindromas. SAM, Valstybinis psichikos sveikatos centras. http://www.vpsc.lt/images/stories/2014/brosiura_Vaisiaus_alkoholinis_sindromas.pdf

4.2.6. Sugriauk mitus! Alkoholis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Sugriauk_mitus-Alkoholis.pdf

4.2.7. Nėštumas be alkoholio lašo! Vaisiaus alkoholinio sindromo dienai paminėti skirta informacinė medžiaga. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/files/VAS_atvirukas.pdf

http://ntakd.lt/files/prevencija/VAS_plakatas.pdf

 

            4.3. Tabako vartojimo prevencija

            4.3.1. Tabako kontrolė ir pagalba metantiems rūkyti. Veryga A., Klumbienė J., Petkevičienė J., Žemaitienė N..Kauno medicinos universitetas.

http://ntakd.lt/files/leidiniai/METODINE_MEDZIAGA/Pagalba_metantiems_rukytiA5.indd.pdf

4.3.2. NTAKD interaktyvi skaičiuoklė „Nerūkyti nieko nekainuoja“. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. http://ntakd.lt/images/all/skaiciuokle/skaiciuokle.htm

 

            4.4. Kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

4.4.1. Kanapės: faktai paaugliams. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Nida_k.pdf

4.4.2. Kanapės: faktai, kuriuos turėtų žinoti tėvai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Nida.pdf

4.4.3. Narkotikai - pavojingi ryšiai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Pavojingi_rysiai.pdf

4.4.4. Sugriauk mitus apie kanapes. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Sugriaukmitus_kanapes.pdf

4.4.5. Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“. Higienos institutas.

http://www.hi.lt/images/TUBIDU%20Guidance_Lt.pdf

4.4.6. Algirdas Utkus. Jaunas žmogus ir energiniai gėrimai, Valstybinis psichikos sveikatos centras. http://www.vpsc.lt/bukletai/energ_ger.rar

 

5. LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PREVENCIJA

 

            5.1. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija

 

            5.2. Onkologinių ligų prevencija

 

            5.3. Odos ligų prevencija

 

            5.4. Alerginių reakcijų prevencija

 

6. TRAUMŲ IR SUŽALOJIMŲ PREVENCIJA

 

            6.1. Traumų ir sužalojimų prevencija buityje

 

            6.2. Traumų ir sužalojimų prevencija darbe

6.2.1. Moksleiviams apie profesinę sveikatą . Higienos institutas.

http://www.hi.lt/images/Moksleiviams%20apie%20profesine%20sveikata(1).pdf

 

 

7. PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS

7.1. „Kas atsitiko tavo tėvams“, (patarimai vaikams, jei tėvai serga psichikos liga). Valstybinis psichikos sveikatos centras. http://www.vpsc.lt/kasatsitikotavotevams.pdf

 

 

            8. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJA

 

            8.1. ŽIV/AIDS prevencija

8.1.1. Konsultacinė pagalba prieš ŽIV tyrimą ir po jo. Mokomoji knyga. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/lankstukai

8.1.2. Visuomenės informavimas ir švietimas apie ŽIV/AIDS. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/downloads/leidiniai/informavimas.pdf

 

            8.2. Bakterinių ligų prevencija

8.2.1. Legioneliozės profilaktikos ir kontrolės darbų legioneliozės rizikos vietose atlikimo rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.2. Metodinės rekomendacijos. Leptospirozės etiologija, epidemiologija, klinika diagnostika, gydymas ir profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.3. Kokliušo epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.4. Metodinės rekomendacijos. Pneumokokinės pneumonijos klinika, diagnostika , gydymas , prognozė ir profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.5. Tuliaremijos etiologijos, epidemiologijos, klinikos, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.6. Legioneliozės profilaktika ir kontrolės darbų legioneliozės rizikos vietose atlikimo rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.7. Metodinės rekomendacijos. Žmonių juodligės etiologija, epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.8. Metodinės rekomendacijos. Clostridium difficile infekcijos epidemiologija ir profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.9. Plaučių tuberkuliozės diagnostika ir gydymo metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.10. Meningokokinės infekcijos epidemiologinės priežiūros, kontrolės ir diagnostikos metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.11. Metodinės  rekomendacijos. Su kelionėmis susijusios legioneliozės valdymas ir profilaktika.  Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.2.12. Lankstinukas „Bet kas gali susirgti tuberkulioze“. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.hi.lt/images/TUBIDU_leaflet_LIT%20(2).pdf

 

            8.3. Parazitinių ligų prevencija

            8.3.1. Kirmėlinių ligų prevencija

8.3.1.1. Trichineliozės epidemiologinės ir epizootologinės priežiūros ir kontrolės bei diagnostikos, gydymo ir persirgusiųjų stebėjimo metodinės rekomendacijos.  Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.1.2. Toksokariazės epidemiologinės priežiūros, klinikos, diagnostikos ir gydymo metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.1.3. Metodinės rekomendacijos. Kaspinuočių sukeltų infekcijų epidemiologinė priežiūra. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.1.4. Metodinė medžiaga, skirta trichineliozės ir kitų helmintozių profilaktikos temai integruoti į vaikų ugdymo procesą.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. http://ulac.lt/tekstai/teises%20aktai/trich%201.pdf

