Specialios mitybinės paskirties maisto produktų tiekimas rinkai

Vadovaujantis Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. B1-24 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“, maisto tvarkymo subjektai turi pranešit apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus pradinio maitinimo kūdikių mišinius, specialios medicininės paskirties maisto produktus ir kitus specialios paskirties maisto produktus, išskyrus tolesnio maitinimo kūdikių mišinius, perdirbtus grūdinius maisto produktus ir maistą kūdikiams bei mažiems vaikams, maisto produktus, skirtus svorį mažinančioms sumažinto energijos kiekio dietoms ir maisto produktus sportininkams (įskaitant ir maisto produktus, skirtus raumenų masei didinti).

 

Teisės aktas: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. B1-24 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus specialios paskirties maisto produktus tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Notifikuotų specialios paskirties maisto produktų sąrašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30