 

            8.3.2. Nariuotakojų sukeltų ligų prevencija

            8.3.2.1. Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.2.2. Metodinės rekomendacijos. Niežų epidemiologinė priežiūra, klinika, profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.2.3.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiksmai mokyklose atpažinus pedikuliozę ir atimintinė dėl pedikuliozės profilaktikos ir naikinimo būdų. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/downloads/pedik1.pdf,http://www.ulac.lt/downloads/pedik2.pdf, http://www.ulac.lt/downloads/pedik3.pdf, http://www.ulac.lt/downloads/pedik4.pdf

 

     8.3.3. Pirmuonių sukeltų ligų prevencija

            8.3.3.1. Metodinės rekomendacijos. Maliarijos epidemiologinė priežiūra ir kontrolė. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.3.2. Metodinės rekomendacijos. Echinokokozės ir alveokokozės epidemiologija, diagnostika, klinika, gydymas, profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

 http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.3.3. Metodinės rekomendacijos. Toksoplazmozės epidemiologinė priežiūra, klinika, diagnostika ir gydymas. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.3.4. Pirmuonių sukeltų žarnyno ligų (amebiazės, giardiazės (lambliazės), Balantidiazės, kriptosporidiazės) epidemiologinės priežiūros, klinikos, diagnostikos ir gydymo metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.3.3.5. Metodinės rekomendacijos. Leišmaniozės epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

 

            8.4. Virusinių ligų prevencija

 

            8.4.1. Gripo prevencija

            8.4.1.1. Žmogaus gripo etiologija, epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymas ir profilaktika. Metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

 

            8.4.2. Kitų virusinių ligų prevencija

8.4.2.1. Metodinės rekomendacijos. Pasiutligės epidemiologinė, epizootologinė priežiūra ir kontrolė, diagnostika, imunoprofilaktika, klinika, gydymas. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

(http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.4.2.2. Virusinių hemoraginių karštligių kontrolės valdymo metodinės rekomendacijos.  Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.4.2.3. Metodinės rekomendacijos. Rotavirusinės infekcijos profilaktika ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigose. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.4.2.4. Metodinės rekomendacijos. Norovirusinė infekcija. Protrūkių valdymas ir profilaktika vaikų ugdymo įstaigose. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.4.2.5. Virusinių hemoraginių karštligių profilaktikos  ir kontrolės (valdymo) metodinės rekomendacijos. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

8.4.2.6. Metodinės rekomendacijos. Erkinio encefalito etiologija, epidemiologija, klinika, diagnostika, gydymas, profilaktika. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras.

 http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

 

            8.5. Apsinuodijimų maistu prevencija

            8.5.1. Maistu ir per aplinką plintančių infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra ir kontrolė. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

 

            8.6. Kitų infekcinių ligų prevencija

8.6.1. Metodinės rekomendacijos. Creutzfeldt – Jakob ligos diagnostika, epidemiologinė priežiūra ir kontrolė. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

 

 

9. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS STIPRINIMAS

 

            9.1. Neinfekcinių ligų rizikos veiksnių prevencija

            9.1.1. Mokyklinio amžiaus vaikų neinfekcinių ligų rizikos veiksnių profilaktika. Metodinės rekomendacijos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

 http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Rekomendacijos.pdf

9.1.2. Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/7-Vaiku_igudziai.pdf

9.1.3. Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokykloje.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Metodines%20rekomendacijos%20mokytojams%20_%20Sveikso%20mitybos%20ir%20fiz.pdf

9.1.4. Metodinė - informacinė medžiaga „Vaikų nutukimo stebėsena“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Naudingi_patarimai/VAIKu%20NUTUKIMO%20STEBESENA.pdf

9.1.5. Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai, bei patarimai kaip išvengti neigiamų pasekmių. (Rekomendacijos vaikams ir jų tėveliams). Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Kompiuteriu_rekomendacijos-2012.pdf

 

 

            9.2. Nelaimingų atsitikimų, traumų ir sužalojimų prevencija

            9.2.1. Mokomoji priemonė „Sauga per kūno kultūros pratybas“. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/Sveikatos_prieziura_mokyklose/Metodine_medziaga/Sauga%20per%20kuno%20kulturos%20pratybas.pdf

9.2.2. Mokomoji knyga „Mokome plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Literatura/Vaiku_mokymo_plaukti_programa.pdf

9.2.3. Mokinių sužalojimų profilaktika. Metodinės rekomendacijos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/vaiku_sveikata/MOKINIU%20SUZALOJIMU%20PROFILAKTIKA.pdf

9.2.4. Vaikų mokymo plaukti ir saugaus elgesio vandenyje rekomendacijos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

 http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/suzalojimu_prevencija.html

 

 

            9.3. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

9.3.1. Apklausos apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo aplinkos prevencijos strategijų taikymą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose rezultatų ataskaita. Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

http://ntakd.lt/files/prevencija/mokyklu_rezultatu_ataskaita_g.pdf

9.3.2. Vaikų piktnaudžiavimo vaistais prevencija. Informacija tėvams. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/vaistai.pdf

9.3.3. Kofeino poveikis sveikatai. Informacija jaunimui. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/Kofeinas.pdf

9.3.4. Rūkymo įtaka mamos ir vaiko sveikatai. Veryga A., Žemaitienė N., Dičkutė J., Dūdonis M., Grygalytė E. http://ntakd.lt/files/leidiniai/2011/Rukymas-mama,vaikai.pdf

9.3.5. Patarimai padėsiantys apsaugoti jūsų vaiką nuo tabako. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. http://ntakd.lt/images/ntakd-inf-medz/Patarimai.pdf

9.3.6. Ar egzistuoja saugus tabako vartojimo būdas? Informacija jaunimui apie nerūkomą tabaką. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/0-NTAKD_medziaga/2leidiniai/Nerkomas_tabakas_A5.pdf

9.3.7. Jaunas žmogus ir energiniai gėrimai. Valstybinis psichikos sveikatos centras. http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=32

9.3.8. Vaikų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, vartojimo nustatymo organizavimas. Valstybinis psichikos sveikatos centras.

http://www.vpsc.lt/images/stories/lankstinukai/atmintine_ugdymo.pdf

 

            9.4. Žindymo skatinimas

9.4.1. Kūdikių ir mažų vaikų žindymas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Laikinai_metodines/kudikiu_zindymas.PDF.

 

            9.5. Vaikų sveikatos stiprinimas

9.5.1. Vizija:sveikesnė mokyklos bendruomenė. Gerosios patirties knyga. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/VIZIJA.pdf

9.5.2. Vaikų sveikatingumo programų rengimas. Metodinės rekomendacijos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/SSM/Publikacijos_leidiniai/Vaiku_sveikatingumo_programu_rengimas.pdf

9.5.3.Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo praktinis vadovas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/SSM/Publikacijos_leidiniai/Veikslos_vertinimo_praktinis_vadovas.pdf

9.5.4. Sveikatos stiprinimas mokyklose. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/SSM/Publikacijos_leidiniai/Sveikatos_stiprinimas_mokyklos-metodines_rekomendacijos.pdf

9.5.5.Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas. (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/SSM/Publikacijos_leidiniai/Mokyklu_veiklos_vertinimo_rodikliai-metodines_rekomendacijos.pdf

9.5.6. Sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio mokykloje, darbo planavimas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/Sveikatos_prieziura_mokyklose/Metodine_medziaga/Sveikatos%20prieziuros%20specialisto,%20dirbancio%20mokykoje%20darbo%20planavimas.pdf

9.5.7. Sveikatos priežiūros mokyklose įgyvendinimo vadovas. Metodinėsrekomendacijos.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/vaiku_sveikata/SVEIKATOS%20PRIEZIUROS%20MOKYKLOJE%20IGYVENDINIMO%20VADOVAS.pdf

9.5.8.Sveikatos priežiūros įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Metodinės rekomendacijos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/sveikatos_prieziura_ikimokyklinese_ist.pdf

9.5.9.Mokyklos sveikatinimo projektų vadyba. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/Sveikatos_prieziura_mokyklose/Metodine_medziaga/Mokyklos%20sveikatinimo%20projektu%20vedyba.pdf

9.5.10.Mokinių asmens higiena ir kosmetika. (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras), http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/Sveikatos_prieziura_mokyklose/Metodine_medziaga/Mokiniu%20asmens%20higiena%20ir%20kosmetika.pdf

9.5.11. Gerosios patirties knyga ,,Pedagoginė patirtis – vaikų sveikatos ugdymo pagrindas”.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/SSM/Geresne_mokykla-sveikesne_mokykla/Geros_patirties_knyga.pdf

9.5.12. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Vaiku_sveikata/SSM/Publikacijos_leidiniai/SSM_%20veiklos_verttinimo_rodikliai.pdf

 

            9.6. Laikysenos sutrikimų ligų profilaktika

9.6.1. Asimetrinės kūno laikysenos profilaktika ikimokyklinio amžiaus vaikams. Higienos institutas.

 

            9.7. Vaikų užkrečiamųjų ligų profilaktika

9.7.1. Metodinė medžiaga, skirta trichineliozės ir kitų helmintozių profilaktikai integruoti į vaikų ugdymo procesą. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. http://www.ulac.lt/metodines-rekomendacijos

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-13